Circular Signs and Navigation

Deze Interreg NSR ProCirc pilot heeft betrekking op de circulaire aanbesteding van bewegwijzering en navigatie door de stad Malmö. Het gaat voornamelijk om borden voor gebouwen die aangeven welke activiteiten er in het gebouw plaatsvinden, en borden voor navigatie binnenin.

De stad Malmö had nog geen raamovereenkomst binnen deze categorie en daarom was de waarde en omvang moeilijk te berekenen. De schatting bedroeg ongeveer 200 euro per jaar. De stad is ook in gesprek over een nieuwe grafische huisstijl, dus dit moet ook in aanmerking worden genomen gedurende de contractperiode.

De ambitie is om de klimaatimpact van bewegwijzering te verlagen door circulariteit te bevorderen, met name door het zoveel mogelijk hergebruiken van de borden van de organisatie (stad Malmö) zelf. Ten eerste moeten de borden binnen de organisatie worden hergebruikt, en ten tweede moeten ze door de leverancier worden hergebruikt of herontworpen. Als laatste optie komt recycling. Nieuwe borden en materialen voor het repareren van borden moeten voldoen aan verschillende milieunormen, waarbij het vermijden van gevaarlijke chemicaliën het doel is. Er moet gebruik worden gemaakt van hergebruikt acryl. Het contract omvat ook ontwerp, advies, montage en reparatie, en de leverancier moet een lijst opstellen van welke soorten borden kunnen worden teruggenomen. De leverancier moet ook de stad Malmö helpen om de bespaarde CO2-uitstoot en voorkomen afval te schatten.

De focus bij deze aanbesteding lag op het proces van het beheer van het product gedurende de gehele levenscyclus en niet alleen op het product zelf. De leverancier heeft een procesdocument ontwikkeld over hoe de kringloop voor bewegwijzering gesloten moet worden. Dit is een proces waar we van kunnen leren en dat we kunnen implementeren met betrekking tot andere productcategorieën.

Raadpleeg de publicatie hier