ESE

Circulaire rolcontainers

Aanbod in het kort

U gebruikt momenteel ontelbare afvalbakken om recyclables in te zamelen. Dan spreekt het toch ook voor zich dat de afvalbak zelf 100 % circulair is! Onze afvalbakken zijn gemaakt uit 100 % gerecycleerd materiaal en bij einde gebruik nemen we ze terug om er opnieuw een afvalbak van te maken.

Waarom is het product of de dienst circulair?

Met ESE produceren we verschillende soorten afvalrecipiënten. We halen oude rolcontainers op, vermalen en versmelten ze. Daarna maken we er opnieuw hoogwaardige rolcontainers van. Perfect circulair dus.

Welke circulaire strategieën worden toegepast?

  • Totale hoeveelheid materialen reduceren: De rolcontainers worden van bij het design ontwikkeld om duurzaamheid te maximaliseren. Het gebruik van (gerecycleerde) grondstof wordt zoveel als mogelijk beperkt.
  • Niet-hernieuwbare virgin input reduceren: Ons volledige productieproces werd aangepast om te kunnen werken met gerecycleerd plastic. Momenteel komen we tot gemiddeld 60 % gebruik van recyclaat bij de productie.
  • Potentieel hergebruik materialen maximaliseren – recycleerbaarheid: Onze rolcontainers kunnen 100 % perfect gerecycleerd worden. De body en deksel worden opnieuw vermalen en nemen we terug. De assen en wielen kunnen ook perfect gerecycleerd worden.

ESE NV

Sectoren Andere

Ambities

A. Totale hoeveelheid materialen reduceren
B. Niet-hernieuwbare virgin input reduceren
E. Potentieel hergebruik materialen maximaliseren – recycleerbaarheid

Uw circulaire aanbod hier ook delen?