Circulair aankopen voertuigen

Voertuigen hebben aanzienlijke milieu-impact, zowel door uitstoot als door productie van brandstof en voertuigen zelf. Elektrische, aardgas- en waterstofvoertuigen verbeteren luchtkwaliteit, verminderen koolstofuitstoot en geluid op korte termijn. De auto-industrie veroorzaakt 10% van industriële emissies; decarbonisatie is cruciaal voor Parijs-akkoord. Elektrificatie is stap, maar niet enige weg naar decarbonisatie. Circulaire aanpak, inclusief delen, slim laden, opknappen, hergebruik en recycling, vermindert milieu-impact en kosten. Ontdek hier praktische handvaten en voorbeelden voor circulair aankopen van voertuigen.

Circulaire strategieën voertuigen

DOWNLOAD DE CIRCULAIRE AMBITIEKAART HIER 

 • Leasing en deelprogramma's: Overweeg het gebruik van leasing- of deelprogramma's voor voertuigen. Dit maximaliseert de benutting van voertuigen en vermindert de totale vraag naar nieuwe voertuigen en hun bijbehorende niet-hernieuwbare input. Zorg daarbij voor een goed reserverings- en monitoringssysteem. Overweeg openbaar vervoer en eco-driving trainingen voor brandstofbesparing.
 • Regelmatig onderhoud en herstel kan de levensduur van de voertuigen verlengen. Investeer in elektrisch rijden voor minder gebruiksimpact. Afgedankte batterijen kunnen tweede leven krijgen. 
 • Hergebruik: Neem je verantwoordelijkheid na einde gebruik. Als wagens die niet meer voldoen aan de LEZ-normen op de tweede hands markt worden gebracht, blijft de negatieve impact van de uitstoot. Hier wordt beter ingezet op hergebruik van onderdelen en recyclage van materialen. Vraag bijvoorbeeld bij leasing transparantie over wat er met voertuigen of onderdelen (zoals banden) gebeurt na de leasing periode.

 • Herbruikbare en gereviseerde onderdelen: Kies voor voertuigen waarbij herbruikbare en gereviseerde onderdelen worden gebruikt. Dit vermindert de behoefte aan nieuwe onderdelen die uit niet-hernieuwbare bronnen worden gewonnen
 • Remanufacturing: Overweeg voertuigen die volgens het remanufacturing-principe zijn gebouwd. Bij remanufacturing worden gebruikte onderdelen gereviseerd tot bijna-nieuwe staat, wat zowel afval minimaliseert als de behoefte aan nieuwe onderdelen vermindert.
 • Gerecyclede materialen: Kies voor voertuigen waarbij gerecyclede materialen worden gebruikt in plaats van niet-hernieuwbare grondstoffen. Dit vermindert de directe afhankelijkheid van nieuwe maagdelijke materialen.

 • Modulaire ontwerpen: Ga voor voertuigen met modulaire ontwerpen, zodat specifieke onderdelen gemakkelijk kunnen worden vervangen zonder het hele voertuig te vervangen. Dit verlengt de levensduur van het voertuig en vermindert de behoefte aan nieuwe productie.
 • Garanties optrekken: door het contractueel optrekken van de garanties voor tweedehands voertuigen en onderdelen zal de tweedehandsmarkt gestimuleerd worden wat een positieve invloed heeft op de kwaliteit. 
 • Repareerbaarheid en onderhoudbaarheid: in plaats van traditionele methoden zoals dichtlassen en -plakken, wordt aandacht besteed aan het ontwerpen van voertuigen op een manier die reparaties en onderhoud gemakkelijker maakt. Een concreet voorbeeld hiervan is het gebruik van bevestigingen zoals schroeven of bouten in plaats van permanent sluitende methoden.

 • Gestandaardiseerd ontwerp: Een gestandaardiseerd ontwerp, vooral met betrekking tot batterijen in voertuigen, kan aanzienlijke voordelen bieden binnen een circulaire benadering. Als batterijen gestandaardiseerd zijn, betekent dit dat ze een uniform formaat en specificaties hebben die breed geaccepteerd worden.

 • Contractuele afspraken terugname en hergebruik: door bijvoorbeeld in het contract te eisen dat de leverancier de voertuigen terugneemt aan het einde van hun levensduur, wordt verzekerd dat de voertuigen op een verantwoorde en duurzame manier worden afgevoerd. Dit opnemen van terugnameverplichtingen kan de leveranciers aanmoedigen om te investeren in het ontwikkelen van effectieve methoden voor hergebruik, recycling en afvalvermindering.

Project bestelwagens in beeld