Schoolgebouwen in beweging

Stedelijk Onderwijs Antwerpen werkt aan kwaliteitsvolle schoolmodules

De groeiende en verjongende Antwerpse bevolking creëerde de voorbije jaren een grote nood aan extra plaatsen op de schoolbanken. Door scholen - al dan niet tijdelijk - uit te breiden en/of nieuwe scholen te bouwen, werd de capaciteit aanzienlijk vergroot. Maar de Antwerpse bevolking blijft sterk aangroeien, waardoor het tekort aan ruimte op verschillende locaties blijft.

De manier waarop tijdelijke klassen nu voorzien worden, is een dure en weinig duurzame oplossing.
De initiële kostprijs primeert. Een tijdelijke containerklas is een snelle en goedkope oplossing maar huurkosten lopen hoog op en de kwaliteit van de reeds geplaatste modules is niet voorzien voor inzet voor langere termijn.

Stedelijk Onderwijs Antwerpen wil daar een alternatief voor uitwerken: schoolmodules die beantwoorden aan dezelfde criteria als een nieuwbouwschool maar verplaatsbaar zijn. Deze modules zouden meerdere levens kunnen hebben vooraleer ze te verwerken in een permanente school. Bovendien moeten de modules zo geconcipieerd worden dat ze ook voor andere functies gebruikt kunnen worden.

Om deze modules vorm te geven, onderzoekt het Stedelijk Onderwijs Antwerpen 3 domeinen:
• Didactische visie van de toekomst
De visie over hoe de didactiek er binnen een school moet uit zien, evolueert voortdurend en wordt gedreven vanuit maatschappelijke veranderingen. Vandaag is er een verhoogde interesse in brede scholen waarbij grotere klassen of ruimtes gewenst zijn. Bouwkundig zijn deze gebouwen niet te vergelijken met de klassieke schakelingen binnen een school bestaande uit gangen waar klassen op uitgeven.

• Techno-economisch
Omdat het Stedelijk Onderwijs Antwerpen voor de tijdelijke huisvestingen eenzelfde kwaliteit nastreeft als een nieuwbouw, zal de investeringswaarde voor de nieuwe modules per definitie hoger liggen dan de gekende containerklassen. De oplossing zit echter in de hogere restwaarde van de modules waarbij ze zonder aanpassingen gebruikt kunnen worden in een andere tijdelijke school of geïncorporeerd kunnen worden in een nieuwbouwschool.

Juridisch
Het is niet evident om innovatieve projecten te organiseren tussen een publieke en een private partij gezien de huidige wetgeving op de overheidsopdrachten.

Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Partners Groep Van Roey, Skilpod en UHasselt

Heb je een vraag over deze case?