Gent en Garde

 Circulaire projecten rond voeding in Gent

Gent en Garde is een interactief forum van de Stad Gent voor alle Gentenaars.
Alle stroppendragers die ten strijde willen trekken voor lekkere, lokale en duurzame voeding.
De Stad mikt samen met haar bewoners op overwinningen doorheen de hele voedselketen:
van productie, verwerking en distributie, tot consumptie en afvalbeheer.

Vandaag bestaan er veel initiatieven rond duurzame voeding en stadslandbouw, zoals hoeveverkoop, voedselteams, groenteabonnementen en boerenmarkten,Donderdag Veggiedag, fair trade campagnes, sociale restaurants en volkstuintjes. Met Gent en Garde wil de Stad Gent soortgelijke initiatieven versterken en verbreden, maar ook nieuwe, innovatieve pilootprojecten opstarten.

Met de volgende vijf doelstellingen zijn we goed gewapend om de eindzege te behalen.

 • Een zichtbare, kortere voedselketen

De lokale producent kan zijn producten dichtbij en rechtstreeks verkopen aan de klant en er wordt contact gelegd tussen producent en consument. Zo krijgt de consument meer voeling met waar zijn eten vandaan komt.
 

 •  Duurzamere voedingsproductie en –consumptie
   

De Stad Gent wil landbouwers, inwoners en gebruikers laten deelnemen aan duurzame stadslandbouw en verbruikers duurzamer laten consumeren, denk maar aan lokaal, seizoensproducten, bio, vegetarisch of fair trade.
 

 • Sterkere sociale meerwaarde rond voedingsinitiatieven
   

Voeding verbindt mensen, over alle leeftijden en achtergronden heen. Het is dan ook een krachtig thema om mensen hier rond samen te brengen. Initiatieven rond voeding kunnen zorgen voor een betere sociale cohesie en tewerkstelling.
 

 •        Voedselafval terugdringen
   

Eén derde van ons geproduceerde voedsel belandt vandaag nog op de afvalberg, zoals bv. de minder mooie groenten. Door een afzetmarkt te zoeken voor voedseloverschotten en inwoners tips te geven om bewust aankopen te doen, optimaal voeding te bewaren en te verwerken, wil Gent de hoeveelheid voedselafval terugdringen.
 

 •   Voedselafval maximaal hergebruiken als grondstof
   

Wanneer voedsel toch afval wordt, kan het nog altijd slim worden ingezet. Dit kan door compost te maken van GFT of door het voedselafval gescheiden te laten ophalen om het zo te verwerken.

Heb je een vraag over deze case?