Securitas

Informatica oplossingen

securitas-logo

Aanbod in het kort

Kringloopeconomie is ook mogelijk met ICT. Voor de ICT-sector betekent dat vooral materialen niet slechts eenmalig, maar telkens opnieuw te gebruiken. ICT-afval werd vroeger massaal gedumpt in derdewereldlanden. Daarom garanderen wij het maximaal herbenutten van ICT-materiaal.

Waarom is het product of de dienst circulair?

Het raamcontract van VITO voor overheidsdiensten biedt de aangekoppelde entiteiten de mogelijkheid om ICT-materiaal te herbenutten, leasingformules toe te passen en maximaal in het circulaire circuit te brengen door de mogelijke bemiddeling naar de diensten van Close the Gap en Worldloop. En dit alles op een eenvoudige manier.

Welke circulaire strategieƫn worden toegepast?

  • Totale hoeveelheid materialen reduceren: Door steeds de projecten te engineeren volgens de best available techniques en rekening te houden met de mogelijke toekomstige projecten bij de eindklant, garanderen we dat de hoeveelheid materialen steeds afgestemd is op toekomstige uitbreidingen.
  • Gebruiksduur verlengen: Door bemiddeling met de diensten van Close the Gap en leasing-/huurformules. De cataloog bevat de laatste technologische updates van het productenpallet. Zo orden de laatste vernieuwingen van de fabrikanten optimaal gebruikt.
  • Potentieel hergebruik product of component maximaliseren: Door bemiddeling met de diensten van Close the Gap maximaliseren we het hergebruik van ICT-materiaal voor andere toepassingen bij andere klanten.

Securitas

Sectoren ICT

Ambities

A. Totale hoeveelheid materialen reduceren
C. Gebruiksduur verlengen
D. Potentieel hergebruik product of component maximaliseren

Uw circulaire aanbod hier ook delen?