Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Publicaties over circulair aankopen

Hier verzamelen we relevante publicaties die we tijdens de Green Deal Circulair Aankopen produceerden of ontdekten.

 

donderdag 26 november 2020

Afvalinzamelvoertuigen, veegmachines en veegvuilwagens komen vaak voor in de top drie als het gaat om type voertuigen met de meeste uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Deze handreiking laat zien …

 

donderdag 26 november 2020

The report A new textiles economy: Redesigning fashion’s future outlines a vision and sets out ambitions and actions – based on the principles of a circular economy – to design out negative impacts a…

 

donderdag 26 november 2020

n maart lanceerde de Europese Commissie een nieuw actieplan voor de circulaire economie. Het wordt een van de belangrijkste bouwstenen van de nieuwe Europese Green Deal, het plan waarmee de EU de eco…

 

donderdag 26 november 2020

This report examines the current sustainability landscape of the tech sector. It provides a detailed framework for infrastructure and operations (I&O) leaders to analyze sustainability and outlines s…

 

donderdag 26 november 2020

Implementing sustainable resource management in your business.

 

donderdag 26 november 2020

This is an English translation of short case descriptions that are part of a larger report on Circular Procurement and Strategies among Norwegian Municipalities, developed by Inventura AS on behalf o…

 

donderdag 26 november 2020

Deze handreiking helpt opdrachtgevers bij hun uitvraag, inkoop en aanbesteding voor circulaire gebouwen en infrawerken. Van het formuleren van ambities en het meekrijgen van de eigen organisatie tot …

 

donderdag 26 november 2020

Deze handreiking helpt opdrachtgevers bij hun uitvraag, inkoop en aanbesteding voor circulaire gebouwen en infrawerken. Van het formuleren van ambities en het meekrijgen van de eigen organisatie tot …

 

donderdag 26 november 2020

The URBACT Knowledge Hub brings together good practices from across the EU, with the latest urban trends, to fill the gaps and make sure that the learning is within everyone's reach. At URBACT we see…

 

donderdag 26 november 2020

Op deze webpagina deelt OVAM overzichtelijk relevante informatie over circulaire mode en textiel. Je vindt er ook de link naar de gids voor circulair bedrijfstextiel.

 

donderdag 26 november 2020

In het kader van Interreg NSR ProCirc werd een webinar gehouden over circulair kantoormeubilair. Zowel aanbiders als aankopers komen aan het woord.

 

donderdag 26 november 2020

ProCirc partner Business in the Community (BITC) have published a collection of case studies called Advancing Circular Construction exploring circular buildings and infrastructure in the UK. 

 

donderdag 26 november 2020

Best Practice Report published by ICLEI

 

donderdag 26 november 2020

The EU GPP criteria are developed to facilitate the inclusion of green requirements in public tender documents. While the adopted EU GPP criteria aim to reach a good balance between environmental per…

 

donderdag 26 november 2020

Een praktische hulp bij milieuvriendelijke aankopen onder sociaal verantwoorde condities.

 

donderdag 26 november 2020

Met behulp van deze tool kunt u voor diverse MVI-productgroepen op drie ambitieniveaus concrete MVI-criteria kiezen. De tool is een hulpmiddel en werkt het best als ambities van te voren zijn bepaald…

 

donderdag 26 november 2020

Best Practice Report on Market Engagement published by ICLEI

 

donderdag 26 november 2020

Nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers.

 

donderdag 26 november 2020

A state of the art report on LCC published by ICLEI

 

donderdag 26 november 2020

What is the status of public procurement in Europe? How is Public Procurement of Innovation (PPI) addressed by public authorities? When does PPI come to play with public procurers' needs?

 

donderdag 26 november 2020

Om de Belgische bouwsector te ondersteunen bij het objectiveren en verminderen van de milieu-impact van gebouwen, hebben de drie gewesten de tool TOTEM [Tool to Optimise the Total Environmental impac…

 

donderdag 26 november 2020

Op deze blog deelt de Vlaamse Confederatie Bouw het laatste nieuws over circulair bouwen.

 

donderdag 26 november 2020

Om Vlaamse publieke gebouwen maximaal circulair te renoveren, ontwikkelde Factor 4, samen met VEB en VUB, een innovatief modelcontract en de bijbehorende aanbestedingsdocumenten. 

