Satino Black

hygiënepapier

Aanbod in het kort

Satino Black is het toilethygiëneconcept dat op basis van unieke kringloopconcepten met verantwoorde grondstoffen een beter leefklimaat wil nalaten. Het draagt het Cradle to Cradle keurmerk, is 100% CO2-neutraal en wordt zonder schadelijke hulpstoffen geproduceerd.

Waarom is het product of de dienst circulair?

Het concept komt tot stand door kringloopsluiting. Lokale grondstoffen, zoals archiefpapier, papieren koffiebekers en gebruikte handdoekjes worden als grondstof ingezet voor de productie van hygiënepapier. Dit wordt teruggeleverd aan de organisaties waar de afvalstromen vandaan komen.

Welke circulaire strategieën worden toegepast?

  • Niet-hernieuwbare virgin input reduceren: Lokale producten zoals archiefpapier, papieren koffiebekers en gebruikte handdoekjes worden als secondaire grondstof ingezet voor de productie van hygiënepapier.
  • Potentieel hergebruik materialen maximaliseren – recycleerbaarheid: De papieren afvalstromen worden lokaal als grondstof voor hygiënepapier ingezet. Dit wordt vastgelegd in een kringloopovereenkomst met alle partijen in de keten. Op deze manier voorkomen we verbranding en /of transport buiten onze regio (wat vaak gebeurt binnen de oud-papierhandel). 

Wat zijn de voordelen voor aankopers?

Restafvalreductie, CO2 besparingen en besparingen op water en energie, mogelijkheid tot circulair inkopen ofwel deelname aan de circulaire economie. Dit helpt tevens om een duurzaam imago verder vorm te geven.

Wepa Professional

Sectoren Andere

Ambities

B. Niet-hernieuwbare virgin input reduceren
E. Potentieel hergebruik materialen maximaliseren – recycleerbaarheid

Uw circulaire aanbod hier ook delen?