Publicaties over circulair aankopen

In deze bibliotheek vind je alle publicaties van de website samen. Voor een snel overzicht kan je filteren op categorie.

 

zaterdag 25 mei 2024

De MVOO-criteriatool richt zich in eerste plaats op aankopers, en zij die hen ondersteunen bij de verduurzaming van hun aankopen, in organisaties die gebonden zijn aan de Wet Overheidsopdrachten. De …

 

zaterdag 25 mei 2024

Dit document is het resultaat van het onderzoek binnen de Proeftuin Circulair bouwen, de Community of Practice “Circulair aanbesteden, van draagvlak naar een aangepaste vraag” binnen de Green Deal Ci…

 

zaterdag 25 mei 2024

Een roadmap naar slimme herbruikbare kwaliteitszorg. reCURE onderzoekt de ontwikkeling en implementatie van producthergebruik in deze sector om zo het behoud van grondstoffen en afvalvermindering te…

 

zaterdag 25 mei 2024

Hoe organiseert u een groen evenement? Welke subsidies zijn er voor herbruikbaar cateringmateriaal?

 

zaterdag 25 mei 2024

Om de Belgische bouwsector te ondersteunen bij het objectiveren en verminderen van de milieu-impact van gebouwen, hebben de drie gewesten de tool TOTEM (Tool to Optimise the Total Environmental impac…

 

zaterdag 25 mei 2024

Om circulaire eisen succesvol te integreren in de aankoop, is een circulaire mindset en een systematische aanpak vereist. Alleen bij Europees ecologisch ontwerp zijn specificaties verplicht voor alle…

 

zaterdag 25 mei 2024

Dit document is opgesteld als handleiding voor een aankoopteam dat een actieplan wil opstellen om het team te begeleiden naar gedragsverandering die nodig is om circulaire transformatiedoelstellingen…

 

zaterdag 25 mei 2024

Deze leidraad is opgesteld voor aankopers en gelieerde functies en richt zich op circulair aankopen. Hier wordt circulair aankopen gezien als een manier om duurzaamheid te bereiken. Circulair aankope…

 

zaterdag 25 mei 2024

Inspirerende stappen voor aankoopteams met duurzame doelen Van vernieuwende denkers tot gedreven doeners, het ProCirc-project heeft een dynamische handleiding opgesteld voor een bruisende workshop…

 

zaterdag 25 mei 2024

SPARC staat voor Sustainable Procurement, aangevuld met Ambitie- en Resultaatgericht Contractmanagement.

 

zaterdag 25 mei 2024

Circulair aankopen is een belangrijke drijfveer voor duurzaamheid en benadrukt het potentieel van organisaties om de verschuiving naar een meer hulpbron-efficiënte en veerkrachtige toekomst te beïnvl…

 

zaterdag 25 mei 2024

In een circulaire economie worden materialen maximaal benut volgens het concept van de 3 R's: verminderen, hergebruiken, recyclen. We spraken met drie strijders in de strijd tegen plastic om te zien …

 

zaterdag 25 mei 2024

Het bouwen van een circulair gebouw is een complex proces dat verschillende aspecten omvat. We spraken met An Eijkelenburg en Emiel Ascione om te praten over hun ervaringen met twee verschillende cir…

 

zaterdag 25 mei 2024

Volgens het Europees Milieuagentschap wordt er jaarlijks 10 miljoen ton aan meubilair weggegooid door bedrijven en consumenten in de Europese Unie, waarvan het merendeel terechtkomt op de vuilnisbelt…

 

zaterdag 25 mei 2024

De voordelen van een circulair bedrijfsmodel zijn talrijk. Dat geldt zeker voor Anders Mølgaard, eigenaar en oprichter van het Deense MKB-bedrijf BurntWood. Zijn bedrijf verzamelt gerecycled hout uit…

 

zaterdag 25 mei 2024

De circulaire principes zijn goed verankerd in de gemeente Kolding. Maar dat is niet altijd het geval geweest. Sterker nog, niet zo lang geleden was de gemeentelijke organisatie slechts bezig met het…

 

zaterdag 25 mei 2024

Naarmate de circulaire economie aan kracht wint, kiezen steeds meer bedrijven en organisaties voor leasen als vervanging voor traditionele eigendomsmodellen. Om meer te weten te komen over hoe deze l…

 

zaterdag 25 mei 2024

Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen, is het veranderen van onze aankooppraktijken essentieel. Programma's zoals ProCirc voeren pilotprojecten uit om nieuwe benaderingen te teste…

 

zaterdag 25 mei 2024

Het doel van de Circular Supplier Success Guide is om leveranciers, met name KMO-bedrijven, te helpen bij het navigeren door het complexe landschap van aankoop en aanbestedingen, inclusief die met la…

 

zaterdag 25 mei 2024

In dit whitepaper delen we graag onze ervaringen met iedereen die een Community of Practice opzet rond circulair aankopen. Dit document begeleidt je door de methodologie van onze leertrajecten en bie…

 

zaterdag 25 mei 2024

De ProCirc Icebreaker Tool is een innovatieve tool die is ontworpen om discussies en besluitvorming rond circulaire inkoop te vergemakkelijken. Het biedt een gestructureerd raamwerk om de potentiële …

 

zaterdag 25 mei 2024

De Circular business model route maps streven ernaar om een duidelijk pad te bieden dat bedrijven kunnen volgen, zodat ze circulaire economiepraktijken effectief kunnen begrijpen en implementeren. Do…

 

zaterdag 25 mei 2024

Metingen voor besparingen in CO2-uitstoot, gegenereerd afval en de hoeveelheid nieuw materiaal dat wordt verbruikt, kunnen allemaal worden gebruikt om de concrete impact te demonstreren die circulair…