 

donderdag 26 november 2020

Duurzaam bouwen wordt vaak herleid tot energiezuinig bouwen. Een doordacht gebruik van materialen is echter - op lange termijn-  minstens even belangrijk om onze voetafdruk verder te verminderen. Daa…

 

donderdag 26 november 2020

The Global Picture maakte in opdracht van Vlaanderen Circulair dit eindrapport over het proces van de Green Deal Circulair Aankopen.

 

donderdag 26 november 2020

White paper / call to action for the Scottish infrastructure sector:

 

donderdag 26 november 2020

White paper no.4 on Circular economy approaches to reaching net zero carbon infrastructure

 

donderdag 26 november 2020

Is gerecycled kunststof het bouwmateriaal van de toekomst? In de vandaag gepubliceerde rapportage ‘Transitie kunststoffen’ wordt dit onderzocht. De rapportage is vanuit gemeente Rotterdam in samenwer…

 

donderdag 26 november 2020

the European Parliament commissionedthe Environment Agency Austria (EAA) tostudy current usesand opportunities of GPP as a driver for a more Circular Economyin the EU, with respect to the Commission’…

 

donderdag 26 november 2020

By examining each stage of a garment’s life from production to disposal, WRAP has identified key areas where further focus is required to build on the improvements achieved through SCAP.

 

donderdag 26 november 2020

Begin 2019verhuisden VVSG, OVSG en GSD-V naar Huis Madou, het nieuwe ‘hart van steden en gemeenten’ in Brussel. Dit gebouw functioneert als open ontmoetingsplek, een plek om samen te werken, om desku…

 

donderdag 26 november 2020

The European furniture industry welcomes the new Circular Economy Action Plan of the European Commission, strongly supports the transition to a circular economy and is ready to be involved in making …

 

donderdag 26 november 2020

handleiding voor het duurzaam inkopen van computers

 

donderdag 26 november 2020

This report presents the findings of work which estimates the value of a range of consumer electronics products following their first sale, alongside the estimated cost of recovering those products a…

 

donderdag 26 november 2020

In dit document vindt u de criteria voor de productgroep Drankautomaten. Ook vindt u in dit document aandachtspunten voor de fase vóór en ná de inkopen, achtergrondinformatie, afwegingen bij de crite…

 

donderdag 26 november 2020

This publication provides a framework to understand reuse, identifies six major benefits of reuse, and maps 69 reuse examples.

 

donderdag 26 november 2020

The Circular Construction Economy Transition Agenda describes the strategy for achieving a circular construction economy by 2050 and contains the Agenda for the 2018-2021 period. This Agenda has been…

 

donderdag 26 november 2020

Het hergebruiken van bouwmaterialen is een essentieel onderdeel van de circulaire economie, waarbij grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop worden gehouden. Het hergebruik van bouwmaterialen kan…

 

donderdag 26 november 2020

Het vademecum van Rotor beschrijft de aanpak en hulpmiddelen die klaar voor gebruik zijn om bouwmaterialen uit publieke gebouwen te halen met het oog op het hergebruik ervan (inventaris voor de afbra…

 

donderdag 26 november 2020

Om zicht te krijgen op de mogelijkheden en werkwijze om tot een circulaire fietsbrug te komen, schakelde de stad Antwerpen een studiebureau IV-Infra b.v. in voor een verkenningsstudie. Het traject le…

 

donderdag 26 november 2020

2016 en 2019 waren de warmste jaren ooit op aarde gemeten. In Nederland werd het ene hitterecord na het andere verbroken. Door klimaatverandering wordt steeds meer extreem weer verwacht. Genoeg urgen…

 

donderdag 26 november 2020

The Circular Construction Economy Transition Agenda describes the strategy for achieving a circular construction economy by 2050 and contains the Agenda for the 2018-2021 period. This Agenda has been…

 

donderdag 26 november 2020

Dit document geeft richtlijnen voor het opmaken van een inventaris voor hergebruik. Ze werd opgemaakt als deel van het project Interreg NWE 739: Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Ele…

 

donderdag 26 november 2020

The platform is a web tool managed by BusinessEurope and its national members that contributes to the EU’s agenda on circular economy.

 

donderdag 26 november 2020

ARCTIC is the Alliance for Responsible, Circular and Transparent procurement of ICT (ARCTIC). This One Planet Network on Sustainable Public Procurement (SPP) programme is a voluntary global multi-sta…

 

donderdag 26 november 2020

Deze publicatie geeft een open en transparante voorstelling van de MMG bepalingsmethode voor de Belgische bouwsector.

