Circulair aankopen kantoorinrichting en verlichting

De behoeften voor kantoorruimten wijzigen regelmatig daarom is het belangrijk om al bij het aankoopproces circulaire keuzes te maken. Dat doe je door toekomstgericht te denken en te kiezen voor modulaire, flexibele en upgradebare oplossingen. Ook bij herinrichting of verhuis. 

Daarnaast zijn de operationele kosten voor kantoormeubiliair laag en is de levensduur vaak veel langer dan de standaard contracttermijnen. De Life Cycle Cost wordt voornamelijk beïnvloed door de gebruiksduur, vermijd daarom vroegtijdige afdanking.

Circulaire strategieën kantoorinrichting

- Intern delen: Ontwerp werkplekken efficiënt en flexibel. Hou daarbij rekening met de effectieve behoeften van de gebruikers, de werkelijke bezetting op de vloer en het reeds beschikbare meubilair. Je kan dit proces ook uitbesteden aan een circulaire marktspeler. 
Peer to peer delen: Maak dan een gedeelde inventaris van beschikbaar meubilair. En bekijk of het haalbaar is om ook te delen over verschillende locaties.
Huren: Onder andere voor verlichting (LAAS) en tapijttegels (FAAS) bestaan as-a-service modellen. Bekijk of de TCO economisch voordeliger is dan bij aankoop. Vraag bij AAS diensten naar garanties voor circulariteit. 
Hergebruik, refurbishing: Kies voor tweedehands of refurbished producten, of laat je eigen stukken refurbishen. Maak in bij refurbishment een inventaris van je meubelvoorraad (of besteed dit uit), om bij je bestek te voegen. Vraag om garantietermijnen die in verhouding staan tot de waarde van het stuk. Refurbished meubilair is in aankoop niet noodzakelijk goedkoper dan nieuw, maar uiteraard scoort het wel beter op de LCC. 

- Inzicht in aandeel recycled, biobased en virgin materialen:  voor kantoormeubilair zijn vooral de materialen verantwoordelijk voor de milieu-impact.  Kiezen voor recycled content, hernieuwbare grondstoffen en slijtagebestendige materialen kan deze impact verminderen. 
Aandeel recycled content verhogen: Een marktdialoog of RFI zal je een beeld geven van welk percentage recycled content realistisch is om te vragen in je bestek. 
- Energie-efficiëntie: voor HVAC en verlichtingsinstallaties kan dit een belangrijke besparing opleveren, zowel economisch als naar CO2-uitstoot.

- Garanties oprekken: Bepaal de contractduur en garanties in verhouding tot de gemiddelde levensduur van het product. Ken punten toe per bijkomend jaar garantie bovenop het aangegeven minimum of eis een langere (degressieve) garantieperiode.
Contractuele afspraken voor onderhoud en herstel: Neem onderhoud en reparatie mee op in je contract of sluit een apart contract af hiervoor. Kies voor een vastgelegde frequentie of voor prestatiegericht onderhoud. Laat voor dat laatste een nulmeting uitvoeren en leg de verwachtingen vast. Voor herstellingen spreek je een realistische wachttermijn af en bepaal je of de herstelling ter plaatse moet gebeuren of niet.
- Repareerbaarheid en onderhoudbaarheid: Vraag om een prijslijst en om reserveonderdelen ter beschikking te stellen gedurende een periode die in verhouding is tot deze levensduur. Bvb. 10 jaar voor bureaustoelen. Heb je een eigen onderhoudsteam? Vraag dan om instructies of opleiding.
Upgradebare producten: Kies, waar relevant, voor producten die aanpasbaar zijn aan toekomstige innovaties, zeker wanneer ze een lange levensduur hebben. Denk bijvoorbeeld aan de evolutie in de lampentechnologie waarbij je best kiest voor aanpasbare armaturen nu gloei- en halogeenlampen plaats maken voor LED. 
Ontwerpen voor lange levensduur: Kies voor robuuste materialen en producten. Voor meubels bestaan er bijvoorbeeld Europese kwaliteitsnormen voor  krasvastheid, treksterkte, lichtechtheid, wrijfvastheid en drukvervorming.  
- Modulair/veranderingsgericht ontwerp: Zorg dat je kunt voldoen aan veranderende behoeften in de toekomst. Bijvoorbeeld door te kiezen armaturen en scheidingswanden die makkelijk te verplaatsen zijn als de kantoorindeling wijzigt. 
Contractueel stimuleren van gebruiksduurverlenging: Je kan ook apart in je contract opnemen dat de opdrachtnemer instaat voor (ondersteuning bij) veranderingen in de inrichting. 
Advies over gebruiksoptimalisatie door leverancier: Opleiding of instructies voor de gebruikers zorgt voor een correct gebruik en langere levensduur. 