 

zaterdag 25 mei 2024

Het Circulaire en Eerlijke ICT Pact is een internationaal partnerschap dat tot doel heeft duurzame productie en gebruik van circulaire en eerlijke ICT-producten te versnellen door middel van aankoopk…

 

zaterdag 25 mei 2024

De circulaire economie kan aanzienlijk bijdragen aan de doelstellingen van netto nuluitstoot die nodig zijn om de klimaatcrisis een halt toe te roepen, maar dit vereist een paradigma verschuiving. De…

 

zaterdag 25 mei 2024

Aankopers en aankooporganisaties hebben aanzienlijk potentieel om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. ProCirc heeft actief meer dan 30 circulaire aankopen ondersteund, wat heeft g…

 

zaterdag 25 mei 2024

De Toolbox is gebaseerd op bestaande tools en methodologieën die gericht zijn op het ondersteunen van aankoopdiensten. Bij het kiezen van een tool is het belangrijk om rekening te houden met de conte…

 

zaterdag 25 mei 2024

Tot voor kort was het niet eenvoudig om bestekteksten van circulaire materialen en technieken terug te vinden, laat staan dat ze allen samen op één platform staan. Met CircuBestek wil Redactiebureau …

 

zaterdag 25 mei 2024

Om de milieu-impact van de bouwsector te beperken zetten we in op circulair bouwen. Hoe pas je dit toe binnen je eigen bouwproject, als lokale overheid of bij de bouw van residentiële woningen? De am…

 

zaterdag 25 mei 2024

Circulair bouwen en verbouwen is een bouwpraktijk die streeft naar een steeds beter, efficiënter en effectiever gebruik van grondstoffen en hulpbronnen. Dat streven past in de globale transitie van e…

 

zaterdag 25 mei 2024

This whitepaper takes the views of Conrad Mohr and Dr Albert Sanchez-Graells as they explore remanufactured products role in the public procurement process. Input on public procurement from Dr Albert…

 

zaterdag 25 mei 2024

Interreg NSR ProCirc partners created a workshop guide for procurement teams with the goal of creating an action plan to guide the team toward the behavioral change needed to achieve circular transfo…

 

zaterdag 25 mei 2024

Gemiddeld draagt een kind gedurende de eerste levensjaren 5.400 wegwerpluiers voordat het zindelijk wordt. Dit betekent 788 kg afval aan luiers per kind of zo’n 6,7 miljoen ton luierafval per jaar (…

 

zaterdag 25 mei 2024

Het gebruik van wegwerpluiers levert 800 tot 1000 kilo afval op per kind over de hele luierperiode. Wil je die afvalberg mee helpen verkleinen, dan zijn wasbare luiers een perfect alternatief. Maar z…

 

zaterdag 25 mei 2024

GREENER is a European Erasmus+ project that aims to support companies participation in Green Public Procurement. From December 2020 to November 2022, partners developed several tools to facilitate co…

 

zaterdag 25 mei 2024

This document is created as a manual for the Procurement Transformation Workshop. This workshop can be set up by organisations who want to rethink their procurement processes and integrate circularit…

 

zaterdag 25 mei 2024

This guidance is written for procurers and affiliated functions. It offers a general introduction to the topic of circular procurement. It guides you to the many resources that are available, and hel…

 

zaterdag 25 mei 2024

Deliveries for the healthcare sector come with large quantities of packaging. Packaging protects healthcare products, but also constitutes a complex type of waste for the healthcare sector, with cons…

 

zaterdag 25 mei 2024

This manual is a comprehensive resource that covers all aspects of procurement and guides the procurement officer in adopting procurement practices that promote healthy and sustainable diets. It also…

 

zaterdag 25 mei 2024

The ultimate guide from Zero Waste Scotland.

 

zaterdag 25 mei 2024

Op deze pagina lees je wat pre-commercial procurement precies is en hoe de EC deze aanpak ondersteunt.

 

zaterdag 25 mei 2024

Op deze pagina lees je wat pre-commercial procurement precies is en hoe de EC deze aanpak ondersteunt.

 

zaterdag 25 mei 2024

This TCO report explains how the linear production and consumption of IT products contribute to the climate crisis, the unsustainable depletion of natural resources and enormous amounts of toxic e-wa…

 

zaterdag 25 mei 2024

Deze Nederlandse rekensheet is bedoeld om potentiële milieueffecten van aanbestedingen van ICT te berekenen, op basis van de herkomst, levensverwachting en ‘end of life’-strategie. Het effect wordt g…

 

zaterdag 25 mei 2024

Health Care Without Harm (HCWH) Europe has interviewed leading sustainable healthcare providers and compiled case studies in this report to inspire other procurers to advance strategic procurement in…

 

zaterdag 25 mei 2024

In this publication, Sustainable food contact materials in the European healthcare sector, HCWH has gathered information on the health and environmental risks of commonly used FCMs, including plastic…

 

zaterdag 25 mei 2024

Plastic meten en verminderern in de gezondheidszorgsector is gemaakt als onderdeel van het project van HCWH Europe Towards Plastic-free Healthcare in Europe (Op weg naar plasticvrije gezondheidszorg …

 

zaterdag 25 mei 2024

A variety of hazardous chemicals can be found in medical textiles and their production methods. HCWH Europe’s latest publication, The role of chemistry in sustainable medical textiles, provides a con…

 

zaterdag 25 mei 2024

Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) is a cross-sectoral arena and network involving stakeholders, organizations, projects and expertise in the area of sustainable healthcare, all sharing …

 

zaterdag 25 mei 2024

Health Care Without Harm Europe is een internationaal netwerk voor de zorgsector dat zich inzet voor het verduurzamen van de zorgsector. Deze pagina van hun website is gericht op circulariteit in de …

 

zaterdag 25 mei 2024

De Nederlandse Green Deal Duurzame Zorg organiseerde op dinsdag 5 juli 2022 de webinar ‘Verduurzaming door groene zorginkoop’.

