Hoe kies je een ideaal circulair aankoopproject?

Als je voor het eerst aan de slag gaat met circulair aankopen is het belangrijk om goed af te wegen welk pilootproject je kiest.
Een geslaagde piloot kan helpen om andere te overtuigen. Maar ook als er iets mis loopt kan je er uit leren voor een volgend circulair aankoopproject.

Onze Quick Scan helpt je, via zes vragen de slaagkans van je concrete aankoopproject bepaken en geeft je meteen advies mee.

Alvast enkele tips:

  • Zorg dat de circulaire ambities van je organisatie én van je project duidelijk zijn, ook voor de leverancier
  • Kies een productgroep die zich goed leent tot circulair aankopen (marktaanbod, kentencomplexiteit, levensduur, contracttermijnen,...)
  • Aankoopprojecten met een beperkt risico (lage kosten) en zichtbare impact lenen zich goed voor experimenten
  • Zorg dat er geen dringende deadlines voor het project zijn, zodat je niet overhaast te werk moet gaan

Stel jezelf de volgende zes vragen bij de afweging van een concreet aankoopproject, en geef telkens een score van 1 tot 10. Aan het einde van de test vind je een totaalscore met een advies.