Circulair aankopen voertuigen, chemie en farma, onderhoudsproducten

 

Voertuigen

4 lessen uit de Green Deal Circulair aankopen

 

1. Verantwoordelijkheid na einde gebruik. Bijvoorbeeld: Als wagens die niet meer voldoen aan de LEZ-normen op de tweede hands markt worden gebracht, blijft de negatieve impact van de uitstoot. Hier wordt beter ingezet op materiaalrecyclage, er zitten veel waardevolle materialen in wagens. Maar ook transparantie over wat er met voertuigen of onderdelen zoals banden gebeurt na de leasing periode.

2. Vertrek vanuit de lokale context.

3. Zorg voor opleidingen van chauffeurs en gebruikers om de levensduur te verlengen en het verbruik te optimaliseren

4. Bekijk de mogelijkheden om te delen of leasen voor voertuigen die weinig gebruikt worden. Hierbij zijn goede afspraken met de verzekeraar belangrijk. 

Circulaire aankoopprojecten - voertuigen

 

donderdag 19 december 2019

Bij einde levensduur van  dienstvoertuigen, wil de Stad Kortrijk om een circulaire manier omgaan met de wrakken. Voor de nieuwe voertuigen wordt gekozen voor klimaatvriendelijke aandrijving. Diens…

 

woensdag 18 december 2019

Aerocircular is een full-service provider die eigenaars van grote vloten bijstaat in het verwerken van vliegtuigen die op het einde van hun levenscyclus gekomen zijn. Ten eerste assisteert het bedrij…

 

dinsdag 17 december 2019

Kleine bestelwagens zijn voor Proximus cruciaal voor het leveren van klantgerichte diensten. Ze worden volop ingezet voor  installaties, reparaties of onderhoud. Door het veelvuldige gebruik, moeten …

Meer ›

Circulair aankoopproject bestelwagens in beeld

Publicaties over circulaire voertuigen

 

This Lessons Learned Report shares the key takeaways from the Big Buyer Initiative working group.

 

De ecoscore geeft aan hoe milieuvriendelijk een voertuig is. Voor de berekening van de score wordt gekeken naar de schade die het voertuig veroorzaakt voor: broeikaseffect, luchtkwaliteit (gezondheid…

 

De Vlaamse overheid streeft op het vlak van milieuzorg en duurzaamheid naar een geïntegreerde aanpak en wil een voorbeeldrol vervullen door haar wagenpark te vergroenen, duurzaam verplaatsingsgedrag …

 

Afvalinzamelvoertuigen, veegmachines en veegvuilwagens komen vaak voor in de top drie als het gaat om type voertuigen met de meeste uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Deze handreiking laat zien …

 

Het Federaal Planbureau de levenscycluskost van elektrische wagens met deze van diesel- en benzinewagens. De vergelijkingen worden zowel uitgevoerd voor “klassegemiddeldes” als voor individuele model…

 

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

BBL, Plan C, The shift, VVSG en OVAM wil met de Circulaire Aankopers lokale besturen op weg zetten richting circulaire economie. Deze werksessie focuste op elektrische fietsen.Chemie- en Farmasector

Circulaire aankoopprojecten - chemie en farma

 

maandag 17 februari 2020

Janssen: "Op onze chemische productiesite in Geel maken we de actieve ingrediënten van belangrijke en innovatieve geneesmiddelen. Daar komen uiteraard ook reststromen afval bij kijken. We zijn op zoe…

 

maandag 17 februari 2020

Samen met De Neef Chemical Processing (DNCP) zet Janssen zich al jaren in om zoveel mogelijk solventen te recycleren. Zo verkleinen ze hun negatieve milieu-impact. Sinds augustus 2017 worden twee sol…

 

woensdag 20 november 2019

Bedrijven in de sector van de chemie, de kunststoffen en de lifesciences werken binnen een het sterk gereglementeerd kader. Dit maakt het complexer om circulair aan te kopen. Essenscia richtte het CA…

Meer ›Huishoudapparaten en onderhoudsproducten

Circulair Aankoopproject circulaire onderhoudsproducten in beeld

 

 

Circulaire aankoopprojecten - onderhoudsproducten

 

maandag 17 februari 2020

Stad Roeselare zet een piloot op voor het circulair aanbesteden van meubels en huishoudapparaten voor de LIO-woningen. De focus ligt op volgende circulaire doelstellingen: Langere levensduur do…

 

woensdag 18 december 2019

In het kader van de Green Deal Circulair aankopen koos Accenture voor de aankoopcategorie schoonmaak als project. Ze gingen op zoek naar een alternatief, waarbij de doelstelling was om minder niet-he…

 

donderdag 12 december 2019

De provincie Antwerpen zocht voor haar nieuwe provinciehuis een volledig biologische, circulaire schoonmaakmethode. Die moest geschikt zijn voor de schoonmaak van alle soorten oppervlakken, alle soor…

Meer ›

Publicaties over huishoudapparaten en onderhoudsproducten

 

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

This is an English translation of short case descriptions that are part of a larger report on Circular Procurement and Strategies among Norwegian Municipalities, developed by Inventura AS on behalf o…

 

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

Aanbieders in categorie 'Andere'

 

dinsdag 23 februari 2021

Aanbod in het kort YOKUU is een circulair schoonmaakconcept. Het bestaat uit een herbruikbare spraycan en schoonmaakparels met goede bacteriën. Er komt geen wegwerpplastic of water aan te pa…

 

donderdag 26 november 2020

Aanbod in het kort i.Revitalise wordt gesteund door “Start it @KBC”. Het is het eerste B2B deelplatform dat zich richt op high-tech en hoogwaardig materieel en competenties in de industrie. …

 

donderdag 26 november 2020

Aanbod in het kort Realco ontwikkelt en produceert schoonmaakproducten op basis van enzymen. Enzymen zijn niet-levende proteïnen die voor een betere hygiëne zorgen. Enzymatische producten wo…

Overzicht productgroepen

Info over circulair aankopen voor specifieke producten

bouw

Bouw

catering

Catering

ICT

ICT

infrastructuur

Infrastructuur

Kantoorinrichting en verlichting

PAPIER & KANTOOR- MATERIAAL

Papier & kantoormateriaal

Zorg

VERPAKKING

Verpakking

WERKKLEDIJ

Textiel

ANDERE

Andere