 

zaterdag 25 mei 2024

Gevaarlijke stoffen in IT-producten vormen een risico voor de menselijke gezondheid en het milieu. De criteria van TCO Certified zijn erop gericht het gebruik van deze stoffen te verminderen of te el…

 

zaterdag 25 mei 2024

Op deze webpagina van VVSG vind je een aantal voorbeeldbestekken.

 

zaterdag 25 mei 2024

Software plays an important role in determining the environmental impact of ICT products. It has a measurable impact on computer-hardware energy consumption and increasing requirements can make it ne…

 

zaterdag 25 mei 2024

The StratKIT project has developed eight recommendations on Sustainable and Healthy School Food Procurement for national and EU policy makers as part of the Procura+ City Interest Group on School Foo…

 

zaterdag 25 mei 2024

EU Food Policy Coalition published their common policy recommendations for sustainable food public procurement, which, if implemented, would be a win-win strategy to achieve healthy and sustainable d…

 

zaterdag 25 mei 2024

Level(s) provides a common language for assessing and reporting on the sustainability performance of buildings. It is a simple entry point for applying circular economy principles in our built enviro…

 

zaterdag 25 mei 2024

Het pianoo sectordossier Textiel richt zich op de overheid als inkoper en gebruiker van textiel en focust voornamelijk op bedrijfskleding.

 

zaterdag 25 mei 2024

Verzameling van 36 materiaalbladen bestemd voor ontwerpers, bestekschrijvers en andere leden van bouwprojectteams die deze bouwmaterialen of dit product willen hergebruiken. 

 

zaterdag 25 mei 2024

Dit handboek werd gepubliceerd door het Interreg NWE project FCRBE het licht toe hoe hergebruikambities in de praktijk kunnen worden gebracht bij aanbesteding van bouw- of renovatieprojecten. Het ric…

 

zaterdag 25 mei 2024

ICLEI launched a 100% renewable series of science-based informative and accessible factsheets about renewable energy.

 

zaterdag 25 mei 2024

Public procurement is responsible for a significant proportion of global greenhouse gas (GHG) emissions. Governments can accelerate their path to net-zero operations by adopting the green procurement…

 

zaterdag 25 mei 2024

Deze white paper van het CBCI project deelt ervaringen van koplopers en living labs voor het inrichten van het inkoop- en aanbestedingsproces om circulaire biobased ambities waar te maken.

 

zaterdag 25 mei 2024

A toolkit to assist procurement practitioners in their provision of meals in the public sector has been developed through the EU-funded StratKIT project.

 

zaterdag 25 mei 2024

Following the successful #EUCircularTalks events, EuroCommerce has prepared a Toolbox for Circular Packaging in the Retail sector. This Policy Guidance aims to offer food for thought for retailers on…

 

zaterdag 25 mei 2024

Met steun van Vlaanderen Circulair voerden Bureau Bouwtechniek en Universteit Antwerpen een onderzoek naar circulair aanbesteden van bouw- en rennovatieprojecten.

 

zaterdag 25 mei 2024

Mooi uitgewerkte case over vending machines op de universiteit van Cagliar uit de EU GPP in practice reeks.

 

zaterdag 25 mei 2024

View this webinar to hear from several of the pilot projects that have been participating in the Interreg North Sea Region ProCirc project as they discuss how they have navigated key challenges to ci…

 

zaterdag 25 mei 2024

Circulair bouwen zit in de lift. Toch is het niet altijd duidelijk hoe je er praktisch mee aan de slag gaat. C-Bouwers verzamelt en verspreidt daarom nuttige informatie om opdrachtgevers, architecten…

 

zaterdag 25 mei 2024

Dit document ondersteunt aankopers, vastgoedbeheerders en project teams bij het aanbestenden van duurzaam verbeterde kantoorgebouwen.

 

zaterdag 25 mei 2024

Dit vademecum is gericht naar de publieke bouwheren voor het duurzaam en circulair beheer van hulpbronnen.

 

zaterdag 25 mei 2024

This document is a guide for contracting authorities and public procurers interested in applying the EU GPP Criteria for Textile Products and Services  in their textile-related procurement procedures…

 

zaterdag 25 mei 2024

Op deze pagina vind je de raamovereenkomst van VDAB voor de inkoop van hardware met het gebruik van duurzaamheidslabels en een gunningscriterium energie-efficiëntie

 

zaterdag 25 mei 2024

Platform CB’23 wil de ruis wegnemen tussen opdrachtgevers onderling, in de interne organisatie en tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers. In de ontwikkelde leidraad staan gezamenlijke uitgangspunten…

 

zaterdag 25 mei 2024

In opdracht van de OVAM onderzochten WTCB en Bureau Bouwtechniek hoe Vlaamse overheden een voorbeeldrol kunnen vervullen als voorschrijver van TOTEM in bouwprojecten. Het resultaat is een praktische …

 

zaterdag 25 mei 2024

In response to growing demand from procurement teams, in this report Business in the Community (BITC) sets out practical recommendations to increase the adoption of circular economy principles in pro…

 

zaterdag 25 mei 2024

The Nordic Circular Economy Playbook can be leveraged by companies that want to better meet customer expectations and deliver customer outcomes. It is for you that wants to enable outcome-oriented so…

 

zaterdag 25 mei 2024

 MVO Nederland onderzocht in opdracht van het Ministerie van VWS in hoeverre de inkoop van voeding in de zorg circulair en duurzaam is. En hoe dit gestimuleerd kan worden. 

 

zaterdag 25 mei 2024

Stad Mechelen deelt het bestek voor haar overheidsopdracht voor de levering van eerlijk geproduceerde veiligheidsbenodigigdheden, veiligheidsschoen en PBM's.

