Circulaire sloop digitaal voorbereiden

Een partnerschap van Arcadis met stad Roeselare en B-architecten

Het stadsbestuur van Roeselare wil het huidige stadhuiscomplex vervangen. Het is immers verouderd, niet energiezuinig en niet onderhoudsvriendelijk. Ze wensen een nieuwbouw te realiseren waarin het historische gedeelte van het huidige stadhuis geïntegreerd wordt.

Om de nieuwbouw mogelijk te maken, moeten een aantal panden gesloopt worden. Het stadsbestuur wil dit op een circulaire manier aanpakken maar stoot hierbij op verschillende praktische struikelblokken. Om een circulaire sloop in de praktijk te brengen, moeten alle (bouw)partners de handen in elkaar slaan.

Door een uitgebreide digitale inventarisatie, gekoppeld aan een BIM-model, wil Arcadis een correct beeld genereren van het circulair potentieel van de te slopen panden. Op basis hiervan gebeurt de informatiedoorstroming naar de aannemer (via sloopbestek of andere manieren). De aannemer wordt zo aangezet om bepaalde herbruikbare elementen circulair te slopen, zonder dat dit een onaanvaardbare impact heeft op budget en planning. Deze aanpak laat bovendien toe om verwerkingsstromen voortijdig te visualiseren en bij te sturen.

Van cruciaal belang binnen dit project, is het samenwerken tussen de verschillende partners: lokale overheid en privé-entiteiten - elk met eigen belangen en beperkingen. Bij een succesvol traject zal dit partnerschap als toonvoorbeeld kunnen dienen voor andere projecten. Veel lokale overheden kennen immers vergelijkbare projecten die binnen gelijkaardige samenwerkingsverbanden en beperkende contexten dienen gerealiseerd te worden.

 

 
 
 
 

Sectoren Bouw ›

Resultaat