Circulaire waardeketen voor afvalfractie papier

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid treedt op als katalysator

Het Facilitair Bedrijf neemt de rol van katalysator op en brengt de verschillende partijen in de papierketen samen. 

Het doel is om een circulaire waardeketen te creëren voor de afvalfractie papier. Hierbij wordt oud, wit kantoorpapier selectief ingezameld en hoogwaardig gerecycleerd tot wit kantoorpapier. Deze circulariteit moet ingebracht worden in de bestaande raamovereenkomsten. Daarom is het belangrijk om de afvalinzamelaars en de producenten en leveranciers van kantoormateriaal samen te brengen.

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid

Sectoren Papier & kantoormateriaal ›

Heb je een vraag over deze case?