 

zaterdag 25 mei 2024

In deze whitepaper biedt Copper8 een raamwerk waarbij vastgoedbeslissingen niet alleen op basis van investeringen, maar op basis van toekomstige en meervoudige waarde gemaakt kan worden. Je kunt het …

 

zaterdag 25 mei 2024

The United Nations Environment Programme (UNEP) recently published the report Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain. The report takes an evidence-based approach to identifying the…

 

zaterdag 25 mei 2024

This handbook provides local governments with concrete tools to facilitate the transition to a circular food system, from stakeholder engagement to designing effective policies.

 

zaterdag 25 mei 2024

In het kader van Interreg NSR ProCirc werd een webinar gehouden over circulaire ICT.

 

zaterdag 25 mei 2024

This report is part of NGI Forward, the strategy and policy arm of the European Commission’s flagship Next Generation Internet (NGI) initiative, which seeks to build a more democratic, inclusive, res…

 

zaterdag 25 mei 2024

As part of the Circular PP project, the City of Aalborg (Denmark) established a new innovative approach to buying playgrounds, based on the principles of a circular economy and grounded in a pedagogi…

 

zaterdag 25 mei 2024

Leefmilieu heeft enkele voorbeeldbestekken ontwikkeld die inspiratie kunnen bieden bij het aanbesteden.

 

zaterdag 25 mei 2024

Deze infografiek van Fair ICT Flanders geeft een overzicht van de verschillende risico’s binnen de ICT-toeleveringsketen. De weg van grondstof tot eindproduct is een uiterst lange en complexe weg. Bi…

 

zaterdag 25 mei 2024

Wanneer je organisatie bereid is om werk te maken van een fair ICT-beleid, is het belangrijk om stil te staan bij enkele vragen om tot een concreet actieplan te komen. Waarom wil je organisatie een b…

 

zaterdag 25 mei 2024

Tussen de 60 en 85% van de CO2-emissies van ICT-toestellen zoals smartphones, laptops, tablets… komt uit de productiefase. Aankopende organisaties kunnen de impact van deze fase drastisch beperken do…

 

zaterdag 25 mei 2024

Deze infografiek van Fair ICT Flanders geeft het beslissingsproces voor de aankoop van ICT-hardware in enkele stappen weer. Het laat aankopers stilstaan bij hun noden en reikt ook alternatieven aan v…

 

zaterdag 25 mei 2024

Lessons learned report that shares the key takeaways from the Big Buyers Initiative working group.

 

zaterdag 25 mei 2024

This Lessons Learned Report shares the key takeaways from the Big Buyer Initiative working group.

 

zaterdag 25 mei 2024

This circular economy procurement framework was created by the Ellen MacArthur Foundation to help companies kickstart circular economy initiatives within their procurement process.

 

zaterdag 25 mei 2024

Deze online lessenreeks is een product van het Urban Agenda partnerschap voor overheidsopdrachten.  Er is een specifieke module over circulair aankopen.

 

zaterdag 25 mei 2024

Bijlage bij de raamovereenkomst voor levering van duurzame werkkledij met respect voor de IAO-voorwaarden van VDAB met de technische bepalingen (2020)

 

zaterdag 25 mei 2024

Raamovereenkomst voor levering van duurzame werkkledij met respect voor de IAO-voorwaarden van VDAB (2020)

 

zaterdag 25 mei 2024

Building on the experience from organising market engagement as part of the Make ICT Fair project, ICLEI - Local Governments for Sustainability and Electronics Watch recommend to procurers a dialogue…

 

zaterdag 25 mei 2024

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

zaterdag 25 mei 2024

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

zaterdag 25 mei 2024

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

zaterdag 25 mei 2024

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

zaterdag 25 mei 2024

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

zaterdag 25 mei 2024

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

zaterdag 25 mei 2024

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

zaterdag 25 mei 2024

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

zaterdag 25 mei 2024

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

zaterdag 25 mei 2024

GRO is een handleiding die in 2017 ontwikkeld werd om in de bouwprojecten van Het Facilitair Bedrijf een gelijklopend en holistisch ambitieniveau te implementeren op vlak van duurzaamheid. De ambitie…

 

zaterdag 25 mei 2024

Het Brussels Hoofdstedelijk gewest zet in op overheidsopdrachten als hefboom voor de transitie naar een circulaire economie.

 

zaterdag 25 mei 2024

Op 27 november 2019 werd de Waalse Green Deal Achats Circulaire gelanceerd met 110 publieke en private organisaties die mee de aan de transistie naar een circulaire economie willen werken.

 

zaterdag 25 mei 2024

The UN Environment Programme (UNEP) has been active in the promotion of Sustainable Public Procurement at national, regional and global levels since 2005.

 

zaterdag 25 mei 2024

At EU level the European Commission set an indicative target that, by 2010, 50% of all public tendering procedures should be green, where ‘green’ means compliant with endorsed common core EU GPP crit…

 

zaterdag 25 mei 2024

Overzicht van het federale beleid voor duurzame overheidsopdrachten.

 

zaterdag 25 mei 2024

Met het plan overheidsopdrachten maakt de Vlaamse overheid werk van een strategisch en gecoördineerd beleid voor overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid, ook in de verruiming  om 100% duurzaam…

 

zaterdag 25 mei 2024

De ecoscore geeft aan hoe milieuvriendelijk een voertuig is. Voor de berekening van de score wordt gekeken naar de schade die het voertuig veroorzaakt voor: broeikaseffect, luchtkwaliteit (gezondheid…

 

zaterdag 25 mei 2024

Het doel van deze studie van VITO in opdracht van OVAM is om een gefundeerde onderbouw te leveren voor duurzame materiaalcriteria voor de aankoop van 3 productgroepen uit signalisatie- en afbakenings…

 

zaterdag 25 mei 2024

Voor het objectief meetbaar maken van duurzame en circulaire geluidsschermen stelde DGMR op basis van de Triple Bottom Line drie criteria op.