- Design for dissasembly: Kies voor producten die makkelijk uit elkaar te halen zijn, dus niet verlijmd of geniet. Zo kunnen makkelijker onderdelen hersteld of vervangen worden.  Vraag ook om demontage-instructies.
Modulair ontwerp: modulaire producten zijn gemakkelijker in/aan te passen bij veranderende behoeften, zo vergroot je de kans op hergebruik.
Gestandaardiseerd ontwerp: standaard afmetingen maken het eenvoudiger om producten intern of extern te hergebruiken. 
Contractuele afspraken terugname en hergebruik: neem in je contract afspraken op voor terugname (of terugkoop) door de leverancier of producten met garanties voor hergebruik.  
Circulaire verdienmodellen stimuleren: Als alternatief kan je een contract afsluiten met een erkende ophaler. Die mag meenemen wat na visuele inspectie geschikt is voor hergebruik en geeft hiervoor de nodige garanties.
In beide gevallen wordt bij voorkeur het volledige product hergebruikt , al dan niet na herstelling. Als dat niet kan, kies dan voor hergebruik van onderdelen.

- Design for recycling: Kies voor producten waarvan de onderdelen zo veel mogelijk uit mono-materialen bestaan die makkelijk van elkaar te scheiden zijn. 
Inzicht in materialen: vraag om een materialenpaspoort of een duidelijke markering op de onderdelen. Zo kunnen de verschillende materialen correct worden gerecycleerd.  
Contractuele afspraken terugname en recyclage: neem de terugname (of terugkoop) op in je bestek bij aankoop. Vraag garanties voor hoogwaardige recyclage als hergebruik niet mogelijk is.  
Circulaire verdienmodellen stimuleren: Als alternatief kan je een contract afsluiten met een erkende ophaler die de producten die niet meer herbruikbaar zijn afvoert in gescheiden materiaalstromen voor hoogwaardige recyclage. Vraag hierbij de nodige garanties. Voor lampen kan je Recupel raadplegen, voor andere electro Smartloop.
- Verminderen van toxiciteit:  de aanwezigheid van toxische stoffen kan een negatieve invloed hebben op het binnenklimaat van het kantoor en de gezondheid van het personeel. Daarnaast zorgen ze er ook voor dat de materialen niet gerecycleerd kunnen worden. Besteed er dus de nodige aandacht aan in je bestek. In het bijzonder voor deze producten: lijmen en afwerkingsmaterialen, fluorescentielampen, vulling en bekledingsmateriaal van meubilair, gechomeerde of gegalvaniseerde metalen, verduurzaamd, gecoat of verkleefd hout. In de fiches van de Vlaamse overheid voor  herinirchting gebouwen & binnenverlichting en EU GPP criteria vind je richtwaarden en labels voor in je bestek.

 

7 lessen uit de Green Deal Circulair Aankopen over verlichting

1. Zet in op lange levensduur en energie-efficientie bij nieuwe installaties.
Bijvoorbeeld door te kiezen voor LED-verlichting. Door de significante besparing op energiekost, is er meteen een duidelijke business case. Hoewel algemeen 60% van de CO2-voetafdruk veroorzaakt wordt door materialenverbruik, blijft voor verlichting het energieverbruik de belangrijkste impact.

2. Ga na welk scenario het meest behoud van (materiaal)waarde heeft
en wat de financiële gevolgen zijn over de ganse levensduur. Een TCO-analyse kan hierbij helpen. De bestaande installatie behouden, investeren in nieuwe, energie-efficiëntere materialen of LAAS-oplossingen? Dit is niet altijd een makkelijke keuze.  De businesscase is ook afhankelijk van de context van je gebouw/site, waardoor er samen best geoptimaliseerd kan worden door leverancier en aankoper.

3. Ontwerp verlichtingsarmaturen en - installaties met het oog op circulariteit.
Design met oog op hergerbuik, eenvoudige ontmanteling en recyclage bij einde leven.

4. Lighting-as-a-service (LAAS) is niet per definitie circulair.
Het is belangrijk dat er goede afspraken zijn over upgradeability, onderhoud, herstel en terugname bij einde contract. De aanbieder blijft dus best eigenaar van de armaturen. Transparantie over toeleveringsketen en de verwerking na terugname is nodig om de circulariteit te kunnen beoordelen. LAAS is interessant voor grotere projecten (> 200.000 euro) of projecten waarbij een opschaling verwacht wordt.

5. Zorg dat je circulaire criteria voldoende concretiseert en specifieert in je bestekken voor verlichting. 
Anders wordt het voor de leveranciers moeilijk om de voordelen van hun circulaire oplossingen aan te tonen t.o.v. traditionele installaties. 

6. Circulaire producten moeten op de juiste plek in projecten worden toegepast
om voor de aankopers voordelig te worden. Vanaf ca. 10 branduren per dag worden circulaire toepassingen interessant.  Naarmate het aantal branduren toeneemt, wordt het systeem financieel interessanter voor de aankoper.

7. Zorg voor voldoende contractduur.
Om optimaal te kunnen rentabiliseren is een richtwaarde voor contracttermijnen zo’n 10-15 jaar.

