Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Circulair aankopen kantoormateriaal

 

4 lessen uit de Green Deal Circulair Aankopen

 

1. Kritisch kijken. Er zijn heel wat labels, certificaten en duurzaamheidsclaims op de markt. Het is belangrijk om goed te weten wat de waarde ervan is. Commerciële informatie is niet altijd even transparant.

2. End-of-life denken.  Er zijn heel wat factoren die je moet overwegen om een gefundeerde keuze te kunnen maken. Bij circulair aankopen van kantoormateriaal is het o.m. belangrijk om vooraf al te bekijken en vast te leggen wat er met het materiaal gaat gebeuren aan het einde van de levensduur.

3. Draagvlak creëren. Het is belangrijk om een draagvlak te vormen bij de interne klanten, zowel top-down als bottom-up.

4. Rationaliseren van wat geprint moet worden/nodig is. (vb. MF, badgesysteem,…)

Circulaire criteria

Mogelijke criteria voor de aankoop van circulair papier:

  • Gerecycleerde én recycleerbare vezels - ga in dialoog met de markt om te weten wat mogelijk is volgens de meest recente innovaties

  • Chloorvrije bleking en/of vegetale inkten- vermijd gebruik van toxische en milieuschadelijke stoffen

  • Duurzame belevering - heb aandacht voor de verpakkingen en de logistieke impact

  • Er bestaan heel wat certificaten en labels, bedenk goed waarom je deze vraagt of eist.

Circulaire aankoopprojecten - Kantoormateriaal  & papier

 

dinsdag 15 december 2020

Lyreco Nederland, distributeur van kantoorbenodigdheden en werkplekoplossingen, en SUEZ Recycling & Recovery Netherlands, specialist in duurzaam grondstoffen- en afvalmanagement,ondertekenden eind 20…

 

donderdag 19 december 2019

Het Havenbedrijf Antwerpen wilde graag circulairiteit brengen in haar opdrachten voor drukwerk zoals visitekaartjes en omslagen.  Om dit te bereiken werden een aantal circulaire criteria opgenomen…

 

donderdag 7 november 2019

ZORG Leuven neemt circulariteit op in de raamovereenkomst voor reproductiemateriaal. Concreet gaat het om het huren van duurzame print-, kopieer- en scancapaciteit, en om beheer- en rapporteringss…

Meer ›

Circulair printen in beeld

Publicaties over circulair kantoormateriaal en papier

 

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

Aanbieders van circulair papier en kantoormateriaal

Bekijk alle aanbieders >

Overzicht productgroepen

Info over circulair aankopen voor specifieke producten

bouwBouw

cateringCatering

ICTICT

infrastructuur
Infrastructuur

kantoorinrichting
Kantoorinrichting

PAPIER & KANTOOR- MATERIAALPapier & kantoormateriaal
 

VERLICHTING
Verlichting

VERPAKKING
Verpakking

WERKKLEDIJ
Textiel

ANDERE
Andere