 

zaterdag 25 mei 2024

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat. .

 

zaterdag 25 mei 2024

In 2011, in het kader van de uitvoering van het actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011, voerde de FOD DO een studie uit naar de mogelijkheden en hindernissen voor de toepassing van de LCC i…

 

zaterdag 25 mei 2024

Begin 2019 verhuisde VVSG, samen met OVSG en GSD V naar Huis Madou in Brussel. Voor de rennovatie van de kantooromgeving werden resoluut circulaire keuzes gemaakt. Voor de vloerbekleding werd gekozen…

 

zaterdag 25 mei 2024

The transition to a Circular Economy requires innovative business models that stimulate optimised use of repairable products, reusable components and recycling of materials. A Community of Practice (…

 

zaterdag 25 mei 2024

Deze website is dé referentie voor faire en circulaire IT in Vlaanderen. Met het FIF project beogen CATAPA vzw, Bond Beter Leefmilieu en Ondernemers voor Ondernemers een verduurzaming van het ICT-aan…

 

zaterdag 25 mei 2024

Afvalinzamelvoertuigen, veegmachines en veegvuilwagens komen vaak voor in de top drie als het gaat om type voertuigen met de meeste uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Deze handreiking laat zien …

 

zaterdag 25 mei 2024

The report A new textiles economy: Redesigning fashion’s future outlines a vision and sets out ambitions and actions – based on the principles of a circular economy – to design out negative impacts a…

 

zaterdag 25 mei 2024

n maart lanceerde de Europese Commissie een nieuw actieplan voor de circulaire economie. Het wordt een van de belangrijkste bouwstenen van de nieuwe Europese Green Deal, het plan waarmee de EU de eco…

 

zaterdag 25 mei 2024

This report examines the current sustainability landscape of the tech sector. It provides a detailed framework for infrastructure and operations (I&O) leaders to analyze sustainability and outlines s…

 

zaterdag 25 mei 2024

Implementing sustainable resource management in your business.

 

zaterdag 25 mei 2024

This is an English translation of short case descriptions that are part of a larger report on Circular Procurement and Strategies among Norwegian Municipalities, developed by Inventura AS on behalf o…

 

zaterdag 25 mei 2024

Deze handreiking helpt opdrachtgevers bij hun uitvraag, inkoop en aanbesteding voor circulaire gebouwen en infrawerken. Van het formuleren van ambities en het meekrijgen van de eigen organisatie tot …

 

zaterdag 25 mei 2024

Deze handreiking helpt opdrachtgevers bij hun uitvraag, inkoop en aanbesteding voor circulaire gebouwen en infrawerken. Van het formuleren van ambities en het meekrijgen van de eigen organisatie tot …

 

zaterdag 25 mei 2024

The URBACT Knowledge Hub brings together good practices from across the EU, with the latest urban trends, to fill the gaps and make sure that the learning is within everyone's reach. At URBACT we see…

 

zaterdag 25 mei 2024

Op deze webpagina deelt OVAM overzichtelijk relevante informatie over circulaire mode en textiel. Je vindt er ook de link naar de gids voor circulair bedrijfstextiel.

 

zaterdag 25 mei 2024

In het kader van Interreg NSR ProCirc werd een webinar gehouden over circulair kantoormeubilair. Zowel aanbiders als aankopers komen aan het woord.

 

zaterdag 25 mei 2024

ProCirc partner Business in the Community (BITC) have published a collection of case studies called Advancing Circular Construction exploring circular buildings and infrastructure in the UK. 

 

zaterdag 25 mei 2024

Best Practice Report published by ICLEI

 

zaterdag 25 mei 2024

The EU GPP criteria are developed to facilitate the inclusion of green requirements in public tender documents. While the adopted EU GPP criteria aim to reach a good balance between environmental per…

 

zaterdag 25 mei 2024

Een praktische hulp bij milieuvriendelijke aankopen onder sociaal verantwoorde condities.

 

zaterdag 25 mei 2024

Met behulp van deze tool kunt u voor diverse MVI-productgroepen op drie ambitieniveaus concrete MVI-criteria kiezen. De tool is een hulpmiddel en werkt het best als ambities van te voren zijn bepaald…

 

zaterdag 25 mei 2024

Best Practice Report on Market Engagement published by ICLEI

 

zaterdag 25 mei 2024

Nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers.

 

zaterdag 25 mei 2024

A state of the art report on LCC published by ICLEI

 

zaterdag 25 mei 2024

What is the status of public procurement in Europe? How is Public Procurement of Innovation (PPI) addressed by public authorities? When does PPI come to play with public procurers' needs?

 

zaterdag 25 mei 2024

Om de Belgische bouwsector te ondersteunen bij het objectiveren en verminderen van de milieu-impact van gebouwen, hebben de drie gewesten de tool TOTEM [Tool to Optimise the Total Environmental impac…

 

zaterdag 25 mei 2024

Op deze blog deelt de Vlaamse Confederatie Bouw het laatste nieuws over circulair bouwen.

 

zaterdag 25 mei 2024

Om Vlaamse publieke gebouwen maximaal circulair te renoveren, ontwikkelde Factor 4, samen met VEB en VUB, een innovatief modelcontract en de bijbehorende aanbestedingsdocumenten. 

 

zaterdag 25 mei 2024

Wil je alles weten over circulair bouwen? Op deze website geven we een overzicht van kennis, beste praktijken en publicaties.

 

zaterdag 25 mei 2024

The Global Picture maakte in opdracht van Vlaanderen Circulair dit eindrapport over het proces van de Green Deal Circulair Aankopen.

