Lucart

Hygiënisch papier van gebruikte drankkartons

Aanbod in het kort

Lucart produceert het Econatural papier: een uitgebreid gamma hygiënisch papier uit de recyclage van gebruikte drankkartons. Ook onze Alpe dispenserrange worden gemaakt uit het polyethyleen en aluminium van de drankkartons.

Waarom is het product of de dienst circulair?

Dank zij de recyclage van gebruikte drankkartons hoeven we geen ruwe grondstoffen te gebruiken om onze producten te maken. Bovendien vermijden we dat de drankkartons worden verbrand en verminderen we de CO2 uitstoot.

Welke circulaire strategieën worden toegepast?

  • Totale hoeveelheid materialen reduceren: Lucart investeert in nieuwe technologie en productiemachines om het verbruik van energie, water en CO2 uitstoot elk jaar te doen dalen. 
  • Niet-hernieuwbare virgin input reduceren: Het hergebruikte karton uit de drankkartons moet noch gebleekt, noch ontinkt worden en biedt de kwaliteit van zuivere cellulose. Met de polyethyleen fractie en het aluminium uit de drankkartons heeft Lucart een dispensergamma ontwikkeld.

Wat zijn de voordelen voor aankopers?

Het gebruik van Econatural papier biedt een kostenbesparing zonder in te boeten op kwaliteit. Het het ecologisch engagement van uw bedrijf wordt letterlijk zichtbaar gemaakt voor uw medewerkers en klanten.

 

Lucart

Sectoren Andere

Ambities

A. Totale hoeveelheid materialen reduceren
B. Niet-hernieuwbare virgin input reduceren

Uw circulaire aanbod hier ook delen?