Attractive refurbished furniture in Government of Flanders’ offices

Het Facilitair Bedrijf (HFB) is het centrale aankooporgaan voor de Vlaamse overheidsadministratie. Omdat circulaire overheidsopdrachten worden behandeld in het coalitieakkoord van de Vlaamse regering, heeft het HFB een voorbeeldfunctie. Ze streven ernaar om tegen 2028 aantoonbaar de meest circulaire facilitaire dienstverlener in Vlaanderen te zijn. Het Vlaamse beleid inzake overheidsopdrachten benadrukt de circulariteit en duurzaamheidsambities voor de regio. Meubilair behoort tot de prioritaire productcategorieën in dit beleid. Omdat het HFB onder andere verantwoordelijk is voor gebouwbeheer en -onderhoud, maakt kantoormeubilair deel uit van hun kernactiviteiten. Bovendien heeft de verschuiving naar thuiswerken en veranderingen in kantoorruimteformaten en -locaties geleid tot een grote hoeveelheid overbodig meubilair. De hoge opslagkosten en grote milieueffecten, samen met de geschiktheid van de productcategorie voor dit circulaire aanbestedingspilot, hebben tot dit initiatief geleid.

De algemeen beheerder van het HFB heeft dit pilotproject geïnitieerd en biedt volledige steun aan het uitvoerend personeel. Het HFB heeft besloten om voor hun Interreg NSR ProCirc-pilot te kiezen voor gerenoveerd kantoormeubilair. Er was enige ervaring met succesvolle renovatieprojecten voor kantoren in Gent en Brussel, en er was een verzoek om ondersteuning van lokale overheden. Daarnaast werd het potentiële economische voordeel in overweging genomen. Het verwijderen van afgedankt meubilair kan kostbaar zijn. Bovendien werd de Belgische markt geschikt geacht om de benodigde hoeveelheden en diensten te leveren.

Raadpleeg de publicatie hier