Circulaire koffiebar

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid schenkt haar koffie circulair

De koffiebar in VAC Leuven werkt volgens de principes van circulariteit. 

De principes van ‘circulair denken’ verder in de dienstverlening integreren, is een belangrijk onderdeel in de duurzaamheidsstrategie van Het Facilitair Bedrijf.  Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben en daar wil Het Facilitair Bedrijf toe bijdragen en ook een voortrekkersrol in vervullen. De koffiebar in het VAC Leuven is dan ook volgens de principes van de circulaire economie ontworpen, gerealiseerd en zal ook zo uitgebaat worden. 

 

  • De koffiebar gebruikt 100% groene stroom.
  • De bar werd zo opgebouwd dat alles terug uit elkaar kan worden gehaald en hergebruikt. Er kwam dus geen lijm aan te pas.
  • Er werden geen toxische stoffen gebruikt bij de productie van het barmeubilair.
  • Er werd cradle-to-cradle gecertificeerd (C2C) Accoya-hout gebruik. 
  • Bij de uitbating wordt afval zo veel mogelijk vermeden. Het afval dat er toch is, wordt gesorteerd voor optimale recyclage.

Het VAC heeft gekozen voor nieuw meubilair dat beschikt over een materialenpaspoort en demonteerbaar en herbruikbaar is. Voor de keuze van het aanbod in de bar, was behalve duurzaamheid ook het sensibiliserend effect van het aanbod belangrijk. Het verbruik van de toestellen wordt meegenomen: de opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de verbruikskosten (all-in service), zodat hij ervoor zal zorgen dat er energie- en waterzuinige toestellen ingezet worden.

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid

Sectoren Bouw › Catering ›

Heb je een vraag over deze case?