 

zaterdag 25 mei 2024

White paper / call to action for the Scottish infrastructure sector:

 

zaterdag 25 mei 2024

White paper no.4 on Circular economy approaches to reaching net zero carbon infrastructure

 

zaterdag 25 mei 2024

Is gerecycled kunststof het bouwmateriaal van de toekomst? In de vandaag gepubliceerde rapportage ‘Transitie kunststoffen’ wordt dit onderzocht. De rapportage is vanuit gemeente Rotterdam in samenwer…

 

zaterdag 25 mei 2024

the European Parliament commissionedthe Environment Agency Austria (EAA) tostudy current usesand opportunities of GPP as a driver for a more Circular Economyin the EU, with respect to the Commission’…

 

zaterdag 25 mei 2024

By examining each stage of a garment’s life from production to disposal, WRAP has identified key areas where further focus is required to build on the improvements achieved through SCAP.

 

zaterdag 25 mei 2024

Begin 2019verhuisden VVSG, OVSG en GSD-V naar Huis Madou, het nieuwe ‘hart van steden en gemeenten’ in Brussel. Dit gebouw functioneert als open ontmoetingsplek, een plek om samen te werken, om desku…

 

zaterdag 25 mei 2024

The European furniture industry welcomes the new Circular Economy Action Plan of the European Commission, strongly supports the transition to a circular economy and is ready to be involved in making …

 

zaterdag 25 mei 2024

handleiding voor het duurzaam inkopen van computers

 

zaterdag 25 mei 2024

This report presents the findings of work which estimates the value of a range of consumer electronics products following their first sale, alongside the estimated cost of recovering those products a…

 

zaterdag 25 mei 2024

In dit document vindt u de criteria voor de productgroep Drankautomaten. Ook vindt u in dit document aandachtspunten voor de fase vóór en ná de inkopen, achtergrondinformatie, afwegingen bij de crite…

 

zaterdag 25 mei 2024

This publication provides a framework to understand reuse, identifies six major benefits of reuse, and maps 69 reuse examples.

 

zaterdag 25 mei 2024

The Circular Construction Economy Transition Agenda describes the strategy for achieving a circular construction economy by 2050 and contains the Agenda for the 2018-2021 period. This Agenda has been…

 

zaterdag 25 mei 2024

Het hergebruiken van bouwmaterialen is een essentieel onderdeel van de circulaire economie, waarbij grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop worden gehouden. Het hergebruik van bouwmaterialen kan…

 

zaterdag 25 mei 2024

Het vademecum van Rotor beschrijft de aanpak en hulpmiddelen die klaar voor gebruik zijn om bouwmaterialen uit publieke gebouwen te halen met het oog op het hergebruik ervan (inventaris voor de afbra…

 

zaterdag 25 mei 2024

Om zicht te krijgen op de mogelijkheden en werkwijze om tot een circulaire fietsbrug te komen, schakelde de stad Antwerpen een studiebureau IV-Infra b.v. in voor een verkenningsstudie. Het traject le…

 

zaterdag 25 mei 2024

2016 en 2019 waren de warmste jaren ooit op aarde gemeten. In Nederland werd het ene hitterecord na het andere verbroken. Door klimaatverandering wordt steeds meer extreem weer verwacht. Genoeg urgen…

 

zaterdag 25 mei 2024

The Circular Construction Economy Transition Agenda describes the strategy for achieving a circular construction economy by 2050 and contains the Agenda for the 2018-2021 period. This Agenda has been…

 

zaterdag 25 mei 2024

Dit document geeft richtlijnen voor het opmaken van een inventaris voor hergebruik. Ze werd opgemaakt als deel van het project Interreg NWE 739: Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Ele…

 

zaterdag 25 mei 2024

The platform is a web tool managed by BusinessEurope and its national members that contributes to the EU’s agenda on circular economy.

 

zaterdag 25 mei 2024

Deze publicatie geeft een open en transparante voorstelling van de MMG bepalingsmethode voor de Belgische bouwsector.

 

zaterdag 25 mei 2024

The EU LIFE REBus (Resource Efficient Business Models) project1 aims to reduce the use of raw materials or extend the lifetime of products by demonstrating the commercial case for European businesses…

 

zaterdag 25 mei 2024

This publication is the first white paper in EIT Climate- KIC’s Circular Cities project. It entails ten cases of concrete circular procurement initiatives from across Europe that serve as inspiration…

 

zaterdag 25 mei 2024

This document aims to introduce the role that sustainable procurement can play to accelerate the transition to a circular economy and the shift towards more sustainable patterns of consumption and pr…

 

zaterdag 25 mei 2024

The criteria document aims to support experienced procurers in leveraging public purchases of Information and Communication Technology (ICT) hardware to positively impact working conditions across th…

 

zaterdag 25 mei 2024

In deze handreiking wordt inzichtelijk gemaakt waar de grootste impact ligt binnen de inkooppakketten van de CIV: Hardware, Software, Data-winning, Consultancy, Field services en onderhoud. Er is hie…

 

zaterdag 25 mei 2024

Het 3 C platform maakte, met steun van de Open Call van Vlaanderen Circulair, een overzicht van de bestaande labels en certificaten voor circulaire bouwmaterialen.

 

zaterdag 25 mei 2024

Deze publicatie van Close The Loop, Flanders DC, OVAM en Vlaanderen Circulair geeft een overzicht van de bestaande labels en certificaten voor duurzaam en circulair textiel.

 

zaterdag 25 mei 2024

This document analyses the current status of the circular economy within the furniture sector in Europe and Spain (some other EU countries will follow), it mainly focuses on the level of deployment o…

 

zaterdag 25 mei 2024

NL The GPP Training Toolkit is designed for use by public purchasers and by GPP trainers, or integration in general public procurement training courses and workshops. This module is deals with how to…

 

zaterdag 25 mei 2024

The GPP Training Toolkit is designed for use by public purchasers and by GPP trainers, or integration in general public procurement training courses and workshops. This module is about why market eng…

 

zaterdag 25 mei 2024

Net als andere sectoren kampt de ICT-sector met heel wat uitdagingen op het vlak van duurzaamheid. De laatste jaren zien we een toenemend aantal initiatieven dat aan de slag gaat met deze uitdagingen…

 

zaterdag 25 mei 2024

Het 3 C platform maakte, met steun van de Open Call van Vlaanderen Circulair, een overzicht van de bestaande labels en certificaten voor duurzaam en circulair kantoormeubilair.

