Facadeclick

Circulaire gevel

Aanbod in het kort

Vandaag zorgt de bouw voor 40% van de afvalstromen. Niet verbazingwekkend als je ziet hoe gebouwen ontworpen worden. De materialen worden vaak zodanig aan elkaar verlijmd of ontwikkeld dat ze niet meer herbruikbaar zijn. Bij het wijzigen of slopen van deze gebouwen worden de materialen per definitie afval. Facadeclick ontwikkelde een gevelsteen die in elkaar klikt als Lego en op deze manier herbruikt kan worden.

Waarom is het product of de dienst circulair?

Facadeclick is volledig demontabel en herbruikbaar. De materialen kunnen makkelijk van elkaar gescheiden worden waardoor wij de kringenlopen eenvoudig kunnen sluiten.

Welke circulaire strategieën worden toegepast?

  • Potentieel hergebruik product of component maximaliseren: Facadeclick is een droog bouwsysteem waarbij gevelstenen als blokjes in elkaar geklikt worden. Het werkt met innovatieve verbindingsstukken die de gevelstenen verbinden. Zo blijven deze perfect herbruikbaar.
  • Potentieel hergebruik materialen maximaliseren – recycleerbaarheid: Het product is zodanig ontworpen dat het hergebruik toelaat. Maar ook wanneer er door schade bij demontage geen hergebruik mogelijk is, kunnen wij het nog perfect recycleren. Dit doen we op groene stroom!

Wat zijn de voordelen voor aankopers?

Technische voordelen:

  • geen uitbloeiingen
  • weersonafhankelijk werk
  • goedkoper door plaatsing

Facadeclick

Sectoren Bouw

Ambities

D. Potentieel hergebruik product of component maximaliseren
E. Potentieel hergebruik materialen maximaliseren – recycleerbaarheid

Uw circulaire aanbod hier ook delen?