a’tract architecture

Circulair ontwerpen

Aanbod in het kort

Olie is niet de enige eindige grondstof, ook bouwmaterialen kunnen we niet zomaar laten verloren gaan. Een doordacht ontwerp is daarom nu al essentieel: materiaalstromen als kringlopen zien en deze slim sluiten. Deze dus hergebruiken als gebouw, component, element i.p.v. te vermalen tot een secundaire grondstof.

Waarom is het product of de dienst circulair?

We doen in onze recente en zeer concrete architectuurprojecten veel verkennend en ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden van circulair bouwen. We komen zowel struikelstenen als stapstenen tegen. Die kennis willen we niet voor onszelf houden, maar delen. Sharing is caring!

Welke circulaire strategieën worden toegepast?

  • Totale hoeveelheid materialen reduceren: • Dematerialisatie: het meest ecologische materiaal is datgene wat je niet nodig hebt; waar mogelijk de ruwbouwmaterialen als afwerking opvatten • Lichtheid: deze ontwerptool is één van de belangrijkste tools
  • Niet-hernieuwbare virgin input reduceren: Vervangen van beton en staal door hout: het aanbod van Engineered wood-producten kent een enorme uitbreiding. Bovendien is cement verantwoordelijk voor 5 % van de totale wereldwijde CO2-uitstoot.
  • Gebruiksduur verlengen: Hyperflexibiliteit als ontwerptool: het gebouw een 2de en 3de leven kunnen geven door een strikte scheiding van robuuste drager en flexibele inbouw.
  • Potentieel hergebruik product of component maximaliseren: Diensten i.p.v. producten en huren i.p.v. kopen. We zien voorzichtige stappen, maar het blijft een spannende uitdaging.
  • Potentieel hergebruik materialen maximaliseren – recycleerbaarheid: Montagetechnieken aanwenden die demontage van producten gemakkelijker maken, zoals bijvoorbeeld losliggende opbouw van dak- en vloerafwerkingsmaterialen.

Wat zijn de voordelen voor aankopers?

  • Hogere waarde van het gebouw op het einde van de levensduur
  • Flexibeler gebruik en indeling van gebouw tijdens de levensduur
  • Up-to-date blijven met razendsnel wisselende technieken blijft mogelijk tijdens levensduur
  • Ontzorging indien voor dienst i.p.v. product gekozen wordt

a’tract architecture

Sectoren Bouw

Ambities

A. Totale hoeveelheid materialen reduceren
B. Niet-hernieuwbare virgin input reduceren
C. Gebruiksduur verlengen
D. Potentieel hergebruik product of component maximaliseren
E. Potentieel hergebruik materialen maximaliseren – recycleerbaarheid

Uw circulaire aanbod hier ook delen?