Circular Building 't Centrum

't Centrum is het eerste volledig circulaire kantoorgebouw in Vlaanderen. Het heeft een goed doordacht circulair ontwerp en er is bewust gekozen voor materialen, technieken en innovatieve bedrijfsmodellen. Het gebouw, inclusief de dakconstructie, kan volledig worden gedemonteerd en als zodanig worden hergebruikt. Ook de funderingen kunnen eenvoudig worden teruggewonnen en hergebruikt. Alle materialen zijn opgenomen in een zogenaamd Building Information Model (BIM), met een geïntegreerd materiaalpaspoort waarmee op elk moment een inventaris kan worden opgesteld. Het gebouw heeft een open structuur met verplaatsbare wanden, zodat het gemakkelijk kan worden aangepast aan nieuwe behoeften.

't Centrum is het resultaat van de holistische benadering van Kamp C van wat zij beschouwen als circulair bouwen. Als regionaal centrum voor duurzaamheid in de bouw heeft Kamp C 'de zeven pijlers van circulair bouwen' ontwikkeld en dit demonstratieproject opgezet om te laten zien hoe dit theoretische kader in de praktijk kan worden toegepast.

Raadpleeg de publicatie hier