Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

ICT

 

9 lessen uit de Green Deal Circulair Aankopen

 

  1. Laat de gebruiksduur van materiaal afhangen van de performance die nodig is voor de specifieke gebruiker, eerder dan van afschrijftermijnen of gemiddelde gebruiksduur. Afspraken over herstel en onderhoud maken het mogelijk om de gebruiksduur te verlengen.
  2. Specifieer behoeften in termen van noodzakelijke programma's (functioneel) en niet in termen van processor, RAM-geheugen,...(technisch). Je kunt hiervoor gebruikersprofielen opstellen.
  3. Kies voor toestellen met universele onderdelen die makkelijk demonteerbaar en/of vervangbaar zijn. Dit kan de gebruisduur aanzienlijk verlengen. 
  4. Bestemming na einde gebruik. Er zijn heel wat mogelijheden om IT-materiaal te hergebruiken, refurbishen of correct te recycleren. Het is mogelijk om daarbij garanties te vragen voor dataveiligheid. Pas als de kringloop gesloten wordt, kan er effectief sprake zijn van circulariteit.
  5. Bij aankoop van refurbished materiaal kunnen kwaliteitsgaranties gevraagd worden die vergelijkbaar zijn met die voor nieuw materiaal. De perceptie dat dit materiaal van inferieure kwaliteit betreft is  onterecht. Aankopers kunnen, door te kiezen voor refurbished, deze markt een boost geven.
  6. Leasen van ICT materiaal of as-a-service contracten zijn niet noodzakelijk circulair. Daarvoor is het nodig dat er transparatie is over de bestemming na terugname van de toestellen door de leverancier. Maar ook het verlengen van de levensduur, bijvoorbeeld door garanties voor herstel en onderhoud, kan een positieve invloed hebben.
  7. Naast circulariteit, zijn er in de IT-keten ook heel wat duurzaamheidsuitdagingen. Transparantie doorheen de keten is voor beide aspecten belangrijk. Fair ICT Flanders, TCO-certified en Electronics Watch o.a. kunnen hierbij  helpen. Voor refurbishers zijn labels vaak duur om te behalen. Je kan dit ondervangen door een label te eisen, tenzij het refurbishment betreft.
  8. Het is belangrijk om in je bestek aan te geven of het om een onontbeerlijk criterium (pass or fail) of een beschrijvend criterium gaat. Je kan in het bestek ook een inleiding voorzien waarbij je de circulaire ambities van je organisatie toelicht.
  9. Maak ook afspraken over het verpakkingsmateriaal en het transport. Bijvoorbeeld door te laten leveren in rugzakken of tassen, waardoor er geen afval is. Of door terugname en recyclage van het verpakkingsmateriaal te verplichten of een minimale gerecycleerde content te vragen. 

Aankoopprojecten circulaire ICT

 

dinsdag 17 december 2019

TV-decoders zijn voor Proximus en haar klanten een belangrijk product.  In 2005 werden de eerste TV-decoders op de markt gebracht, inmiddels worden al meer dan 2 miljoen klanten bediend. Binnen de Gr…

 

maandag 16 december 2019

Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben waarin grondstofkringlopen worden gesloten. Maar hoe maak je die circulaire economie in de praktijk waar? De rol van overheden hierin is onmis…

 

donderdag 7 november 2019

ZORG Leuven neemt circulariteit op in de raamovereenkomst voor reproductiemateriaal. Concreet gaat het om het duurzaam huren van duurzame print-, kopieer- en scancapaciteit, en om beheer- en rappo…

Meer ›

Publicaties over circulaire ICT

Publicaties over circulaire ICT

 

ARCTIC is the Alliance for Responsible, Circular and Transparent procurement of ICT (ARCTIC). This One Planet Network on Sustainable Public Procurement (SPP) programme is a voluntary global multi-sta…

 

The EU LIFE REBus (Resource Efficient Business Models) project1 aims to reduce the use of raw materials or extend the lifetime of products by demonstrating the commercial case for European businesses…

 

The criteria document aims to support experienced procurers in leveraging public purchases of Information and Communication Technology (ICT) hardware to positively impact working conditions across th…

 

In deze handreiking wordt inzichtelijk gemaakt waar de grootste impact ligt binnen de inkooppakketten van de CIV: Hardware, Software, Data-winning, Consultancy, Field services en onderhoud. Er is hie…

 

Net als andere sectoren kampt de ICT-sector met heel wat uitdagingen op het vlak van duurzaamheid. De laatste jaren zien we een toenemend aantal initiatieven dat aan de slag gaat met deze uitdagingen…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide for the LCC tool for G…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for GPP of computers and…

 

The European Commission have developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the users guide for the LCC tool for…

 

The European Commission have developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This the LCC tool for GPP of Imaging Equipme…

 

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

Het document werd gerealiseerd in het kader van het project CircuIT, gefinancierd door Provincie Antwerpen. Bond Beter Leefmilieu en Provincie Antwerpen beoogden met dit project de ecologische impact…

 

Jo Versteven van FIDO geeft uitleg bij de circulaire criteria in het bestek voor een IT-raamcontract dat de Federale overheid uitschreef voor Defensie.

 

Defensie deelt de circulaire aspecten haar bestek voor IT van 2018. 

 

In deze publicatie wordt weergegeven in hoeverre bedrijven actief in de mobiele telefoon sector (zowel producenten, retailers, serviceproviders, refurbishers en verkopers van tweedehands toestellen) …

 

Whitepaper met oplossingen voor veelvoorkomende valkuilen voor circulaire bedrijven, gepubliceerd door een interdisciplinaire consortium, bestaande uit Sustainable Finance Lab, Circle Economy, Fairph…

 

Verslag van de marktdialoog ICT die plaatsvond op 4 februari 2019 op het Buyer meets Supplier event in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen.

 

Verslag van de marktdialoog ICT die op 23 mei 2018 plaatsvond op het Buyer meets Supplier event in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen. 

Overzicht productgroepen

Info over circulair aankopen voor specifieke producten

bouwBouw

cateringCatering

ICTICT

infrastructuur
Infrastructuur

kantoorinrichting
Kantoorinrichting

PAPIER & KANTOOR- MATERIAALPapier & kantoormateriaal
 

VERLICHTING
Verlichting

VERPAKKING
Verpakking

WERKKLEDIJ
Textiel

ANDERE
Andere