 

donderdag 26 november 2020

The EU LIFE REBus (Resource Efficient Business Models) project1 aims to reduce the use of raw materials or extend the lifetime of products by demonstrating the commercial case for European businesses…

 

donderdag 26 november 2020

This publication is the first white paper in EIT Climate- KIC’s Circular Cities project. It entails ten cases of concrete circular procurement initiatives from across Europe that serve as inspiration…

 

donderdag 26 november 2020

This document aims to introduce the role that sustainable procurement can play to accelerate the transition to a circular economy and the shift towards more sustainable patterns of consumption and pr…

 

donderdag 26 november 2020

The criteria document aims to support experienced procurers in leveraging public purchases of Information and Communication Technology (ICT) hardware to positively impact working conditions across th…

 

donderdag 26 november 2020

In deze handreiking wordt inzichtelijk gemaakt waar de grootste impact ligt binnen de inkooppakketten van de CIV: Hardware, Software, Data-winning, Consultancy, Field services en onderhoud. Er is hie…

 

donderdag 26 november 2020

Het 3 C platform maakte, met steun van de Open Call van Vlaanderen Circulair, een overzicht van de bestaande labels en certificaten voor circulaire bouwmaterialen.

 

donderdag 26 november 2020

Het 3 C platform maakte, met steun van de Open Call van Vlaanderen Circulair, een overzicht van de bestaande labels en certificaten voor duurzaam en circulair textiel.

 

donderdag 26 november 2020

This document analyses the current status of the circular economy within the furniture sector in Europe and Spain (some other EU countries will follow), it mainly focuses on the level of deployment o…

 

donderdag 26 november 2020

NL The GPP Training Toolkit is designed for use by public purchasers and by GPP trainers, or integration in general public procurement training courses and workshops. This module is deals with how to…

 

donderdag 26 november 2020

The GPP Training Toolkit is designed for use by public purchasers and by GPP trainers, or integration in general public procurement training courses and workshops. This module is about why market eng…

 

donderdag 26 november 2020

Net als andere sectoren kampt de ICT-sector met heel wat uitdagingen op het vlak van duurzaamheid. De laatste jaren zien we een toenemend aantal initiatieven dat aan de slag gaat met deze uitdagingen…

 

donderdag 26 november 2020

Het 3 C platform maakte, met steun van de Open Call van Vlaanderen Circulair, een overzicht van de bestaande labels en certificaten voor duurzaam en circulair kantoormeubilair.

 

donderdag 26 november 2020

Na een boeiend traject van twee jaar sloten partners en deelnemers samen de Green Deal Circulair Aankopen (GDCA) feestelijk af. We blikten terug op de circulaire realisaties van de aankopers, aanbied…

 

donderdag 26 november 2020

Recently published guide on how to use public procurement to address single-use plastics in the Mediterranean region -specially in the packaging and food and beverage sectors, as they are the main co…

 

donderdag 26 november 2020

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide for the LCC tool for G…

 

donderdag 26 november 2020

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for GPP of road lighting…

 

donderdag 26 november 2020

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide for the LCC for GPP fo…

 

donderdag 26 november 2020

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for GPP for Indoor Light…

 

donderdag 26 november 2020

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide for the LCC tool for G…

 

donderdag 26 november 2020

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for GPP of computers and…

 

donderdag 26 november 2020

The European Commission have developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the users guide for the LCC tool for…

 

donderdag 26 november 2020

The European Commission have developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This the LCC tool for GPP of Imaging Equipme…

 

donderdag 26 november 2020

The European Commission developed a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide to the LCC tool for GPP of …

 

donderdag 26 november 2020

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for the GPP of vending m…

 

donderdag 26 november 2020

De Nederlandse netbeheerder Alliander heeft een nieuwe leverancier voor veiligheidskleding. De nieuwe kleding wordt nog veiliger, zit comfortabeler en kan makkelijker worden besteld. Maar bovendien …

 

donderdag 26 november 2020

Het Federaal Planbureau de levenscycluskost van elektrische wagens met deze van diesel- en benzinewagens. De vergelijkingen worden zowel uitgevoerd voor “klassegemiddeldes” als voor individuele model…

 

donderdag 26 november 2020

Het document Geleerde lessen inkooptraject circulaire kantoorinrichting Rijkswaterstaat gaat in op de aanpak van de Rijksbrede aanbesteding voor circulaire kantoorinrichting. Deze aanbesteding is alw…

