ZINQ België

Thermisch verzinken beschermt staal tegen corrosie

Aanbod in het kort

ZINQ - België verzinkt jaarlijks meer dan 150.000 ton staal in zes verzinkerijen in België.  Voor het thermisch verzinken gebruiken we de merknaam duroZINQ. Tijdens het thermisch verzinken ontstaat er een specifieke zink-ijzerlegering die als kathodische bescherming het staal een levensduur van decennia garandeert.

Waarom is het product of de dienst circulair?

Enerzijds zorgt het thermisch verzinken voor een aanzienlijke verlenging van de levensduur van het staal. Uit data van de EGGA (European General Galvanizers Association) en IZA ( International Zinc Association) is af te leiden dat >70% van al het ingezette zink voor thermisch verzinken zich nog in fase-1 bevindt: in gebruik als corrosiewering van staal. Door de kwaliteit kan thermisch verzinkt staal ook hergebruikt worden. Anderzijds zetten we in op hergebruik van het zink als materiaal. Het zink en staal zijn door het proces van RE-ZINQ of ontzinken perfect van elkaar te scheiden. Het bekomen zink kan gerecycleerd worden voor hergebruik en zo oneindig in de kringloop blijven. We garanderen onze klanten dat hun producten bij einde gebruik ontzinkt zullen worden.

Welke circulaire strategieën worden toegepast?

  • Gebruiksduur verlengen: Door verzinking wordt de levensduur van het staal aanzienlijk verlengd.
  • Potentieel hergebruik materialen maximaliseren – recycleerbaarheid: Met RE-ZINQ zorgen we ervoor dat het zink optimaal hergebruikt wordt..

Wat zijn de voordelen voor aankopers?

Thermisch verzinkt staal heeft een zeer lange levensduur, er is geen onderhoud nodig. Verzinkte staalconstructies zijn robuust en makkelijk demonteerbaar. De zinklaag blijft ook bij hergebruik intact.

 

Ambities

C. Gebruiksduur verlengen
E. Potentieel hergebruik materialen maximaliseren – recycleerbaarheid

Uw circulaire aanbod hier ook delen?