East Lothian Council Sustainable Procurement Policy

East Lothian Council heeft ondersteuning gekregen van Interreg NSR ProCirc in de vorm van mentorschap om een duurzaam inkoopbeleid te ontwikkelen, met de nadruk op het minimaliseren van de milieueffecten van het verbruik van de lokale overheid en het maximaliseren van de voordelen voor het lokale gebied (link).

Het is de bedoeling dat het beleid de gebruikers van de diensten in staat stelt duurzaamheid te integreren in aanbestedingen, waarbij veranderingen in fasen worden doorgevoerd om een soepele overgang voor medewerkers en gebruikers van de diensten te garanderen en betrokkenheid van leveranciers te maximaliseren.

Meer informatie