Circulair aanbesteden fietsbrug Berchem

Stad Antwerpen onderzoekt circulaire mogelijkheden voor fietsbruggen

De stad Antwerpen zet in op de aanleg van veilige fietsinfrastructuur. Daaronder valt ook de bouw van een aantal fietsbruggen. Naast criteria zoals kostprijs, timing en gebruikscomfort, is ook duurzaamheid een belangrijk thema in het stedelijke aankoopbeleid. Daarom wordt nagedacht over circulaire brugontwerpen, zeker aangezien enkele geplande fietsbruggen tijdelijk van aard zijn.

In dat kader willen we met dit project een verkenningsstudie rond circulaire fietsbruggen uitvoeren. Daarmee hopen we vragen over de technische en procedurele haalbaarheid te beantwoorden, alsook een zicht te krijgen op de mogelijkheden en de meest aangewezen materialen en bouwtechnieken voor circulaire fietsbruggen.

Stad Antwerpen

Partners Departement mobiliteit en openbare werken (Vlaamse Overheid), Provincie Antwerpen, Infrabel

Heb je een vraag over deze case?