Fossil fuel to green energy in waste management vehicles

De gemeente Kolding heeft de basis gelegd voor haar groene transitie met haar gemeentelijke duurzaamheidsstrategie. In samenwerking met het Deense Technologisch Instituut heeft de gemeente de eerste fase van een conversieplan voor het wagenpark en machines in de Afvalafdeling opgesteld, met als doel de CO2-uitstoot te verminderen.

Het conversieplan was verdeeld in twee fasen. In fase 1 werd een overzicht gemaakt van het wagenpark in termen van brandstofverbruik, CO2-uitstoot en kosten voor elk individueel voertuig en machine. In fase 2 werd een overzicht gemaakt van mogelijke technologiekeuzes binnen vier belangrijke brandstofsporen. De afdeling had een overzicht nodig van de voor- en nadelen van de haalbare keuzes van brandstoffen. De vier brandstofsporen zijn:

  • Diesel
  • Elektriciteit
  • Biodiesel
  • Hydrotreated Vegetable Oil (HVO)

Raadpleeg de publicatie hier