Papyrus Belgium Papier

Paper for Paper

Aanbod in het kort

Met Paper for Paper is (nog) groen(er) ondernemen binnen handbereik. Wij halen uw oude papier op, maken er nieuwe mooie papierproducten van en leveren die weer terug aan u. Geweldig toch? U heeft water, energie en CO2-uitstoot bespaard én u hoeft zich geen zorgen te maken over de af- en aanvoer van uw papier.

Waarom is het product of de dienst circulair?

Paper for Paper is het proces van papier inzamelen, papier recycleren en papier terugleveren. Paper for Paper voert al uw kantoor- en hygiënisch papier af. Dit papier wordt verwerkt en daarna in balen geperst, deze worden vervolgens gebruikt als grondstof voor nieuw kantoor- en hygiënepapier.

Welke circulaire strategieën worden toegepast?

  • Niet-hernieuwbare virgin input reduceren: De  papierproducten die van het opgehaalde papier worden gemaakt hebben een hooog aandeel recycled content.
  • Potentieel hergebruik materialen maximaliseren – recycleerbaarheid: Door onze service voor terugname en recylage.

Wat zijn de voordelen voor aankopers?

Ontzorging m.b.t. tot de ophaling en vernietiging van gebruikt papier. Wij bieden een vast raamwerk van vooraf samengestelde producten aan vooraf afgesproken prijzen en u krijgt de kans om deel uit te maken van een duurzaam netwerk.

Papyrus Belgium Papier

Sectoren Andere

Ambities

B. Niet-hernieuwbare virgin input reduceren
E. Potentieel hergebruik materialen maximaliseren – recycleerbaarheid

Uw circulaire aanbod hier ook delen?