Energy Efficiency Contractors Framework

Scotland Excel beheert namens de Schotse regering een portfolio van meer dan 70 samenwerkingscontracten ter waarde van £2 miljard. Frameworks zijn een tweefasen inkoopbenadering waarbij in eerste instantie leveranciers van veelvoorkomende goederen, diensten of werken worden geselecteerd die hebben ingestemd met vooraf overeengekomen voorwaarden. Frameworks zorgen ervoor dat leden de beste waarde halen uit inkoop door hun gecombineerde bestedingskracht.

Het energie-efficiëntieaannemersframework van Scotland Excel is in februari 2022 van start gegaan en verwacht wordt dat het gedurende de 3-jarige looptijd tot £800 miljoen aan zakelijke kansen zal opleveren. 46 leveranciers uit het Verenigd Koninkrijk hebben zich bij het framework aangesloten, waaronder 33 Schotse mkb-bedrijven.

Dit framework van de tweede generatie helpt gemeenten en andere sociale verhuurders om technische en servicevereisten te verkrijgen die nodig zijn voor het uitvoeren van energie-efficiënte maatregelen in bestaande gebouwen die gedeeltelijk of geheel in eigendom zijn van Schotse gemeenten, Scotland Excel-geassocieerde leden en andere organisaties. Hiermee wordt beoogd de uitstoot te verminderen, energiearmoede aan te pakken en warmere huizen te creëren. Het framework is afgestemd op en weerspiegelt de doelstellingen van de Schotse regering inzake warmte in gebouwen. Het heeft "sociale en milieubeleidsdoelstellingen als kern, om onze leden te ondersteunen bij de aanpak van energiearmoede, het verminderen van koolstofemissies en het bevorderen van een groen herstel".

Het omvat professionele diensten zoals energie-efficiëntieontwerpers, coördinatoren, beoordelaars, evenals bouwtechnische maatregelen zoals isolatie van muren, vloeren en daken, vervanging van deuren en ramen, retrofit en reparatie en vervanging van daken. Het zal ook verwarmings-, warmwater- en ventilatiemaatregelen omvatten voor elektrische en gasinstallaties, evenals hernieuwbare energie- en energieopslagmaatregelen.

De 21 retrofitmaatregelen en vier professionele rollen met betrekking tot de uitvoering van de retrofitmaatregelen zijn ondergebracht in 4 percelen:

Perceel 1 - Professionele diensten: 4 sub-percelen Perceel 2 - Bouwtechnische maatregelen: 10 sub-percelen Perceel 3 - Verwarmings-, warmwater- en ventilatiemaatregelen: 7 sub-percelen Perceel 4 - Hernieuwbare energie- en energieopslagmaatregelen: 4 sub-percelen Het framework is een fundamentele stimulans die de belangrijkste beleidsdoelstelling van de Schotse regering ondersteunt om tegen 2045 netto nul te bereiken en heeft sociale en milieubeleidsdoelstellingen als kern.

Raadpleeg de publicatie hier