 

donderdag 26 november 2020

The guidelines are especially targeted at local and regional authorities as they play a crucial role in the whole construction life cycle not only by stimulating innovation and cooperation between al…

 

donderdag 26 november 2020

Module van de Europese Commissie over de juridische aspecten van Green Public Procurement

 

donderdag 26 november 2020

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

donderdag 26 november 2020

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

donderdag 26 november 2020

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

donderdag 26 november 2020

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

donderdag 26 november 2020

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

donderdag 26 november 2020

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

donderdag 26 november 2020

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

donderdag 26 november 2020

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

donderdag 26 november 2020

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

donderdag 26 november 2020

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

donderdag 26 november 2020

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

donderdag 26 november 2020

OVAM maakte een transparant methodologisch kader om de Milieugerelateerde Materiaalprestaties van Gebouwelementen (MMG) eenduidig te kunnen berekenen en communiceren.

 

donderdag 26 november 2020

Rijkswaterstaat Nederland werkt actief aan de transitie naar een circulaire economie. Samen met REBus, PIANOo, de ministeries BZK en I&M en TurnToo is een eerste stap gezet door middel van een onderz…

 

donderdag 26 november 2020

In deze publicatie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) van de Vlaamse overheid ondenk je op welke steun je kunt rekenen voor jouw circulaire project.

 

donderdag 26 november 2020

BBL, Plan C, The shift, VVSG en OVAM wil met de Circulaire Aankopers lokale besturen op weg zetten richting circulaire economie. Deze werksessie focuste op circulaire kantoorinrichting. 

 

donderdag 26 november 2020

BBL, Plan C, The shift, VVSG en OVAM wil met de Circulaire Aankopers lokale besturen op weg zetten richting circulaire economie. Deze werksessie focuste op elektrische fietsen.

 

donderdag 26 november 2020

Het stadskantoor van de gemeente Venlo is een bijzonder gebouw, omdat het is ontworpen en gebouwd volgens het principe van Cradle to Cradle (C2C). 

 

donderdag 26 november 2020

Presentatie over het Green Deal Circulair Aankopen project 'Gent en Garde' van de stad Gent.

 

donderdag 26 november 2020

Bepaal je circulaire ambities door je doelstellingen en de strategieën om ze te bereiken in kaart te brengen.

 

donderdag 26 november 2020

Welke indicatoren kan je aan de circulaire doelstellingen koppelen?

 

donderdag 26 november 2020

Op de GDCA actiedag van 25 september van 2018 toonde Hangar K ons hoe zij hun ruimte circulair hebben ingericht.

 

donderdag 26 november 2020

Het boek vat de lessen samen van 10 jaar circulair inkopen ervaringen uit Nederland. De handleiding moet inkopers, beleidsadviseurs en projectleiders helpen om zelfstandig een circulair inkooptraject…

 

donderdag 26 november 2020

Deze praktijkgerichte gids toont je heel wat mooie voorbeelden van duurzame aankoopdossiers uit de provincie Oost-Vlaanderen. Je kan hem gratis downloaden van de website.  

 

donderdag 26 november 2020

BBL, Plan C, The shift, VVSG en OVAM wil met de Circulaire Aankopers lokale besturen op weg zetten richting circulaire economie. Deze werksessie focuste op hergerbuik.

 

donderdag 26 november 2020

Maar hoe begin je aan duurzaam inkopen? Hoe kan je een inkoopbeleid voeren dat écht een positieve impact heeft op mens en milieu? In deze brochure formuleren we negen “to do’s” voor bedrijven om in t…

 

donderdag 26 november 2020

Prensentatie van 5 oktober 2017 over het programma innovatieve overheidsopdrachten als mogelijkheid voor co-financiering. 

 

donderdag 26 november 2020

In het kader van de Green Deal Circulair Aankopen werd op 5 oktober 2017 een workshop gehouden over overheidsopdrachten.

 

donderdag 26 november 2020

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid zet voor haar gebouwenportefeuille in op refurbished kantoormeubilair.

 

donderdag 26 november 2020

Het document werd gerealiseerd in het kader van het project CircuIT, gefinancierd door Provincie Antwerpen. Bond Beter Leefmilieu en Provincie Antwerpen beoogden met dit project de ecologische impact…

 

donderdag 26 november 2020

Motiv ontwikkelde een uitgebreide wegwijzer voor wie circulair textiel wil aankopen.