 

zaterdag 25 mei 2024

Na een boeiend traject van twee jaar sloten partners en deelnemers samen de Green Deal Circulair Aankopen (GDCA) feestelijk af. We blikten terug op de circulaire realisaties van de aankopers, aanbied…

 

zaterdag 25 mei 2024

Recently published guide on how to use public procurement to address single-use plastics in the Mediterranean region -specially in the packaging and food and beverage sectors, as they are the main co…

 

zaterdag 25 mei 2024

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide for the LCC tool for G…

 

zaterdag 25 mei 2024

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for GPP of road lighting…

 

zaterdag 25 mei 2024

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide for the LCC for GPP fo…

 

zaterdag 25 mei 2024

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for GPP for Indoor Light…

 

zaterdag 25 mei 2024

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide for the LCC tool for G…

 

zaterdag 25 mei 2024

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for GPP of computers and…

 

zaterdag 25 mei 2024

The European Commission have developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the users guide for the LCC tool for…

 

zaterdag 25 mei 2024

The European Commission have developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This the LCC tool for GPP of Imaging Equipme…

 

zaterdag 25 mei 2024

The European Commission developed a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide to the LCC tool for GPP of …

 

zaterdag 25 mei 2024

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for the GPP of vending m…

 

zaterdag 25 mei 2024

De Nederlandse netbeheerder Alliander heeft een nieuwe leverancier voor veiligheidskleding. De nieuwe kleding wordt nog veiliger, zit comfortabeler en kan makkelijker worden besteld. Maar bovendien …

 

zaterdag 25 mei 2024

Het Federaal Planbureau de levenscycluskost van elektrische wagens met deze van diesel- en benzinewagens. De vergelijkingen worden zowel uitgevoerd voor “klassegemiddeldes” als voor individuele model…

 

zaterdag 25 mei 2024

Het document Geleerde lessen inkooptraject circulaire kantoorinrichting Rijkswaterstaat gaat in op de aanpak van de Rijksbrede aanbesteding voor circulaire kantoorinrichting. Deze aanbesteding is alw…

 

zaterdag 25 mei 2024

The guidelines are especially targeted at local and regional authorities as they play a crucial role in the whole construction life cycle not only by stimulating innovation and cooperation between al…

 

zaterdag 25 mei 2024

Module van de Europese Commissie over de juridische aspecten van Green Public Procurement

 

zaterdag 25 mei 2024

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

zaterdag 25 mei 2024

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

zaterdag 25 mei 2024

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

zaterdag 25 mei 2024

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

zaterdag 25 mei 2024

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

zaterdag 25 mei 2024

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

zaterdag 25 mei 2024

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

zaterdag 25 mei 2024

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

zaterdag 25 mei 2024

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

zaterdag 25 mei 2024

OVAM maakte een transparant methodologisch kader om de Milieugerelateerde Materiaalprestaties van Gebouwelementen (MMG) eenduidig te kunnen berekenen en communiceren.

 

zaterdag 25 mei 2024

Rijkswaterstaat Nederland werkt actief aan de transitie naar een circulaire economie. Samen met REBus, PIANOo, de ministeries BZK en I&M en TurnToo is een eerste stap gezet door middel van een onderz…

 

zaterdag 25 mei 2024

In deze publicatie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) van de Vlaamse overheid ondenk je op welke steun je kunt rekenen voor jouw circulaire project.

 

zaterdag 25 mei 2024

BBL, Plan C, The shift, VVSG en OVAM wil met de Circulaire Aankopers lokale besturen op weg zetten richting circulaire economie. Deze werksessie focuste op circulaire kantoorinrichting. 

 

zaterdag 25 mei 2024

BBL, Plan C, The shift, VVSG en OVAM wil met de Circulaire Aankopers lokale besturen op weg zetten richting circulaire economie. Deze werksessie focuste op elektrische fietsen.

 

zaterdag 25 mei 2024

Het stadskantoor van de gemeente Venlo is een bijzonder gebouw, omdat het is ontworpen en gebouwd volgens het principe van Cradle to Cradle (C2C). 

 

zaterdag 25 mei 2024

Presentatie over het Green Deal Circulair Aankopen project 'Gent en Garde' van de stad Gent.

 

zaterdag 25 mei 2024

Bepaal je circulaire ambities door je doelstellingen en de strategieën om ze te bereiken in kaart te brengen.

 

zaterdag 25 mei 2024

Welke indicatoren kan je aan de circulaire doelstellingen koppelen?

 

zaterdag 25 mei 2024

Op de GDCA actiedag van 25 september van 2018 toonde Hangar K ons hoe zij hun ruimte circulair hebben ingericht.

 

zaterdag 25 mei 2024

Het boek vat de lessen samen van 10 jaar circulair inkopen ervaringen uit Nederland. De handleiding moet inkopers, beleidsadviseurs en projectleiders helpen om zelfstandig een circulair inkooptraject…

 

zaterdag 25 mei 2024

Deze praktijkgerichte gids toont je heel wat mooie voorbeelden van duurzame aankoopdossiers uit de provincie Oost-Vlaanderen. Je kan hem gratis downloaden van de website.  

 

zaterdag 25 mei 2024

BBL, Plan C, The shift, VVSG en OVAM wil met de Circulaire Aankopers lokale besturen op weg zetten richting circulaire economie. Deze werksessie focuste op hergerbuik.

