Circu l'air - circulaire renovatie studio's

AG stadsontwikkeling Leuven zet in op circulaire stadsvernieuwing

AG stadsontwikkeling Leuven schreef een opdracht uit voor de circulaire renovatie van drie studio's in de Fonteinstraat in het Leuvense stadscentrum.  Dit doen ze in het kader van hun deelname aan de Green Deal Circulair Bouwen en het Interreg project FCRBE.
Je vindt alle informatie op een specifieke webpagina voor dit project.

Ondertussen (april '22) krijgen de studio's vorm. De afgelopen weken werden onder meer de werkbladen, bedframes, sanitaire ruimtes en multifunctionele kasten geïnstalleerd. Volgens het circulaire principe is alles zo geconstrueerd dat het eenvoudig demonteerbaar is. De werkbladen hebben in een vorig leven dienst gedaan in het Politiehuis en ook de handgrepen in de keukens zijn een circulaire vondst!

De medewerkers van AGSL geven ons alvast 9 aanbevelingen mee:

 1. Ervaring is geen must, ambitie wel!
 2. Maak een functioneel bestek i.p.v. een technisch bestek.
 3. Voorschrijvers té vrij laten kan ook echter verlammend werken dus stelde het AGSL ook een duidelijke nota op waarin het omschrijft wat het als bouwheer bedoelt met circulair bouwen en waar het de focus op wil leggen in het project.
 4. Erelonen lonen. Als je circulair wil bouwen, hang je als bouwheer toch vooral af van de kennis studie- en ontwerpbureaus. Schat hun werk dan ook naar waarde. Bij een circulair gebouw moet je niet enkel naar projectkosten kijken, maar ook naar de life cycle cost van het gebouw, waardoor het aandeel erelonen een substantieel kleiner aandeel wordt in het totale kostenplaatje. Ontwerpers en studiebureaus kunnen er door circulaire principes toe te passen mee voor zorgen dat je project op een later tijdstip economisch nog meer waard is, dus beknippel niet op erelonen. Wij hebben er met AGSL ons budget in dat opzicht echt herbekeken en vergroot en niet op prijs gegund, maar enkel op kwalitatieve gunningscriteria. Dat is redelijk uniek.
 5. Er vindt een verschuiving in de studie(kosten) plaats:
  1. het project kent geen traditionele fasering, sloop en recuperatie schuiven bijvoorbeeld naar voren, wat een andere werkverdeling vraagt;
  2. er is meer analyse en studiewerk nodig voordat de werf start;
  3. en hoe ga je om met studiekosten verbonden aan hergebruik?
 6. Kies een ontwerper, niet een ontwerp: luister in plaats van enkel te kijken. Referentieprojecten spelen een minder grote rol want er bestaan nog niet veel circulaire projecten. Daarnaast is het beter een ‘reis aan te gaan’ met de architect en niet te vertrekken van een vast ontwerp, zodat je gaandeweg kunt experimenteren met circulaire oplossingen en makkelijker kunt anticiperen om mogelijke problemen.
 7. Hou het ‘wedstrijdrisico’ laag door niet te selecteren op laagste prijs en het ontwerp te gunnen op basis van een concept board in plaats van op basis van een afgelijnd ontwerp.
 8. Zet in op urban mining.
 9. Laat dit voor iederéén een pilootproject zijn:
  1. het AGSL wil financiële ruimte aan de ontwerper en uitvoerder bieden om te experimenteren. Het staat open voor niet-standaardoplossingen en stelt zich flexibel op wanneer het gaat over ad hoc inspelen op kansen tijdens de uitvoeringsfase.
  2. het wil ook verschillende principes toetsen per studio en niet één principe uitsmeren over alle drie de ruimtes. Het wil echt experimenteren waar mogelijk en dingen testen.

Bron: circubuild.be

Afbeelding: Roland Jacobs via Pixabay

Heb je een vraag over deze case?