Bib stad Kortrijk verlicht met LAAS

Kortrijk kies als eerste openbaar bestuur voor lighting-as-service met Signify

De bibliotheek van Kortrijk wordt als eerste gebouw in België voorzien van Circular lighting. In dit businessmodel is de leverancier (Philips Lighting)  partner van de klant voor het leveren van licht, in plaats van lampen. De stad Kortrijk koopt licht als een dienst voor haar bibliotheek en Philips Lighting blijft eigenaar van de lichtinstallatie. Er is een prestatiecontract van 10 jaar afgesloten. Dat houdt in dat Philips Lighting de beste mogelijke verlichting levert en de bibliotheek voorziet van updates zodra die beschikbaar zijn. Philips Lighting verbindt zich ertoe om na afloop van het contract een de armaturen opnieuw elders in te zetten of de onderdelen te hergebruiken. Een verlenging van het contract of een overname van de installatie door de stad is ook mogelijk.‘Slimme’ LED -verlichting kan bovendien een energiebesparing tot 80% opleveren. 

De stad wil hiermee aantonen dat as-a-service businessmodellen in de praktijk haalbaar zijn en zo een voorbeeld zijn voor anderen. Stad Kortrijk onderstreept met dit project de ambitie om voortrekker te zijn op het gebied van circulariteit.

Stad Kortrijk

Partners Philips Lighting

Sectoren Verlichting ›

Resultaat

Door de energiebesparing en de verminderde onderhouds- en vervangingskosten, kwamen er middelen vrij om dit circulaire contract af te sluiten. Het project kon dus worden waargemaakt zonder bijkomend investeringsbudget.

Heb je een vraag over deze case?