 

donderdag 26 november 2020

Jo Versteven van FIDO geeft uitleg bij de circulaire criteria in het bestek voor een IT-raamcontract dat de Federale overheid uitschreef voor Defensie.

 

donderdag 26 november 2020

Defensie deelt de circulaire aspecten haar bestek voor IT van 2018. 

 

donderdag 26 november 2020

In 2017 gaf OVAM opdracht aan Centextbel, het Belgisch kenniscentrum voor textiel, om onderzoek te voeren naar de voornaamste ‘verdoken’ bedrijfstextielstromen. Op basis van de resultaten uit dat ond…

 

donderdag 26 november 2020

In deze publicatie wordt weergegeven in hoeverre bedrijven actief in de mobiele telefoon sector (zowel producenten, retailers, serviceproviders, refurbishers en verkopers van tweedehands toestellen) …

 

donderdag 26 november 2020

Whitepaper met oplossingen voor veelvoorkomende valkuilen voor circulaire bedrijven, gepubliceerd door een interdisciplinaire consortium, bestaande uit Sustainable Finance Lab, Circle Economy, Fairph…

 

donderdag 26 november 2020

European Textiles & Workwear Market The role of Public Procurement in making textiles circular

 

donderdag 26 november 2020

In het kader van de Green Deal Circulair Aankopen maakte Econocom deze publicatie.

 

donderdag 26 november 2020

Verslag van de marktdialoog ICT die plaatsvond op 4 februari 2019 op het Buyer meets Supplier event in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen.

 

donderdag 26 november 2020

Deze whitepaper heeft als doel om Facility Managers te helpen bij de eerste stappen op het gebied van circulair inkopen, de drempel te verlagen en een zetje te geven om echt hiermee te starten

 

donderdag 26 november 2020

The report seeks to consolidate the information currently available on product-service systems (PSS) and to offer clarity on the drivers, advantages and challenges associated with their provision by …

 

donderdag 26 november 2020

Circl is een initiatief van ABN AMRO. De bank heeft dit pand circulair ontwikkeld en gebouwd om de opgedane kennis te delen en klanten goed over circulariteit te kunnen adviseren. ABN AMRO heeft haar…

 

donderdag 26 november 2020

Good practice and guidance document on Green Public Procurement.

 

donderdag 26 november 2020

In de Roadmap is een uitgebreide analyse gemaakt van wat circulair bouwen concreet inhoudt en hoe de mate van circulair bouwen kwantitatief en kwalitatief kan worden gemeten. Vervolgens biedt de Road…

 

donderdag 26 november 2020

Verlslag van de Nederlanse Green Deal Circular Inkopen.

 

donderdag 26 november 2020

Verslag van de marktdialoog ICT die op 23 mei 2018 plaatsvond op het Buyer meets Supplier event in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen. 

 

donderdag 26 november 2020

In this study, we focus wherever possible on the circularity of the building materials used in the building and less on the consumption of energy during the use of the building.

 

donderdag 26 november 2020

Dit rapport brengt de knelpunten en succesfactoren van circulair aankopen in kaart.

 

donderdag 26 november 2020

bAwear en Ecochain hebben in nauwe samenwerking een methodiek ontwikkeld om volledig inzicht te geven in de ecologische footprint van uw producten (gebaseerd op Life Cycle Assessment) en de volledige…

 

donderdag 26 november 2020

Verslag van de marktdialoog die plaatsvond op de Buyer meets Supplier van 23 mei 2018 in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen.

 

donderdag 26 november 2020

Waarom dit e-book over circulair (ver)bouwen? Modulair. Adaptief. Biobased. Flexibel. Het zijn termen die je in de bouwwereld steeds vaker hoort. We staan aan het begin van een nieuwe manier van bouw…

 

donderdag 26 november 2020

Een praktijkcase van circulariteit toegepast in het inkooptraject van Circl

 

donderdag 26 november 2020

Deze publicatie wil een overzicht geven van wat de circulaire economie voor de bouwsector betekent of kan betekenen, in haar technische en economische aspecten. Via een stand van zaken vandaag, en ee…

 

donderdag 26 november 2020

ICLEI – Local Governments for Sustainability - published this report on Best Practice in Circular Procurement

 

donderdag 26 november 2020

Verslag van de marktdialoog werkkledij die plaatsvond op de Buyer meets Supplier van 14 maart 2019 in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen.

 

donderdag 26 november 2020

The study was carried out in Nordic co-operation by Finnish Environment Institute, IVL Swedish Environmental Research Institute and Copenhagen Resource Institute