Circulair aankopen kantoormateriaal

Voor kantoormateriaal en papier bestaan er heel wat labels, certificaten en duurzaamheidsclaims. Het is dus belangrijk om goed te weten wat de waarde ervan is en hoe je op een correcte en efficiënte manier circulariteit kan opnemen in je bestekken. Daarnaast zet de sector steeds vaker in op reversed logistics systemen voor kantoormateriaal. Een mooie manier om de kringloop effectief te sluiten.

Responsible Office, een initiatief van de vakvereniging voor kantoorartikelen Bosta vzw, runt een lerend netwerk over circulariteit voor hun dealers en fabrikanten (ROC). Input van aankopers is daarbij meer dan welkom.

Circulaire strategieën Kantoormateriaal

 • Intern delen: niet iedere medewerker hoeft een eigen nietjesmachine, schaar of perforator te hebben. Items die je niet voortdurend nodig hebt kunnen dus makkelijk gedeeld worden.
 • Minimaal gebruik van materiaal: Ga na welke gewichtsklasse van papier je effectief nodig hebt voor de beoogde toepassing.
 • Minder afval: kies waar mogelijk en relevant voor hervulbare producten (vb. pennen of inktcartridges)  en vermijd verbruiksproducten (vb. nietloze nietmachines)

 • Aandeel recycled content verhogen: vraag aan de markt welke percentages haalbaar zijn, zij zijn het best op de hoogte van recente innovaties. Post-consumer recyclaat heeft daarbij een grotere impact dan pre-consumer recyclaat, dat onder andere gemaakt wordt van snijafval. Je kunt ook informatie opvragen (en waarderen) over de het de ecoscore van het transport van de de te recycleren vezels en zelfs over de afstandsradius waarbinnen verzameld zal worden.
 • Aandeel biobased content verhogen: kies waar mogelijk voor vegetale inkten en biobased plastics, eis bij papier dat niet-gerecycleerde vezels afkomstig zijn van duurzaam beheerde bossen.
 • Denk ook aan primaire, secundaire en tertiaire verpakking en het transport. Het generiek criterium verpakkingen van de Vlaamse overheid kan hier inspiratie bieden. Je kunt ook eisen stellen aan het wagenpark voor leveringen (ecoscore) en/of inzetten op reversed logistics. Hierbij worden de producten die einde gebruik zijn meegenomen na de levering.

 • Ontwerpen voor lange levensduur: Kies waar relevant voor producten die hervulbaar zijn, vraag garanties voor de beschikbaarheid van verbruiksproducten
 • Repareerbaarheid en onderhoudbaarheid: Kunnen de onderdelen die het snelst stuk gaan makkelijk vervangen worden? Zijn er reserveonderdelen beschikbaar?

 • Design for Dissasembly: kunnen de producten makkelijk uit elkaar gehaald worden om de onderdelen te hergebruiken?
 • Gestandaardiseerd ontwerp: kies voor standaard afmetingen, om te verhinderen dat je heel wat geassocieerde producten ook moet vervangen
 • Contractuele afspraken voor terugname en hergebruik: neem deze op in je bestek en vraag om transparantie over het hergebruik

 • Design for recycling: eenvoudige demontage maakt het herwinnen van grondstoffen makkelijker
 • Inzicht in materialen: je kunt in je criteria opnemen dat  kunststof onderdelen gemerkt moeten worden met het type kunststof. Dit vergemakkelijkt het hoogwaardig recycleren
 • Contractuele afspraken voor terugname en recyclage: neem terugname en recyclage - voor producten die niet hergebruikt kunnen worden - op in je bestek met de leverancier en vraag daarbij transparatie over de verwerking. Zorg ook in je eigen organisatie voor een kwaliteitsvolle, selectieve inzameling van de producten. Voor ophaling van hoogwaardige karton- en papierfracties kan je in Vlaanderen meestal een vergoeding verkrijgen van de ophaler.
 • Verminderen van toxiciteit: Aanwezigheid van toxische stoffen bemoeilijk te recyclage en zijn daarom te vermijden. Tijdens het productieproces, het gebruik en de afvalverwerking kunnen ze ook een negatieve impact hebben op mens en milieu. Vermijd waar mogelijk het gebruik van optische bleekmiddelen, schadelijke kleurstoffen, coatings, complexvormers en lijmen.
 • Biologisch afbreekbaar/composteerbaar: er zijn al producten op de markt waarvan onderdelen composteerbaar zijn. De potentiële impact wordt uiteraard pas gerealiseerd als deze effectief gecomposteerd worden.

 

Criteria

Duurzaamheidslabels

Je kunt in je bestek specifiek labels eisen, op voorwaarde dat je 'of gelijkwaardig' toevoegd. Hierdoor laat je de mogelijkheid aan de leverancier om aan te tonen dat zijn product voldoet aan alle voorwaarden van het label, zonder het effectief behaald te hebben. 

 • Op labelinfo.be vind je een overzicht van de erkende labels voor papierproducten
 • Responsible office geeft een overzicht van de bestaande certificaten voor kantoormateriaal
 • Heel wat fabrikanten en leveranciers hebben ook eigen labels of classificaties voor hun producten. Die hebben uiteraard niet dezelfde waarde als derdepartijcertificaten.

Circulaire aankoopprojecten - Kantoormateriaal  & papier

 

dinsdag 15 december 2020

Lyreco Nederland, distributeur van kantoorbenodigdheden en werkplekoplossingen, en SUEZ Recycling & Recovery Netherlands, specialist in duurzaam grondstoffen- en afvalmanagement,ondertekenden eind 20…

 

donderdag 19 december 2019

Het Havenbedrijf Antwerpen wilde graag circulairiteit brengen in haar opdrachten voor drukwerk zoals visitekaartjes en omslagen.  Om dit te bereiken werden een aantal circulaire criteria opgenomen…

 

donderdag 7 november 2019

ZORG Leuven neemt circulariteit op in de raamovereenkomst voor reproductiemateriaal. Concreet gaat het om het huren van duurzame print-, kopieer- en scancapaciteit, en om beheer- en rapporteringss…

Meer ›

Circulair printen in beeld

Publicaties over circulair kantoormateriaal en papier

 

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

Aanbieders van circulair papier en kantoormateriaal

Bekijk alle aanbieders >

Overzicht productgroepen

Info over circulair aankopen voor specifieke producten

bouw

Bouw

catering

Catering

ICT

ICT

infrastructuur

Infrastructuur

Kantoorinrichting en verlichting

PAPIER & KANTOOR- MATERIAAL

Papier & kantoormateriaal

Zorg

VERPAKKING

Verpakking

WERKKLEDIJ

Textiel

Schoonmaak- middelen

Voertuigen

Laadpunten