Be Circular

Brussels Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie

Aanbod in het kort

Het Brussels Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE), gekend als Be Circular, is een multistakeholder programma, waarbij 91 organisaties betrokken zijn. Het is ontworpen rond 111 maatregelgen die inspelen op de opportuniteiten van een circulaire economie, inclusief het combineren van economische en milieudoelstellingen, ondersteuning van lokale productie en optimalisatie van landgebruik.

Waarom is het product of de dienst circulair?

De transversale maatregelen van de GPCE hebben betrekking op alle economische actoren en streven ernaar een gunstig regelgevend kader te ontwikkelen, economische steunmaatregelen uit te werken, innovatie te ondersteunen, duurzame en innovatieve overheidsopdrachten op te zetten en nieuwe opleidingen in het leven te roepen of bij te sturen. De specifieke sectorale maatregelen zijn gericht op de bouwsector, grond- en afvalstoffen, logistiek, handelszaken en de voedingssector.

Welke circulaire strategieën worden toegepast?

  • Totale hoeveelheid materialen reduceren
  • Niet-hernieuwbare virgin input reduceren
  • Gebruiksduur verlengen
  • Potentieel hergebruik product of component maximaliseren
  • Potentieel hergebruik materialen maximaliseren – recycleerbaarheid

Wat zijn de voordelen voor aankopers?

Sinds 2016 ontvingen 194 circulaire projecten financiële steun voor een totaal bedrag van € 11,5 miljoen, werden 207 workshops georganiseerd voor in totaal 5500 deelnemers, ontvingen 319 organisaties niet-financiële ondersteuning, namen 3000 personen deel aan opleidingen, ... Maak deel uit van dit dynamisch Brussels netwerk en ontdek de opportuniteiten voor uw organisatie op circulareconomy.brussels.

Brussels Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie

Sectoren Andere

Ambities

A. Totale hoeveelheid materialen reduceren
B. Niet-hernieuwbare virgin input reduceren
C. Gebruiksduur verlengen
D. Potentieel hergebruik product of component maximaliseren
E. Potentieel hergebruik materialen maximaliseren – recycleerbaarheid

Uw circulaire aanbod hier ook delen?