Circular tender criteria for professional clothing

Er zijn veel duurzaamheidsuitdagingen in de waardeketen van professionele kleding, waaronder waterverbruik, microvezelvervuiling, broeikasgasemissies en risico's op het gebied van mensenrechten. Vanuit het perspectief van een koper/gebruiker van werkkleding is de meest zichtbare uitdaging afval - naar schatting wordt in het Verenigd Koninkrijk 90% van de professionele kleding na gebruik naar de stortplaats of verbrandingsoven gestuurd.

Als onderdeel van het Interreg NSR ProCirc-project en in samenwerking met de Professional Clothing Industry Association Worldwide, heeft Business in the Community (BITC) een Community of Practice samengeroepen voor inkopers van professionele kleding en organisaties in de toeleveringsketen om een reeks inkoopprincipes voor circulaire werkkleding te identificeren. De belangrijkste inzichten hiervan zijn gepubliceerd in het rapport "The Uniform Approach: Improving the Sustainability of Professional Clothing", dat in mei 2021 is uitgebracht.

Integral UK Limited, een volledige dochteronderneming van JLL, was de eerste organisatie die het aannemen van een aantal van deze inkoopprincipes heeft uitgeprobeerd. BITC heeft op maat gemaakt advies verstrekt, gefinancierd via het Interreg NSR ProCirc-project, om Integral te helpen deze principes toe te passen in hun actieve aanbesteding.

Raadpleeg de publicatie hier