De ambitiekaart

De circulaire ambitiekaart voor circulair aankopen kwam, voorafgaand aan de Green Deal Circulair Aankopen, tot stand na verschillende workshops met aankopers en experten circulair aankopen. Het is een hulpmiddel om, binnen jouw organisatie, aan de slag te gaan met een circulair aankopen.
Je gaat in gesprek met je interne stakeholders om deze keuzes te maken. Dit helpt om draagvlak te creëren en vergroot de kans op slagen voor jouw circulaire aankoopproject. De ambitiekaart is hierbij een handig instrument.

 • Er werden vijf circulaire doelstellingen (letters) bepaald. Ze zijn ingedeeld naar input (A en B), gebruik (C) en potentiele output (D en E) van het product.
 • Voor elk van deze doelstellingen worden strategieën (nummers) aangereikt om ze te bereiken.

De circulaire ambitiekaart voor leveranciers is een specifiek instrument dat wordt gebruikt om circulaire aankopen te bevorderen. Het gebruik van een circulaire ambitiekaart voor leveranciers kan organisaties helpen om de overgang naar circulaire aankopen te vergemakkelijken en de duurzaamheid in hun toeleveringsketen te verbeteren.

De ambitiekaart voor aankopers downloaden >

De ambitiekaart voor leveranciers downloaden >

 

Hoe ga je te werk?

 • Kies eerst een productcategorie en product voor je circulaire aankoopproject.
 • Vervolgens bepaal je welke doelstelling (letters) je wil nastreven voor dit aankoopproject. Idealiter zet je in op enkele doelstellingen, dit verhoogt de kans op succes.
 • Daarna kies je voor elke van de gekozen doelstellingen welke strategieën (nummers) je gaat gebruiken om ze te bereiken. Ook hier kies je er best meer dan één, dit vergroot de impact op je doelstelling. Er zijn ook strategieën die verschillende doelstellingen ondersteunen.
 • Om een concreet en realistisch ambitieniveau te kunnen vastleggen, kies je per doelstelling een éénduidig meetbare indicator.  Door deze op drie momenten te meten, kan de evolutie in kaart worden gebracht
  • Nulmeting: voor aanvang van het project
  • Contract: welke waarden worden er opgenomen in het contract
  • Einde contract: welke waarden zijn er effectief gerealiseerd

ambitiekaart

De circulaire ambities in de praktijk

We interviewden enkele deelnemers van de Green Deal Circulair Aankopen over hoe zij de ambities in de praktijk gebracht hebben.

Strategie 1

strategie 2

strategie 3

strategie 4

strategie 5

Circulaire aankoopindicatoren

Voor elk van de doelstellingen kunnen we een aantal indicatoren formuleren die toelaten om de grootteorde van je ambitie te bepalen.  Als je voor deze indicatoren een nulmeting uitvoert, kan je tijdens en na afloop van het contract bepalen of je je ambitieniveau bereikt werd.

De indicatorentabel downloaden >