Circulaire aankoopprojecten

Kantoorinrichting

 

donderdag 21 april 2022

  Stad Leuven en AG Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) besparen samen maar liefst 77.280 kg CO2 eq. emissies door gebruik te maken van de raamcontracten voor refurbished meubilair van Het Facilitair …

 

donderdag 3 februari 2022

Zonnige Kempen is een sociale huisvestingsmaatschappij. Zij hebben duurzaamheid en circulariteit al van bij het begin in hun DNA en zetten daarom sterk in op circulariteit van producten en materialen…

 

woensdag 6 januari 2021

Begin 2019 verhuisde VVSG, samen met OVSG en GSD V naar Huis Madou in Brussel. Voor de rennovatie van de kantooromgeving werden resoluut circulaire keuzes gemaakt. Voor de vloerbekleding werd gekozen…

Meer ›

Verlichting

 

woensdag 18 december 2019

Aerocircular is een full-service provider die eigenaars van grote vloten bijstaat in het verwerken van vliegtuigen die op het einde van hun levenscyclus gekomen zijn. Ten eerste assisteert het bedrij…

 

woensdag 18 december 2019

De bibliotheek van Kortrijk wordt als eerste gebouw in België voorzien van Circular lighting. In dit businessmodel is de leverancier (Philips Lighting)  partner van de klant voor het leveren van lich…

 

dinsdag 17 december 2019

Stad Mechelen was de eerste klant voor het lighting-as-a-service (LAAS) aanbod van ETAP.  In een LAAS model worden geen lampen verkocht, maar licht. ETAP verzekert de stad Mechelen gedurende het c…

Meer ›

Circulaire aankoopprojecten kantoorinrichting in beeld

Circulaire aankoopprojecten verlichting in beeld

Publicaties over circulaire kantoorinrichting

 

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

Begin 2019 verhuisde VVSG, samen met OVSG en GSD V naar Huis Madou in Brussel. Voor de rennovatie van de kantooromgeving werden resoluut circulaire keuzes gemaakt. Voor de vloerbekleding werd gekozen…

 

This is an English translation of short case descriptions that are part of a larger report on Circular Procurement and Strategies among Norwegian Municipalities, developed by Inventura AS on behalf o…

 

In het kader van Interreg NSR ProCirc werd een webinar gehouden over circulair kantoormeubilair. Zowel aanbiders als aankopers komen aan het woord.

 

Begin 2019verhuisden VVSG, OVSG en GSD-V naar Huis Madou, het nieuwe ‘hart van steden en gemeenten’ in Brussel. Dit gebouw functioneert als open ontmoetingsplek, een plek om samen te werken, om desku…

 

The European furniture industry welcomes the new Circular Economy Action Plan of the European Commission, strongly supports the transition to a circular economy and is ready to be involved in making …

 

This document analyses the current status of the circular economy within the furniture sector in Europe and Spain (some other EU countries will follow), it mainly focuses on the level of deployment o…

 

Het 3 C platform maakte, met steun van de Open Call van Vlaanderen Circulair, een overzicht van de bestaande labels en certificaten voor duurzaam en circulair kantoormeubilair.

 

Het document Geleerde lessen inkooptraject circulaire kantoorinrichting Rijkswaterstaat gaat in op de aanpak van de Rijksbrede aanbesteding voor circulaire kantoorinrichting. Deze aanbesteding is alw…

 

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

Rijkswaterstaat Nederland werkt actief aan de transitie naar een circulaire economie. Samen met REBus, PIANOo, de ministeries BZK en I&M en TurnToo is een eerste stap gezet door middel van een onderz…

 

BBL, Plan C, The shift, VVSG en OVAM wil met de Circulaire Aankopers lokale besturen op weg zetten richting circulaire economie. Deze werksessie focuste op circulaire kantoorinrichting. 

 

Op de GDCA actiedag van 25 september van 2018 toonde Hangar K ons hoe zij hun ruimte circulair hebben ingericht.

 

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid zet voor haar gebouwenportefeuille in op refurbished kantoormeubilair.

Publicaties over circulair aankopen van verlichting

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide for the LCC for GPP fo…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for GPP for Indoor Light…

Aanbieders

Circulaire kantoorinrichting

 

donderdag 9 september 2021

Aanbod in het kort 2Eco is al 15 jaar actief in aankoop en verkoop van gebruikt kantoormateriaal. Na revisie wordt het materiaal terug ingezet bij klanten.  2 Eco richt zich voornamelijk op…

 

dinsdag 23 maart 2021

Aanbod in het kort Duurzaam Kantoor biedt o.a. een officescan en een officeswitch aan. Hiermee brengen wij doordachte oplossingen naar de werkvloer, maken de impact helder en halen iedereen …

 

vrijdag 27 november 2020

Aanbod in het kort Met ecoBack heeft de Belgische tapijttegelfabrikant modulyss een backing-oplossing ontworpen die speciaal is gemaakt om uit elkaar gehaald en gerecycleerd te worden. We st…

Overzicht productgroepen

Info over circulair aankopen voor specifieke producten

bouw

Bouw

catering

Catering

ICT

ICT

infrastructuur

Infrastructuur

Kantoorinrichting en verlichting

PAPIER & KANTOOR- MATERIAAL

Papier & kantoormateriaal

Zorg

VERPAKKING

Verpakking

WERKKLEDIJ

Textiel

ANDERE

Andere