Circulair linnen en werkkledij

Zorg Leuven gebruikt circulaire gunningscriteria voor hun bedrijfstextiel

Zorg Leuven wil circulariteit inbouwen in de raamovereenkomst voor duurzame huur en onderhoud van linnen en werkkledij.

Zorg Leuven ging hiervoor in dialoog met de sector, want geen circulariteit zonder  samenwerking met alle partners in de keten.

Concreet gaat het om plat linnen en de werkkledij van de zorgverleners, de schoonmakers en de medewerkers van logistiek en techniek, en om het onderhoud van het persoonlijk linnen van de bewoners.

Het project omvat de aankoopprocedure vanaf de voorbereidingsfase met markprospectie, toetsing van wettelijkheid en haalbaarheid, opmaak van het bestek, beoordeling van kandidaturen en offertes en toetsing van de conformiteit bij opstart. Kwam ook aan bod: de mogelijkheid om circulair aan te kopen.

Voor de lancering van het bestek werden enkele strategische workshops gehouden om de circulaire en duurzame doelstellingen vast te leggen. Vervolgens werd de markt bevraagd in functie van deze doelstellingen via een formele informatievraag, gevolgd door één-op-één gesprekken met aanbieders. De aanbesteding zelf is verlopen via een 2-stapsprocedure, waarbij eerst werd ingezet op het kiezen van de meest mature kandidaten. Er werd dus o.m. geslecteerd op de draagkracht om deze circulaire opdracht uit te voeren. Daarna ontvingen de geselecteerde aanbieders het gunningsbestek. Tijdens de 2e stap in de procedure konden de inschrijvers het verschil maken door meer circulaire waarde te leveren. Dit werd beoordeel door middel van de circulaire gunningscriteria . Door de strategische focus in het bestek en de degelijke voorbereiding verliep de aanbestedingsprocedure vlot. 
 

 

Zorgbedrijf Leuven

Partners OCMW Leuven, The Global Picture

Sectoren Textiel › Zorg ›

Heb je een vraag over deze case?