Energieprestatiecontracten met circulaire criteria

Vlaams Energiebedrijf (VEB) neemt circulaire criteria op in haar EPC's

Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) begeleidt haar klanten om een succesvol energieprestatiecontract (EPC) af te sluiten met een energy service company (ESCO). Zo'n contract heeft als doel om het energieverbruik gegarandeerd en blijvend te reduceren.  De ESCO investeert in energiebesparende maatregelen en krijgt daarvoor een deel van het bespaarde budget. Het VEB levert op haar beurt de nodige kennis (technisch, juridisch, projectbeheer) om het project succesvol af te ronden.

Binnen de Green Deal Circulair Aankopen, koos VEB ervoor om in te zetten op circulaire criteria voor hun EPC's. Ze namen hiervoor adviesbureaus Factor 4 en Totem onder de arm.

VEB beschikt inmiddels over een handig digitaal instrument dat toelaat om voor al hun projecten circulariteit in rekening te brengen bij de aanbesteding. Door circulaire gunningscriteria en KPI’s in het bestek te vervatten, werken alle partijen samen om het gezamenlijke doel te bereiken:  een win-win met oog voor circulariteit, comfort en budget. Onder meer VUB en Sint-Niklaas tekenend al een energieprestatiecontract met circulaire criteria.

Vlaams Energiebedrijf

Partners Factor 4, Totem, VUB, Sint-Niklaas

Sectoren Bouw ›

Heb je een vraag over deze case?