 

zaterdag 25 mei 2024

Maar hoe begin je aan duurzaam inkopen? Hoe kan je een inkoopbeleid voeren dat écht een positieve impact heeft op mens en milieu? In deze brochure formuleren we negen “to do’s” voor bedrijven om in t…

 

zaterdag 25 mei 2024

Prensentatie van 5 oktober 2017 over het programma innovatieve overheidsopdrachten als mogelijkheid voor co-financiering. 

 

zaterdag 25 mei 2024

In het kader van de Green Deal Circulair Aankopen werd op 5 oktober 2017 een workshop gehouden over overheidsopdrachten.

 

zaterdag 25 mei 2024

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid zet voor haar gebouwenportefeuille in op refurbished kantoormeubilair.

 

zaterdag 25 mei 2024

Het document werd gerealiseerd in het kader van het project CircuIT, gefinancierd door Provincie Antwerpen. Bond Beter Leefmilieu en Provincie Antwerpen beoogden met dit project de ecologische impact…

 

zaterdag 25 mei 2024

Motiv ontwikkelde een uitgebreide wegwijzer voor wie circulair textiel wil aankopen.

 

zaterdag 25 mei 2024

Jo Versteven van FIDO geeft uitleg bij de circulaire criteria in het bestek voor een IT-raamcontract dat de Federale overheid uitschreef voor Defensie.

 

zaterdag 25 mei 2024

Defensie deelt de circulaire aspecten haar bestek voor IT van 2018. 

 

zaterdag 25 mei 2024

In 2017 gaf OVAM opdracht aan Centextbel, het Belgisch kenniscentrum voor textiel, om onderzoek te voeren naar de voornaamste ‘verdoken’ bedrijfstextielstromen. Op basis van de resultaten uit dat ond…

 

zaterdag 25 mei 2024

In deze publicatie wordt weergegeven in hoeverre bedrijven actief in de mobiele telefoon sector (zowel producenten, retailers, serviceproviders, refurbishers en verkopers van tweedehands toestellen) …

 

zaterdag 25 mei 2024

Whitepaper met oplossingen voor veelvoorkomende valkuilen voor circulaire bedrijven, gepubliceerd door een interdisciplinaire consortium, bestaande uit Sustainable Finance Lab, Circle Economy, Fairph…

 

zaterdag 25 mei 2024

European Textiles & Workwear Market The role of Public Procurement in making textiles circular

 

zaterdag 25 mei 2024

In het kader van de Green Deal Circulair Aankopen maakte Econocom deze publicatie.

 

zaterdag 25 mei 2024

Verslag van de marktdialoog ICT die plaatsvond op 4 februari 2019 op het Buyer meets Supplier event in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen.

 

zaterdag 25 mei 2024

Deze whitepaper heeft als doel om Facility Managers te helpen bij de eerste stappen op het gebied van circulair inkopen, de drempel te verlagen en een zetje te geven om echt hiermee te starten

 

zaterdag 25 mei 2024

The report seeks to consolidate the information currently available on product-service systems (PSS) and to offer clarity on the drivers, advantages and challenges associated with their provision by …

 

zaterdag 25 mei 2024

Circl is een initiatief van ABN AMRO. De bank heeft dit pand circulair ontwikkeld en gebouwd om de opgedane kennis te delen en klanten goed over circulariteit te kunnen adviseren. ABN AMRO heeft haar…

 

zaterdag 25 mei 2024

Good practice and guidance document on Green Public Procurement.

 

zaterdag 25 mei 2024

In de Roadmap is een uitgebreide analyse gemaakt van wat circulair bouwen concreet inhoudt en hoe de mate van circulair bouwen kwantitatief en kwalitatief kan worden gemeten. Vervolgens biedt de Road…

 

zaterdag 25 mei 2024

Verlslag van de Nederlanse Green Deal Circular Inkopen.

 

zaterdag 25 mei 2024

Verslag van de marktdialoog ICT die op 23 mei 2018 plaatsvond op het Buyer meets Supplier event in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen. 

 

zaterdag 25 mei 2024

In this study, we focus wherever possible on the circularity of the building materials used in the building and less on the consumption of energy during the use of the building.

 

zaterdag 25 mei 2024

Dit rapport brengt de knelpunten en succesfactoren van circulair aankopen in kaart.

 

zaterdag 25 mei 2024

bAwear en Ecochain hebben in nauwe samenwerking een methodiek ontwikkeld om volledig inzicht te geven in de ecologische footprint van uw producten (gebaseerd op Life Cycle Assessment) en de volledige…

 

zaterdag 25 mei 2024

Verslag van de marktdialoog die plaatsvond op de Buyer meets Supplier van 23 mei 2018 in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen.

 

zaterdag 25 mei 2024

Waarom dit e-book over circulair (ver)bouwen? Modulair. Adaptief. Biobased. Flexibel. Het zijn termen die je in de bouwwereld steeds vaker hoort. We staan aan het begin van een nieuwe manier van bouw…

 

zaterdag 25 mei 2024

Een praktijkcase van circulariteit toegepast in het inkooptraject van Circl

 

zaterdag 25 mei 2024

Deze publicatie wil een overzicht geven van wat de circulaire economie voor de bouwsector betekent of kan betekenen, in haar technische en economische aspecten. Via een stand van zaken vandaag, en ee…

 

zaterdag 25 mei 2024

ICLEI – Local Governments for Sustainability - published this report on Best Practice in Circular Procurement

 

zaterdag 25 mei 2024

Verslag van de marktdialoog werkkledij die plaatsvond op de Buyer meets Supplier van 14 maart 2019 in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen.

 

zaterdag 25 mei 2024

The study was carried out in Nordic co-operation by Finnish Environment Institute, IVL Swedish Environmental Research Institute and Copenhagen Resource Institute