Circulair beton: naar een betonakkoord voor Vlaanderen

Ambitietekst met roadmap naar meer duurzaam beton

Er is een stijgende vraag naar circulair beton. Dat is bijvoorbeeld beton met gerecycleerde granulaten of alternatieve bindmiddelen. Het aantal bedrijven dat dergelijk innovatief beton aanbiedt, groeit gestaag, maar toch blijft de grote golf van circulaire betonprojecten uit. Twee van de systeemknelpunten zijn het gebrek aan voldoende beschikbare hoogwaardige betongranulaten en de terughoudendheid om circulair beton voor te schrijven in aanbestedingen en opdrachtdocumenten. 

Groen Beton Vert wil samen met de projectpartners dat probleem verhelpen via een systematische top-downaanpak die mikt op een engagement van alle relevante partijen op Vlaams niveau. Naar analogie met het Nederlandse Betonakkoord willen we een gezamenlijk ambitieus pad richting toekomst uitzetten. 

In cocreatie met alle stakeholders formuleren we antwoorden op de volgende grote knelpunten: onvoldoende integratie van duurzame oplossingen in aanbestedingen, het gebrek aan vertrouwen en goede ketenwerking en een tekort aan hoogwaardige granulaten. Daarbij werken de verschillende projectpartners ook instrumenten uit om hun engagement te vertalen in concrete resultaten op technisch vlak (vb. typebestekteksten voor sloop- en betonwerken) en op beleidsvlak (vb. incentives). 

Heb je een vraag over deze case?