Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

ICT

 

9 lessen uit de Green Deal Circulair Aankopen

 

1. Stap af van standaard afschrijftermijnen. Laat de specifieke behoefte van de gebruiker bepalen wat de vereiste performatie is, en baseer hierop de gebruiksduur. 

2. Door herstel en onderhoud op te nemen in je contract verleng je de levensduur van je toestellen.

3. Specifieer behoeften functioneel (software, toepassingen,...) in plaats van technisch ( processor, RAM-geheugen,...). Je kunt hiermee ook gebruikersprofielen opstellen voor de eindgebruikers.

4. Kies voor toestellen met universele onderdelen die makkelijk demonteerbaar en/of vervangbaar zijn. Dit zal de levensduur aanzienlijk verlengen. 

5. Maak bij de aankoop al afspaken voor terugname en/of verwerking na einde gebruik om daadwerkelijk circulair aan te kopen. Je kan kiezen voor hergebruik, refurbishement of hoogwaardig recycleren mét garanties voor dataveiligheid. Idealiter wordt de waarde van het product zo veel mogelijk behouden. 

6. De perceptie dat refurbished materiaal staat voor infieure kwaliteit is onterecht. Er worden kwaliteitsgaranties gegeven zoals bij nieuwe toestellen. Voor refurbishers zijn labels vaak duur om te behalen. Je kan dit ondervangen door een label te eisen, tenzij het refurbishment betreft. Aankopers kunnen, door te kiezen voor refurbished, deze markt een boost geven.

7. Leasen van ICT materiaal of as-a-service contracten zijn niet noodzakelijk circulair. Daarvoor moet er transparatie zijn over de verwerking na terugname. Ook afspraken over herstel en onderhoud dragen bij aan de circulariteit.

8. In de ICT-keten zijn er ook heel wat sociale uidagingen. Transparantie doorheen de keten is hier zeer belangrijk. Organisaties als Fair ICT Flanders, TCO-certified en Electronics Watch kunnen hierbij adviseren.

9. Maak voor je bestek een duidelijk onderscheid tussen onontbeerlijke criteria (eis) en beschrijvende criterium. Voorzie een inleiding om de circulaire ambities van je organisatie toe te lichten. 

10. Stel vragen over het verpakkingsmateriaal en het transport.

  • Je kunt laten leveren in de laptoptassen, waardoor er geen afval is.
  • Je kunt de terugname en hergebruik of recyclage van het verpakkingsmateriaal verplichten
  • Je kunteen minimale gerecycleerde content voor de verpakking vragen. 
  • Kijk ook naar de logistieke impact, bijvoorbeeld van het wagenpark waarmee geleverd wordt.

 

 

Circulaire aankoopprojecten - ICT

 

 

 

dinsdag 17 december 2019

TV-decoders zijn voor Proximus en haar klanten een belangrijk product.  In 2005 werden de eerste TV-decoders op de markt gebracht, inmiddels worden al meer dan 2 miljoen klanten bediend. Binnen de Gr…

 

maandag 16 december 2019

Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben waarin grondstofkringlopen worden gesloten. Maar hoe maak je die circulaire economie in de praktijk waar? De rol van overheden hierin is onmis…

 

donderdag 7 november 2019

ZORG Leuven neemt circulariteit op in de raamovereenkomst voor reproductiemateriaal. Concreet gaat het om het duurzaam huren van duurzame print-, kopieer- en scancapaciteit, en om beheer- en rappo…

Meer ›

Publicaties over circulaire aankoop ICT

 

 

This report examines the current sustainability landscape of the tech sector. It provides a detailed framework for infrastructure and operations (I&O) leaders to analyze sustainability and outlines s…

 

This is an English translation of short case descriptions that are part of a larger report on Circular Procurement and Strategies among Norwegian Municipalities, developed by Inventura AS on behalf o…

 

handleiding voor het duurzaam inkopen van computers

 

This report presents the findings of work which estimates the value of a range of consumer electronics products following their first sale, alongside the estimated cost of recovering those products a…

 

ARCTIC is the Alliance for Responsible, Circular and Transparent procurement of ICT (ARCTIC). This One Planet Network on Sustainable Public Procurement (SPP) programme is a voluntary global multi-sta…

 

The EU LIFE REBus (Resource Efficient Business Models) project1 aims to reduce the use of raw materials or extend the lifetime of products by demonstrating the commercial case for European businesses…

 

The criteria document aims to support experienced procurers in leveraging public purchases of Information and Communication Technology (ICT) hardware to positively impact working conditions across th…

 

In deze handreiking wordt inzichtelijk gemaakt waar de grootste impact ligt binnen de inkooppakketten van de CIV: Hardware, Software, Data-winning, Consultancy, Field services en onderhoud. Er is hie…

 

Net als andere sectoren kampt de ICT-sector met heel wat uitdagingen op het vlak van duurzaamheid. De laatste jaren zien we een toenemend aantal initiatieven dat aan de slag gaat met deze uitdagingen…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide for the LCC tool for G…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for GPP of computers and…

 

The European Commission have developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the users guide for the LCC tool for…

 

The European Commission have developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This the LCC tool for GPP of Imaging Equipme…

 

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

Het document werd gerealiseerd in het kader van het project CircuIT, gefinancierd door Provincie Antwerpen. Bond Beter Leefmilieu en Provincie Antwerpen beoogden met dit project de ecologische impact…

 

Jo Versteven van FIDO geeft uitleg bij de circulaire criteria in het bestek voor een IT-raamcontract dat de Federale overheid uitschreef voor Defensie.

 

Defensie deelt de circulaire aspecten haar bestek voor IT van 2018. 

 

In deze publicatie wordt weergegeven in hoeverre bedrijven actief in de mobiele telefoon sector (zowel producenten, retailers, serviceproviders, refurbishers en verkopers van tweedehands toestellen) …

 

Whitepaper met oplossingen voor veelvoorkomende valkuilen voor circulaire bedrijven, gepubliceerd door een interdisciplinaire consortium, bestaande uit Sustainable Finance Lab, Circle Economy, Fairph…

 

Verslag van de marktdialoog ICT die plaatsvond op 4 februari 2019 op het Buyer meets Supplier event in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen.

 

Verslag van de marktdialoog ICT die op 23 mei 2018 plaatsvond op het Buyer meets Supplier event in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen. 

Overzicht productgroepen

Info over circulair aankopen voor specifieke producten

bouwBouw

cateringCatering

ICTICT

infrastructuur
Infrastructuur

kantoorinrichting
Kantoorinrichting

PAPIER & KANTOOR- MATERIAALPapier & kantoormateriaal
 

VERLICHTING
Verlichting

VERPAKKING
Verpakking

WERKKLEDIJ
Textiel

ANDERE
Andere