Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Circulair aankopen verlichting

7 lessen uit de Green Deal Circulair Aankopen

 

1. Zet in op lange levensduur en energie-efficientie bij nieuwe installaties.
Bijvoorbeeld door te kiezen voor LED-verlichting. Door de significante besparing op energiekost, is er meteen een duidelijke business case. Hoewel algemeen 60% van de CO2-voetafdruk veroorzaakt wordt door materialenverbruik, blijft voor verlichting het energieverbruik de belangrijkste impact.

2. Ga na welk scenario het meest behoud van (materiaal)waarde heeft
en wat de financiële gevolgen zijn over de ganse levensduur. Een TCO-analyse kan hierbij helpen. De bestaande installatie behouden, investeren in nieuwe, energie-efficiëntere materialen of LAAS-oplossingen? Dit is niet altijd een makkelijke keuze.  De businesscase is ook afhankelijk van de context van je gebouw/site, waardoor er samen best geoptimaliseerd kan worden door leverancier en aankoper.

3. Ontwerp verlichtingsarmaturen en - installaties met het oog op circulariteit.
Design met oog op hergerbuik, eenvoudige ontmanteling en recyclage bij einde leven.

4. Lighting-as-a-service (LAAS) is niet per definitie circulair.
Het is belangrijk dat er goede afspraken zijn over upgradeability, onderhoud, herstel en terugname bij einde contract. De aanbieder blijft dus best eigenaar van de armaturen. Transparantie over toeleveringsketen en de verwerking na terugname is nodig om de circulariteit te kunnen beoordelen. LAAS is interessant voor grotere projecten (> 200.000 euro) of projecten waarbij een opschaling verwacht wordt.

5. Zorg dat je circulaire criteria voldoende concretiseert en specifieert in je bestekken voor verlichting. 
Anders wordt het voor de leveranciers moeilijk om de voordelen van hun circulaire oplossingen aan te tonen t.o.v. traditionele installaties. 

6. Circulaire producten moeten op de juiste plek in projecten worden toegepast
om voor de aankopers voordelig te worden. Vanaf ca. 10 branduren per dag worden circulaire toepassingen interessant.  Naarmate het aantal branduren toeneemt, wordt het systeem financieel interessanter voor de aankoper.

7. Zorg voor voldoende contractduur.
Om optimaal te kunnen rentabiliseren is een richtwaarde voor contracttermijnen zo’n 10-15 jaar.

Aankoopprojecten circulaire verlichting

 

woensdag 18 december 2019

Aerocircular is een full-service provider die eigenaars van grote vloten bijstaat in het verwerken van vliegtuigen die op het einde van hun levenscyclus gekomen zijn. Ten eerste assisteert het bedrij…

 

woensdag 18 december 2019

De bibliotheek van Kortrijk wordt als eerste gebouw in België voorzien van Circular lighting. In dit businessmodel is de leverancier (Philips Lighting)  partner van de klant voor het leveren van lich…

 

dinsdag 17 december 2019

Stad Mechelen was de eerste klant voor het lighting-as-a-service (LAAS) aanbod van ETAP.  In een LAAS model worden geen lampen verkocht, maar licht. ETAP verzekert de stad Mechelen gedurende het c…

Meer ›

Circulaire aankoopprojecten verlichting in beeld

 

Publicaties over circulair aankopen van verlichting

 

Handleiding bij de LCC tool voor kantoorverlichting

 

Als aanbestedende overheid wil je niet de goedkoopste oplossing, maar diegene die het meeste oplevert op lange termijn. Deze LCC helpt je om deze te vinden voor kantoorverlichting.

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide for the LCC for GPP fo…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for GPP for Indoor Light…

Aanbieders van circulaire verlichting

Bekijk alle aanbieders >

Overzicht productgroepen

Info over circulair aankopen voor specifieke producten

bouwBouw

cateringCatering

ICTICT

infrastructuur
Infrastructuur

kantoorinrichting
Kantoorinrichting

PAPIER & KANTOOR- MATERIAALPapier & kantoormateriaal
 

VERLICHTING
Verlichting

VERPAKKING
Verpakking

WERKKLEDIJ
Textiel

ANDERE
Andere