Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Textiel

8 lessen uit de Green Deal Circulair Aankopen

 

1. Duurzaam is niet per se circulair. Textiel is pas écht circulair als de materiaalketen gesloten wordt. Dit wil zeggen dat producten, of de materialen waaruit ze bestaan, na het einde van de gebruiksduur opnieuw gebruikt worden. Dat vraagt om logistieke en technische oplossingen. Circulariteit is een manier om duurzaamheid na te streven, het zet in op maximaal waardebehoud van vezels en materialen. Bio- en fairtrade katoen is bijvoorbeeld een duurzame keuze, maar deze impact (eerlijke handel, biologische landbouw) heeft geen rechtstreekse link met circulaire doelstellingen. Het is dus ook belangrijk om duidelijk te maken welke definities je hanteert voor circulair textiel.

2. Ontwerp. Het ontwerp heeft een grote impact op de mogelijkheden om textiel te hergebruiken of recycleren. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van logo's en striping, maar ook aan het onderhoud en de samenstelling.  Het juiste ontwerp kan immers ook de levensduur verlengen van de kledij, door te zorgen dat kleding zo ontworpen is dat ze gemakkelijk hersteld kan worden.

3. Vezelkeuze. Kies voor biobased of gerecycleerde verzels in je bestek Hierbij primeert de gewenste performante van het textiel (veiligheid, comfort, levensduur, kwaliteit, kost, slijtage door industrieel onderhoud, etc.). Het is dus belangrijk om af te wegen wat de impact van de kwaliteit van de (gerecycleerde) vezel op de levensduur is. De  onderhoudsintensiteit, kwaliteit en resistentie aan wasprocessen zijn belangrijke factoren om mee te nemen. Zij bepalen immers de levensduur van de producten en hebben een impact op de bijkomende kosten tijdens de levensduur (TCO).

4. Onderhoud en herstelbaarheid. Degelijk onderhoud en herstelmogelijkheden kunnen de levensduur van een product binnen je eigen organisatie aanzienlijk verlengen. Voorzie clausules een langere levendsduur garanderen. Bijvoorbeeld minimaal aantal wasbeurten, kwaliteit, optimale wasprocessen of herstellingen. Care4Safe en Care4Quality kunnen hierbij helpen.

5. Aankoopprijs vs. TCO. Een TCO-analyse laat toe verschillende scenario’s te vergelijken volgens de kosten over de volledige gebruiksduur van een product. Dit geeft allicht een ander beeld, dan wanneer enkel de aankoopprijs wordt vergeleken. Zo worden bijvoorbeeld onderhoudsproces mee te nemen in de calculatie ( incl. energie- en watergebruik, gebruik van detergenten, etc) en om rekening te houden met een verlenging van de gebruiksduur door hersteldiensten.  Ook een as-a-service model kan worden meegenomen in de vergelijking. Deze contractvormen worden nu al vaak aangeboden in samenwerking met wasserijen. 

6. Wat bij einde gebruik? Vraag na of de producten of onderdelen recycleerbaar zijn bij einde leven. Zo kan maximaal worden ingezet op hergebruik van de materialen. Voor een correcte recyclage is inzicht nodig in de technische samenstelling van de producten. Bijvoorbeeld door een technische fiche of een materialenpaspoort.  Vraag aanbieders om hun producten bij einde gebruik terug te nemen. Daarbij is transparantie over het vervolgtraject belangrijk om circulariteit te waarborgen. Een andere optie is om voor hergebruik of recyclage samen te werken met gespecialiseerde externe partners. Kledij wordt vaak herwerkt tot isolatiemateriaal, maar dit betreft eigenlijk downcycling. Hoogwaardig hergebruik zou dus eigenlijk beter zijn.

7. Ga in dialoog met de markt. Er bestaan op kleine schaal al heel wat circulaire textiel experimenten. De markt evolueert snel, dus het is belangrijk om samen met de leveranciers in de keten te bespreken welke oplossingen er bestaan of ontwikkeld kunnen worden. Via een Request for Information (RfI) kan je bijvoorbeeld eers een beeld vormen van wat er mogelijk is op de markt. Bovendien vermijd je zo onrealistische of tegenstrijdige criteria.

8. Geef ruimte aan innovatie. Door de proceducure die je kiest, de lengte van je contract en een open, functionele beschrijving in het lastenboek biedt je aanbieders de ruimte om te innoveren.

Aankoopprojecten circulair textiel

 

vrijdag 20 december 2019

CIRCLETEX wil, met alle spelers binnen de keten van bedrijfskledij, beschermkledij en plat linnen, nagaan of er een systeem kan opgezet worden waarbij het ingezamelde textiel einde-leven van deze str…

 

donderdag 19 december 2019

Stad Mechelen wil voor de werkkledij van haar medewerkers inzetten op circulairiteit.  In het nieuwe bestek werden circulaire criteria opgenomen bij de technische specificaties. Zo werd bijvoorbee…

 

woensdag 18 december 2019

KU Leuven wil een circulair aankoopproces op starten voor labojassen voor studenten in opleiding. Op dit moment kopen studenten die een labojas nodig hebben voor hun opleiding, deze via de cursus…

Meer ›

Circulaire aankoopprojecten textiel in beeld

Publicaties over circulair textiel

 

By examining each stage of a garment’s life from production to disposal, WRAP has identified key areas where further focus is required to build on the improvements achieved through SCAP.

 

The platform is a web tool managed by BusinessEurope and its national members that contributes to the EU’s agenda on circular economy.

 

Het 3 C platform maakte, met steun van de Open Call van Vlaanderen Circulair, een overzicht van de bestaande labels en certificaten voor duurzaam en circulair textiel.

 

De Nederlandse netbeheerder Alliander heeft een nieuwe leverancier voor veiligheidskleding. De nieuwe kleding wordt nog veiliger, zit comfortabeler en kan makkelijker worden besteld. Maar bovendien …

 

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

Motiv ontwikkelde een uitgebreide wegwijzer voor wie circulair textiel wil aankopen.

 

In 2017 gaf OVAM opdracht aan Centextbel, het Belgisch kenniscentrum voor textiel, om onderzoek te voeren naar de voornaamste ‘verdoken’ bedrijfstextielstromen. Op basis van de resultaten uit dat ond…

 

European Textiles & Workwear Market The role of Public Procurement in making textiles circular

 

bAwear en Ecochain hebben in nauwe samenwerking een methodiek ontwikkeld om volledig inzicht te geven in de ecologische footprint van uw producten (gebaseerd op Life Cycle Assessment) en de volledige…

 

Verslag van de marktdialoog die plaatsvond op de Buyer meets Supplier van 23 mei 2018 in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen.

 

Verslag van de marktdialoog werkkledij die plaatsvond op de Buyer meets Supplier van 14 maart 2019 in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen.

Overzicht productgroepen

Info over circulair aankopen voor specifieke producten

bouwBouw

cateringCatering

ICTICT

infrastructuur
Infrastructuur

kantoorinrichting
Kantoorinrichting

PAPIER & KANTOOR- MATERIAALPapier & kantoormateriaal
 

VERLICHTING
Verlichting

VERPAKKING
Verpakking

WERKKLEDIJ
Textiel

ANDERE
Andere