Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Circulair aankopen kantoorinrichting

 

7 lessen uit de Green Deal Circulair Aankopen

 

1. Functioneel ontwerpen
Ontwerp van werkplekken op basis van de behoefte van de gebruikers én na inventarisatie van de bestaande kantoorinrichting.

2. Functioneel specifieëren
Neem de functionele behoeften op in bestekken, eerder dan diepgaande technische specificaties. Heb je bijvoorbeeld bureaustoelen nodig of zitplekken? Of moet er een hele nieuwe werkplek worden ingericht? Deze behoefte definieer je in overleg met je interne klanten. Probeer ook te bedenken hoe je kunt inspelen op veranderende behoeften in de toekomst. Door functioneel en future proof te specifiëren, biedt je ruimte aan de markt om met innovatieve oplossingen te komen. 

3. Onderhoud, herstel en hergebruik
Gebruik van universele standaardonderdelen en -afmetingen en maximale demonteerbaarheid van de producten zorgen dat herstel en hergebruik van het product makkelijker worden. Op deze manier kan de levensduur verlengd worden. Je kunt dit onderhoud en herstel als service opnemen in je bestek. Het kan ook zinvol zijn om een opleiding te voorzien over correct gebruik van de materialen.

4. Circulaire aankoop = circulair?
Je kunt kiezen voor refurbished inrichting of nieuwe producten met een label of materialenpaspoort. De échte circulariteit zit 'm in wat je er mee doet tijdens en bij einde gebruik. Wordt er ingezet op onderhoud en herstel? Worden de materialen gerecupereerd wanneer de stoel niet meer voldoet? Je kan bijvoorbeeld contractafspraken maken met de leverancier over terugname of vervanging. 

5. Vergelijk scenario's
Door de verschilende opties met elkaar te vergelijken over de ganse levensduur wordt duidelijk wat de business case voor de circulaire optie is. Aankopen van nieuw materiaal zet je dan bijvoorbeeld uit tegenover refurbishen en as-a-service contracten. Breng daarbij ook de circulariteit en duurzaamheid van elk scenario in rekening voor een volledig beeld. Refurbishment is meestal qua prijs vergelijkbaar met de aankoop van een nieuw product, net zoals dat de garantie en de technische levensduur vergelijkbaar zijn. Circulariteit kan dus een onderscheidend criterium worden.

6. Dialoog met de markt
Het contact tussen aanbieder en aankoper is enorm waardevol. De keuze voor en de informatievergaring van een bepaald product of dienst, gebeurt door een persoonlijk contact. Een voldoende lang voortraject is belangrijk om te vermijden dat er enkel over de prijs kan worden gediscussieerd.

7. Langdurige contracten
Producten binnen de kantoorinrichting hebben meestal functioneel en technisch een langere levensduur dan de standaard contracttermijn van 4 jaar. Daarom is het zinvol om langere contracten en garantietermijnen te overwegen.  Je kan daarbij flexibiliteit inbouwen om te voldoen aan de veraderende behoeften van de organisatie. Een alternatief kan zijn afspraken te maken voor terug- of overname op het einde van de contracttermijn.

 

Circulaire aankoopprojecten kantoorinrichting

 

woensdag 6 januari 2021

Begin 2019 verhuisde VVSG, samen met OVSG en GSD V naar Huis Madou in Brussel. Voor de rennovatie van de kantooromgeving werden resoluut circulaire keuzes gemaakt. Voor de vloerbekleding werd gekozen…

 

dinsdag 18 februari 2020

Bij  Ancienne Belgique werd bij de herinrichting van de kantoren voor 75% gebruik gemaakt van het reeds aanwezige meubilitair.Voor de AB was dit een pilootproject voor circulair aankopen. Zij kozen s…

 

dinsdag 18 februari 2020

Hangar K is meer dan alleen een coworking space. Het is een co-creatiehub waar starters, groeiers en gevestigde ondernemingen worden samengebracht onder één dak met een duidelijke missie: ondernemers…

Meer ›

Circulaire aankoopprojecten kantoorinrichting in beeld

Publicaties over circulaire kantoorinrichting

 

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

Begin 2019 verhuisde VVSG, samen met OVSG en GSD V naar Huis Madou in Brussel. Voor de rennovatie van de kantooromgeving werden resoluut circulaire keuzes gemaakt. Voor de vloerbekleding werd gekozen…

 

This is an English translation of short case descriptions that are part of a larger report on Circular Procurement and Strategies among Norwegian Municipalities, developed by Inventura AS on behalf o…

 

In het kader van Interreg NSR ProCirc werd een webinar gehouden over circulair kantoormeubilair. Zowel aanbiders als aankopers komen aan het woord.

 

Begin 2019verhuisden VVSG, OVSG en GSD-V naar Huis Madou, het nieuwe ‘hart van steden en gemeenten’ in Brussel. Dit gebouw functioneert als open ontmoetingsplek, een plek om samen te werken, om desku…

 

The European furniture industry welcomes the new Circular Economy Action Plan of the European Commission, strongly supports the transition to a circular economy and is ready to be involved in making …

 

This document analyses the current status of the circular economy within the furniture sector in Europe and Spain (some other EU countries will follow), it mainly focuses on the level of deployment o…

 

Het 3 C platform maakte, met steun van de Open Call van Vlaanderen Circulair, een overzicht van de bestaande labels en certificaten voor duurzaam en circulair kantoormeubilair.

 

Het document Geleerde lessen inkooptraject circulaire kantoorinrichting Rijkswaterstaat gaat in op de aanpak van de Rijksbrede aanbesteding voor circulaire kantoorinrichting. Deze aanbesteding is alw…

 

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

Rijkswaterstaat Nederland werkt actief aan de transitie naar een circulaire economie. Samen met REBus, PIANOo, de ministeries BZK en I&M en TurnToo is een eerste stap gezet door middel van een onderz…

 

BBL, Plan C, The shift, VVSG en OVAM wil met de Circulaire Aankopers lokale besturen op weg zetten richting circulaire economie. Deze werksessie focuste op circulaire kantoorinrichting. 

 

Op de GDCA actiedag van 25 september van 2018 toonde Hangar K ons hoe zij hun ruimte circulair hebben ingericht.

 

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid zet voor haar gebouwenportefeuille in op refurbished kantoormeubilair.

Aanbieders van circulaire kantoorinrichting

 

donderdag 9 september 2021

Aanbod in het kort 2Eco is al 15 jaar actief in aankoop en verkoop van gebruikt kantoormateriaal. Na revisie wordt het materiaal terug ingezet bij klanten.  2 Eco richt zich voornamelijk op…

 

dinsdag 23 maart 2021

Aanbod in het kort Duurzaam Kantoor biedt o.a. een officescan en een officeswitch aan. Hiermee brengen wij doordachte oplossingen naar de werkvloer, maken de impact helder en halen iedereen …

 

vrijdag 27 november 2020

Aanbod in het kort Met ecoBack heeft de Belgische tapijttegelfabrikant modulyss een backing-oplossing ontworpen die speciaal is gemaakt om uit elkaar gehaald en gerecycleerd te worden. We st…

Overzicht productgroepen

Info over circulair aankopen voor specifieke producten

bouwBouw

cateringCatering

ICTICT

infrastructuur
Infrastructuur

kantoorinrichting
Kantoorinrichting

PAPIER & KANTOOR- MATERIAALPapier & kantoormateriaal
 

VERLICHTING
Verlichting

VERPAKKING
Verpakking

WERKKLEDIJ
Textiel

ANDERE
Andere