CIRCAT

Ontwikkeling van een circulair aanbestedingspakket voor technische installaties

Circulair bouwen spitst zich in Vlaanderen vooral toe op een slim ontwerp en doordachte materiaalkeuzes. Ontwerpers zetten dus in op de aanpasbaarheid van het plan en de demonteerbaarheid van bouwsystemen. Daarnaast ligt het accent op materialen die op het einde van hun levenscyclus opnieuw gerecupereerd of gerecycleerd kunnen worden.

Op het vlak van technische installaties (HVAC, elektriciteit, sanitair,…) is er nog steeds sprake van een voornamelijk lineair economisch model. Om het circulair model te kunnen verankeren in het bouwproces, is het belangrijk dat de circulaire aanpak gestimuleerd wordt in alle facetten ervan. Ook in het domein van de technische installaties, want die maken een wezenlijk deel uit van elk gebouw. Installaties zijn daarenboven onderhoudsgevoelig en zijn ook frequenter aan vervanging toe in vergelijking met andere gebouwlagen. Daardoor bieden ze een enorm potentieel om nog efficiënter om te gaan met grondstoffen en materialen.

Door een technisch ontwerpteam (studiebureau Boydens), een onderzoeksinstelling met een brede expertise in het circulair domein (VITO), een vooruitstrevende bouwheer (Revive) en een stakeholdergroep van industriële marktspelers rond de tafel te brengen, wil studiebureau Boydens een pakket aan relevante circulaire gunningscriteria voor technieken ontwikkelen. Een pakket dat de circulariteit van technische installaties evalueert op een gewogen manier, zonder fabrikant- of productafhankelijk te zijn.

Het pakket kan als aanvulling op de klassieke gunningscriteria gebruikt worden, om zo de markt te stimuleren en om bouwheren te begeleiden bij het selecteren en integreren van circulaire bouwprincipes. Doorheen de tijd kan het ook zwaarder gaan wegen, om zo stappen in de juiste richting te belonen zonder afschrikeffect.

Studiebureau Boydens zal het ontwikkelde gunningspakket meteen kunnen inzetten in projecten, aangezien het als ingenieursbureau betrokken is bij de conceptualisering, het ontwerp en de monitoring van technische installaties in (middel)grote gebouwen. De haalbaarheid en de impact van het pakket zal dus binnen het onderzoekstraject ook getoetst worden aan de praktijk.

 
 
 

Sectoren Bouw ›

Resultaat