CABRIO: Circulaire Administratieve Bepalingen en Richtlijnen In Overheidsopdrachten

Type-omschrijvingen om circulariteit te integreren in overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten vertegenwoordigen een belangrijk aandeel in het Belgisch bruto binnenlands product. Het gangbaar maken van circulaire oplossingen in dergelijke opdrachten kan een sterke invloed uitoefenen op de verdere transitie naar een circulaire economie. 

Aanbestedende overheden hebben het echter moeilijk om circulaire vereisten en praktijken te integreren in hun bestekken, o.a. door het ontbreken van circulaire voorbeeldbestekken en ervaring met circulair bouwen, het moeilijk vermengen van aanbestedingen voor werken met aanbestedingen voor diensten (bij product-dienstcombinaties) en het moeilijk vermengen van aanbestedingen met offerteaanvragen (bv. bij gerecupereerd materiaal). 

Via het project CABRIO heeft Blieberg A.C.E. de ambitie om type-omschrijvingen op te stellen die overheden kunnen gebruiken in hun typebestek. De omschrijvingen, in de vorm van toe te voegen alinea’s, hoofdstukken ..., zouden beschikbaar zijn voor 5 circulaire ambitieniveaus: van laagdrempelig (XS) tot zeer uitgediept (XL). 

Door het opstellen van deze type-omschrijvingen hopen we dat meer overheden circulaire criteria opnemen in hun opdrachten, en zo een grote hefboom vormen voor de circulaire bouwsector. 

Blieberg A.C.E.

Partners UHasselt, DEMOCO en Provincie Oost-Vlaanderen

Heb je een vraag over deze case?