Samen naar een circulaire kinderopvang

Kinderdagverblijven krijgen begeleiding om circulair te gaan aankopen

Wingparent ontzorgt kinderdagverblijven: we bieden een ecosysteem met alle producten (voeding, pharma …) en diensten (afvalverwerking,onderhoudscontracten ...) die ze nodig hebben voor hun dagelijkse werking. Wingparent beheert de hele keten: we doen zowel aankoop, beheer van de producten/diensten als de effectieve leveringen in crèches. Die positie laat ons toe een echte circulaire transitie van A tot Z in de kinderopvang te realiseren. We kunnen het aankoopgedrag in de sector effectief sturen naar circulaire oplossingen (vb. een duurzaam product is soms duurder, maar geeft een lagere kost op de afvalfactuur = totaalbesparing!). Met dit project willen we circulaire transitietrajecten opstarten bij kinderdagverblijven: we analyseren de organisatie (data!) en het aankoopgedrag en bieden begeleiding (financiële info, opleidingen, ervaringsuitwisseling, good practices, workshops upcycling,..) naar circulaire aankopen. We geven een aanzet tot een label ‘Circulaire Kinderopvang’.

Leon Furrow (Wingparent)

Partners Wingparent (Leon Furrow BV)

Heb je een vraag over deze case?