Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Wat is circulair aankopen?

Duurzaam aankopen is het inzetten van koopkracht met het oog op maximale positieve ecologische, sociale en economische impact doorheen de levensduur van producten, diensten en werken (ISO 20400:2017).

Circulair aankopen is een uitbreiding op duurzaam aankopen. Energie- en materiaalkringlopen worden daarbij actief gesloten doorheen de ganse leveringsketen. Daarbij worden negatieve milieu-impact en het creeëren van afval zo veel mogelijk vermeden.

Circulair aankopen zet in op de veranderende, functionele behoefte van gebruikers binnen een organisatie. Het stimuleert maximale samenwerking & co-creatie met alle actoren die kunnen bijdragen tot het sluiten van de keten.

De focus ligt bij circulair aankopen op het maximaal behouden van waarde van de aan te kopen producten, componenten en materialen.

 

 

circulair aankopen = 5 ambities

 

 

IJsberg-model
Afbeelding gebaseerd op een ontwerp van Freepik

Waarom circulair aankopen?

Circulair aankopen is een grote hefboom voor de ontwikkeling van een circulaire economie. Door circulare keuzes te maken in het aankoopproces, wordt de markt voor circulaire producten en diensten gestimuleerd. Het spendvolume van een organisatie kan dus worden gebruikt om een positive impact te creeëren voor mens en milieu.

Een circulaire aankoop kan ook economische winst opleveren. Een total cost of ownership-analyse (TCO) voor de verschillende scenario's geeft een totaal beeld van de kost over de volledige gebruiksduur van een product of dienst. Dus bijvoorbeeld ook het energieverbruik, onderhoudskosten of restwaarde bij einde leven. Deze leidt vaak tot andere beslissingen dan wanneer er enkel aankoopprijzen vergeleken worden.

Transitie naar een circulaire aankooporganisatie

Als je circulair aankopen volledig wil verankeren in je organisatie, moeten er een aantal stappen worden doorlopen.

Idealiter is het management overtuigd van de meerwaarde van circulair aankopen en wordt dit opgenomen in de visie en strategie van de organisatie. Op die manier worden alle medewerkers gestimuleerd om er op in te zetten. 

Een pilootproject circulair aankopen is een goede start om te leren én anderen binnen je organisatie te overtuigen van de mogelijkheden en positieve impact. In onze databank vind je heel wat voorbeelden van geslaagde aankoopprojecten en circulaire aanbieders die je hierbij kunnen inspireren.

Om de transitie compleet te maken, moeten aankoopprocessen en -systemen onder de loep worden genomen.De rol van aankopers zal  strategischer worden. Dialoog met de markt, en opvolging en evaluatie van contracten krijgen een groter belang.

Het webinar 'transitie naar een circulaire aankooporganisatie' licht in detail toe wat er nodig is om circulaire aankoopmaturiteit te bereiken.

 

 

 

 

Vijf stappen naar circulaire aankoopmaturiteit

"Niets wat je doet is fout, alleen niets doen is fout."

- Jordie van Berkel, oprichter van F-Fort en auteur van 'Inkoop in Strategisch Perspectief'

Meer leren over circulaire economie en circulair aankopen

Presentaties Circulaire Economie

Introductie circulaire economie

 • Module 1: Waarom hebben we nood aan een circulaire economie?
 • Module 2: Wat is een circulaire economie?
 • Module 3: Hoe kan de circulaire economie in de praktijk gebracht worden?

 

 

Presentaties: Start met Circulair Aankopen

Introductie circulair aankopen

 • Module 1: Wat zijn de grote uitdagingen?
 • Module 2: Wat is circulair aankopen?
 • Module 3: Welke circulaire aankoopmodellen bestaan er?
 • Module 4: Hoe verloopt een circulair aankoopproces

Webinars Circulair Aankopen

Starten met circulair aankopen

 • Module 1: Zo herken je een circulair product
 • Module 2: Product-as-a-service als contractvorm voor circulair aankopen
 • Module 3: Start met total cost of ownership
 • Module 4: Nieuwe wet overheidsopdrachten, opportuniteit voor circulair aankopen?
 • Module 5: Transitie naar een circulaire aankooporganisatie

Interessante publicaties over circulair aankopen

 

Het boek vat de lessen samen van 10 jaar circulair inkopen ervaringen uit Nederland. De handleiding moet inkopers, beleidsadviseurs en projectleiders helpen om zelfstandig een circulair inkooptraject…

 

Deze praktijkgerichte gids toont je heel wat mooie voorbeelden van duurzame aankoopdossiers uit de provincie Oost-Vlaanderen. Je kan hem gratis downloaden van de website. https://oost-vlaanderen.b…

 

BBL, Plan C, The shift, VVSG en OVAM wil met de Circulaire Aankopers lokale besturen op weg zetten richting circulaire economie. Deze werksessie focuste op hergerbuik.