Green Deal Circulair Aankopen (2017 - 2019)

In 2017 werd de Green Deal Circulair Aankopen (GDCA) opgezet door Vlaanderen Circulair, in samenwerking met The Shift, de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten en Bond Beter Leefmilieu. Gedurende twee jaar hebben meer dan 150 organisaties zich ingezet om gezamenlijk circulair in te kopen of circulaire aankoopprojecten te faciliteren.

De GDCA had als doel om circulair aankopen te bevorderen en praktische ondersteuning te bieden aan aankopers die de transitie naar circulaire economie willen maken. Door samen te werken en kennis te delen, kunnen deze organisaties een grotere impact hebben en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Circulair aankopen is een krachtige hefboom om de circulaire economie te stimuleren en de overgang naar duurzame consumptie en productie te versnellen. Het vergroot de vraag naar circulaire producten en diensten en stimuleert innovatie op dit gebied. Samenwerking tussen aankopers en aanbieders is essentieel om de transitie naar een circulaire economie succesvol te maken!