Circulair aankopen kantoormateriaal

Voor kantoormateriaal en papier bestaan er heel wat labels, certificaten en duurzaamheidsclaims. Het is dus belangrijk om goed te weten wat de waarde ervan is en hoe je op een correcte en efficiënte manier circulariteit kan opnemen in je bestekken. Daarnaast zet de sector steeds vaker in op reversed logistics systemen voor kantoormateriaal. Een mooie manier om de kringloop effectief te sluiten.

Responsible Office, een initiatief van de vakvereniging voor kantoorartikelen Bosta vzw, runt een lerend netwerk over circulariteit voor hun dealers en fabrikanten (ROC). Input van aankopers is daarbij meer dan welkom.

Circulaire strategieën Kantoormateriaal

Download de circulaire ambitiekaart hier

 • Intern delen: niet iedere medewerker hoeft een eigen nietjesmachine, schaar of perforator te hebben. Items die je niet voortdurend nodig hebt kunnen dus makkelijk gedeeld worden.
 • Minimaal gebruik van materiaal: Ga na welke gewichtsklasse van papier je effectief nodig hebt voor de beoogde toepassing.
 • Minder afval: kies waar mogelijk en relevant voor hervulbare producten (vb. pennen of inktcartridges)  en vermijd verbruiksproducten (vb. nietloze nietmachines)

 • Aandeel recycled content verhogen: vraag aan de markt welke percentages haalbaar zijn, zij zijn het best op de hoogte van recente innovaties. het faciliteren van leveringen / retourlogistiek. In het kader van kantoormateriaalcontracten kunnen fietskoeriersdiensten ingezet worden (uiteraard niet voor de levering van grotere hoeveelheden papier, maar wel voor bescheiden kantoormateriaalvoorraden).
 • Aandeel biobased content verhogen: kies waar mogelijk voor vegetale inkten en biobased plastics, eis bij papier dat niet-gerecycleerde vezels afkomstig zijn van duurzaam beheerde bossen.
 • Denk ook aan primaire, secundaire en tertiaire verpakking en het transport. Het generiek criterium verpakkingen van de Vlaamse overheid kan hier inspiratie bieden. Je kunt ook eisen stellen aan het wagenpark voor leveringen (ecoscore) en/of inzetten op reversed logistics. Hierbij worden de producten die einde gebruik zijn meegenomen na de levering. Er zijn bv. projecten waarbij toners, pennen of herbruikbare verpakkingen mee teruggenomen worden.

 • Ontwerpen voor lange levensduur: een waardevolle tip voor aankopers is bijvoorbeeld om, wanneer herbruikbare items worden aangeschaft, ook de benodigde navullingen te voorzien. Een efficiënte interne aanpak zou kunnen zijn om bijvoorbeeld slechts één keer een pen te verstrekken en daarna enkel nog navullingen aan te bieden. Navullingen voor kantoorartikelen zijn doorgaans wijd verkrijgbaar. 
 • Repareerbaarheid en onderhoudbaarheid: Kunnen de onderdelen die het snelst stuk gaan makkelijk vervangen worden? Zijn er reserveonderdelen beschikbaar?

 • Design for Dissasembly: kunnen de producten makkelijk uit elkaar gehaald worden om de onderdelen te hergebruiken?
 • Gestandaardiseerd ontwerp: kies voor standaard afmetingen, om te verhinderen dat je heel wat geassocieerde producten ook moet vervangen
 • Contractuele afspraken voor terugname en hergebruik: neem deze op in je bestek en vraag om transparantie over het hergebruik

