Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Kennisbank
Circulair Aankopen

aan de slag › over ons ›

Een circulaire economie staat of valt met de vraag naar en het aanbod van circulaire oplossingen. Enkel circulaire innovaties, producten en diensten ontwikkelen en aanbieden, volstaat niet. Je hebt ook aankopers nodig die deze innovaties begrijpen en willen aankopen. Daarom zien we actie rond circulair aankopen als een belangrijke hefboom om deze nieuwe markt op dreef te krijgen.

Via de Green Deal Circulair Aankopen (GDCA) engageerden meer dan 150 organisaties zich om samen deze manier van aankopen toe te passen of te faciliteren. Deze Green Deal was één van de eerste acties die Vlaanderen Circulair in 2017 heeft opgezet en dit samen met The Shift, de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten en de Bond Beter Leefmilieu.

Intussen werd deze Green Deal succesvol afgesloten en hebben we de kennis en inzichten uit twee jaar experimenteren in deze website gebundeld. Je vindt hier achtergrondinformatie, lespakketten, voorbeelden en tools waarmee je zelf aan de slag kunt als aankoper of aanbieder.

De geleerde lessen en ervaringen van de GDCA worden sinds 2018 op een Europees niveau getild met het Interreg-project Procirc. Vlaamse spelers delen hun expertise en tegelijk openen we een nieuw kanaal naar kennis uit onze buurlanden.

ProCirc is een transnationaal Noordzee-regio-project dat gaat experimenteren, implementeren en leren wat circulair aankopen de regio te bieden heeft. Procirc bundelt in totaal 30 pilootprojecten die de meerwaarde van circulair aankopen op het terrein zullen demonstreren. Een begeleidend netwerk zal de gegenereerde inzichten en tools voor specifieke sectoren –zoals bouw, meubilair en ICT- verspreiden over de hele regio.

Meer weten >