Circulair aankopen divers

Circulair aankopen voertuigen

  • Neem je verantwoordelijkheid na einde gebruik. Als wagens die niet meer voldoen aan de LEZ-normen op de tweede hands markt worden gebracht, blijft de negatieve impact van de uitstoot. Hier wordt beter ingezet op hergebruik van onderdelen en recyclage van materialen.

  • Vraag bij leasing transparantie over wat er met voertuigen of onderdelen (zoals banden) gebeurt na de leasing periode.

  • Regelmatig onderhoudhoud en herstel kan de levensduur van de voertuigen verlengen.

  • Eco-driving opleidingen kunnen het brandstofverbruik verlagen.

  • Ga na of een deelsysteem en/of een kleiner wagenpark kan voldoen aan de noden. Zorg daarbij voor een goed reserverings- en monitoringssysteem.

Criteria & labels

 

Project bestelwagens in beeld

Circulaire aankoopprojecten - voertuigen

 

donderdag 19 december 2019

Bij einde levensduur van  dienstvoertuigen, wil de Stad Kortrijk om een circulaire manier omgaan met de wrakken. Voor de nieuwe voertuigen wordt gekozen voor klimaatvriendelijke aandrijving. Diens…

 

woensdag 18 december 2019

Aerocircular is een full-service provider die eigenaars van grote vloten bijstaat in het verwerken van vliegtuigen die op het einde van hun levenscyclus gekomen zijn. Ten eerste assisteert het bedrij…

 

dinsdag 17 december 2019

Kleine bestelwagens zijn voor Proximus cruciaal voor het leveren van klantgerichte diensten. Ze worden volop ingezet voor  installaties, reparaties of onderhoud. Door het veelvuldige gebruik, moeten …

Meer ›

Publicaties circulair aankopen voertuigen

 

This Lessons Learned Report shares the key takeaways from the Big Buyer Initiative working group.

 

De ecoscore geeft aan hoe milieuvriendelijk een voertuig is. Voor de berekening van de score wordt gekeken naar de schade die het voertuig veroorzaakt voor: broeikaseffect, luchtkwaliteit (gezondheid…

 

Afvalinzamelvoertuigen, veegmachines en veegvuilwagens komen vaak voor in de top drie als het gaat om type voertuigen met de meeste uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Deze handreiking laat zien …

 

Het Federaal Planbureau de levenscycluskost van elektrische wagens met deze van diesel- en benzinewagens. De vergelijkingen worden zowel uitgevoerd voor “klassegemiddeldes” als voor individuele model…

 

BBL, Plan C, The shift, VVSG en OVAM wil met de Circulaire Aankopers lokale besturen op weg zetten richting circulaire economie. Deze werksessie focuste op elektrische fietsen.Circulair aankopen schoonmaak

  • Vermijd producten die schadelijk zijn voor het binnenklimaat, onderhoudspersoneel of het milieu.
  • Vraag om bulkverpakkingen en hergebruik van de recipiënten voor dagelijks gebuik.

Criteria & labels

Project schoonmaken met bacterieën in beeld

Circulaire aankoopprojecten schoonmaak

 

maandag 17 februari 2020

Stad Roeselare zet een piloot op voor het circulair aanbesteden van meubels en huishoudapparaten voor de LIO-woningen. De focus ligt op volgende circulaire doelstellingen: Langere levensduur do…

 

woensdag 18 december 2019

In het kader van de Green Deal Circulair aankopen koos Accenture voor de aankoopcategorie schoonmaak als project. Ze gingen op zoek naar een alternatief, waarbij de doelstelling was om minder niet-he…

 

donderdag 12 december 2019

De provincie Antwerpen zocht voor haar nieuwe provinciehuis een volledig biologische, circulaire schoonmaakmethode. Die moest geschikt zijn voor de schoonmaak van alle soorten oppervlakken, alle soor…

Meer ›

Overzicht productgroepen

Info over circulair aankopen voor specifieke producten

bouw

Bouw

catering

Catering

ICT

ICT

infrastructuur

Infrastructuur

Kantoorinrichting en verlichting

PAPIER & KANTOOR- MATERIAAL

Papier & kantoormateriaal

Zorg

VERPAKKING

Verpakking

WERKKLEDIJ

Textiel

ANDERE

Andere