Bao Living

Slimme Aanpasbare Module

Aanbod in het kort

Door de installatie van de SAM-unit in uw project bespaart u minimum 5 ton CO2 per appartement. Door de implementatie van SAM dalen de kosten van de installatie van nutsvoorzieningen met 30 %.

Waarom is het product of de dienst circulair?

Met ons SAM-systeem is het mogelijk om een volledige ontkoppeling te realiseren tussen de structurele elementen van een gebouw en de nutsvoorzieningen. Op deze manier kunnen op het einde van de levenscyclus van het gebouw de verschillende grondstoffen veel beter gerecycleerd worden.

Welke circulaire strategieën worden toegepast?

  • Totale hoeveelheid materialen reduceren: Door het slijpwerk in de structuur van het gebouw te elimineren wordt de totale hoeveelheid gebruikt materiaal drastisch verminderd.
  • Gebruiksduur verlengen: Door de ontkoppeling van de structuur met de nutsvoorzieningen van het gebouw kan de structuur zelf langer in gebruik blijven bij herinvulling van de gebouwfunctie.
  • Potentieel hergebruik materialen maximaliseren – recycleerbaarheid: Door de productie van op de werf naar een geautomatiseerde fabrieksomgeving te verplaatsen, kunnen de afvalstromen veel beter opgevolgd worden.

Wat zijn de voordelen voor aankopers?

• Lagere kostprijs • Efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte • Kortere afwerkingsperiode • Minder schadelijk voor het milieu

 

 

Bao Living

Sectoren Bouw

Ambities

A. Totale hoeveelheid materialen reduceren
C. Gebruiksduur verlengen
E. Potentieel hergebruik materialen maximaliseren – recycleerbaarheid

Uw circulaire aanbod hier ook delen?