 • Design for recycling: eenvoudige demontage maakt het herwinnen van grondstoffen makkelijker
 • Inzicht in materialen: je kunt in je criteria opnemen dat  kunststof onderdelen gemerkt moeten worden met het type kunststof. Dit vergemakkelijkt het hoogwaardig recycleren
 • Contractuele afspraken voor terugname en recyclage: neem terugname en recyclage - voor producten die niet hergebruikt kunnen worden - op in je bestek met de leverancier en vraag daarbij transparatie over de verwerking. Zorg ook in je eigen organisatie voor een kwaliteitsvolle, selectieve inzameling van de producten. Voor ophaling van hoogwaardige karton- en papierfracties kan je in Vlaanderen meestal een vergoeding verkrijgen van de ophaler.
 • Verminderen van toxiciteit: Aanwezigheid van toxische stoffen bemoeilijk te recyclage en zijn daarom te vermijden. Tijdens het productieproces, het gebruik en de afvalverwerking kunnen ze ook een negatieve impact hebben op mens en milieu. Vermijd waar mogelijk het gebruik van optische bleekmiddelen, schadelijke kleurstoffen, coatings, complexvormers en lijmen.
 • Biologisch afbreekbaar/composteerbaar: er zijn al producten op de markt waarvan onderdelen composteerbaar zijn. De potentiële impact wordt uiteraard pas gerealiseerd als deze effectief gecomposteerd worden.

 

Criteria

Duurzaamheidslabels

Je kunt in je bestek specifiek labels eisen, op voorwaarde dat je 'of gelijkwaardig' toevoegd. Hierdoor laat je de mogelijkheid aan de leverancier om aan te tonen dat zijn product voldoet aan alle voorwaarden van het label, zonder het effectief behaald te hebben. 

 • Op labelinfo.be vind je een overzicht van de erkende labels voor papierproducten
 • Responsible office geeft een overzicht van de bestaande certificaten voor kantoormateriaal
  Heel wat fabrikanten en leveranciers hebben ook eigen labels of classificaties voor hun producten. Die hebben uiteraard niet dezelfde waarde als certificaten waarbij transparante criteria door een derde partij getoetst worden.

Circulaire aankoopprojecten - Kantoormateriaal  & papier

 

donderdag 14 maart 2024

Je kent het wel: die irritante echo's op kantoor die je hoofdpijn bezorgen of het oorverdovende geschreeuw op een evenement dat je stem schor maakt. RE-SOUND komt met de ultieme oplossing voor dit pr…

 

dinsdag 15 december 2020

Lyreco Nederland, distributeur van kantoorbenodigdheden en werkplekoplossingen, en SUEZ Recycling & Recovery Netherlands, specialist in duurzaam grondstoffen- en afvalmanagement,ondertekenden eind 20…

 

donderdag 19 december 2019

Het Havenbedrijf Antwerpen wilde graag circulairiteit brengen in haar opdrachten voor drukwerk zoals visitekaartjes en omslagen.  Om dit te bereiken werden een aantal circulaire criteria opgenomen…

Meer ›

Circulair printen in beeld

Publicaties over circulair kantoormateriaal en papier

 

Volgens het Europees Milieuagentschap wordt er jaarlijks 10 miljoen ton aan meubilair weggegooid door bedrijven en consumenten in de Europese Unie, waarvan het merendeel terechtkomt op de vuilnisbelt…

 

Per productgroep geeft de Vlaamse overheid in één of meerdere fiches aan welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat.

 

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

 

De Green Public ProCurement criteria van de Europese Commissie werden ontwikkeld om het opnemen van groene (en circulaire) vereisten in bestekken van openbare besturen te vergemakkelijken. Ze beogen …

Aanbieders van circulair papier en kantoormateriaal

Bekijk alle aanbieders >

Overzicht productgroepen

Info over circulair aankopen voor specifieke producten

bouw

Bouw

catering

Voeding

ICT

ICT

infrastructuur

Infrastructuur

Kantoorinrichting

PAPIER & KANTOOR- MATERIAAL

Papier & kantoormateriaal

Zorg

VERPAKKING

Verpakking

WERKKLEDIJ

Textiel

Schoonmaak- middelen

Voertuigen

Laadpunten