Peerby

Peergroups

Aanbod in het kort

Via Peergroups kan je makkelijk en efficiënt materiaal met elkaar delen (lenen of huren) om op die manier kostbare grondstoffen en onze planeet te sparen.

Waarom is het product of de dienst circulair?

Peergroups maakt het makkelijk om binnen een groep materiaal met elkaar te delen. Even makkelijk zoals u dat met uw buren doet. Delen is de circulaire actiecirkel met de meeste impact op materiaalefficiëntie.

Welke circulaire strategieën worden toegepast?

  • Totale hoeveelheid materialen reduceren: Door materiaal te delen, (lenen of huren) moeten we samen minder materiaal aankopen, beheren en stockeren.
  • Niet-hernieuwbare virgin input reduceren: Door minder te kopen zijn minder grondstoffen nodig om materiaal te maken.
  • Gebruiksduur verlengen: Als er meer gedeeld gebruikt wordt, zal men er steeds voor kiezen om materiaal te kopen dat langer meegaat en dus langer gebruikt kan worden.

Wat zijn de voordelen voor aankopers?

U heeft minder materiaalkosten :

  • Meer opbrengst van het materiaal dat u bezit.
  • Toegang tot veel meer materiaal dan wat u zelf kan kopen.

Peerby

Sectoren Andere

Ambities

A. Totale hoeveelheid materialen reduceren
B. Niet-hernieuwbare virgin input reduceren
C. Gebruiksduur verlengen

Uw circulaire aanbod hier ook delen?