Van Moer

Circulaire werkkleding

Van Moer

Aanbod in het kort

Van Moer ontwikkelt en produceert in eigen beheer klantspecifieke werkkleding, met het uiteindelijke doel om afgeschreven werkkleding te verwerken in nieuwe werkkleding. Het duurzame proces kent kleine en grote stappen waarin wij graag adviseren.

Waarom is het product of de dienst circulair?

De aanbieding van Van Moer is circulair, omdat wij daadwerkelijk afgeschreven werkkleding gebruiken als grondstof voor nieuwe werkkleding. Dit is momenteel de hoogst mogelijke stap in duurzaamheid binnen de markt voor werkkleding.

Welke circulaire strategieën worden toegepast?

  • Totale hoeveelheid materialen reduceren: Wij volgen actief de marktontwikkelingen. Wij meten de voetafdruk van nieuwe, duurzame stoffen. Op deze manier kunnen we CO2 uitstoot, water en energieverbruik meetbaar vergelijken met conventionele werkkleding stoffen.
  • Niet-hernieuwbare virgin input reduceren: We zamelen gebruikte kleding in en gebruiken dit als basis voor nieuwe stoffen.
  • Gebruiksduur verlengen: Wij bekijken we door ons ontwikkelde modellen confectietechnisch met het doel om de eerste levensduur maximaal te verlengen.
  • Potentieel hergebruik materialen maximaliseren – recycleerbaarheid: Van Moer ontwikkelt in eigen beheer, klant specifiek, en houdt hierbij rekening met het beoogde hergebruik. Wij bekijken de grondstoffen altijd kritisch. Wij hebben nauw contact met stakeholders om de mogelijkheden qua recycleerbaarheid goed te volgen.

Wat zijn de voordelen voor aankopers?

Van Moer benadert het gehele proces praktisch en SMART. Beginnend bij een duurzaam ontwerp, duurzame grondstoffen, duurzame productie en duurzaam transport tot duurzaam hergebruik.

Circulariteit is hierin de grootst mogelijke stap. Maar ook kleinere stappen zijn mogelijk, zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan duurzamere werkkleding. Van Moer wil - en kan - hierin uitstekend en meetbaar adviseren.

 

Van Moer nv

Sectoren Textiel

Ambities

A. Totale hoeveelheid materialen reduceren
B. Niet-hernieuwbare virgin input reduceren
C. Gebruiksduur verlengen
E. Potentieel hergebruik materialen maximaliseren – recycleerbaarheid

Uw circulaire aanbod hier ook delen?