Circulaire aankoop van buizen in polyethyleen

Testcase voor meer circulariteit in toekomstige aankoopdossiers

Polyethyleen buizen worden door netbeheerders gebruikt voor de aanleg van gas- en waternetten.

Eandis (nu Fluvius) wil die PE-buizen aankopen en transporteren voor verschillende nutsbedrijven tegelijk. Door aankopen te bundelen en circulaire principes op te nemen in de lastenboeken, willen we onderzoeken of we onze leveranciers meer in de richting van circulariteit kunnen bewegen.

Concreet willen we me met dit proefproject de gegunde leveranciers maximaal laten inzetten op het recycleren van overschotten PE-buizen en PE-hulpstukken, vervallen PE-buizen en mogelijks uitgegraven PE-buizen en toebehoren, bij voorkeur via hun eigen productieproces. Daarvoor gaan we in onze aankoopdossiers duurzaamheid opnemen als gunningscriterium. Zo moet de offerte van de inschrijvers een plan van aanpak rond duurzaamheid omvatten, dat meetelt voor 20 van de 100 punten.

Dit dossier kan ook dienen als voorbeelddossier voor andere aankoopdossiers bij alle deelnemende opdrachtgevers. Het uiteindelijke doel is om een raamwerk te creëren om circulariteit in te voeren voor alle mogelijke aankopen.

Eandis System Operator